Венецуела
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Венецуела
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821, факс: +359 2 9874008
i.stoev@mi.government.bg

 

С П Р А В К А
ЗА ТЪРГОВСКО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

По данни на CIA (Central Intelligence Agency), БВП на Венецуела през 2017 г. е в размер на 381.6 млрд. щ.д. (47-мо място в света), през 2016 г. – 443.7 млрд. щ.д., а през 2015 г. – 531.1 млрд. щ.д. Ръстът на БВП през 2017 г. е  -14%, през 2016 г. е -16.5%, а през 2015 г. е -6.2%.

През 2017 г. стойността на износа на Венецуела е в размер на 32.06 млрд. щ.д. (62-ро място в света). Основни експортни стоки на страната са: нефт и нефтени продукти; боксит и алуминий; минерали; химикали; селскостопански продукти. Водещите експортни партньори на Венецуела за 2017 г. са: САЩ (с дял от 34.8% от общия износ); Индия (17.2%); Китай (16%); Холандски Антили (8.2%); Сингапур (6.3%); Куба (4.2%).

Венецуела внася основно: селскостопански продукти; живи животни; суровини; машини и оборудване; транспортно оборудване; строителни материали; медицинско оборудване; нефтени продукти; фармацевтични продукти; химикали; продукти от желязо и стомана. През 2017 г. вносът на страната е в размер на 11 млрд. щ.д. (99-то място в света). Водещите партньори на Венецуела по отношение на вноса през 2017 г. са: САЩ (с дял от 24.8%); Китай (14.2%); Мексико (9.5%).

І. СТОКООБМЕН

/в млн.щ.д./

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2006

1,12

11,18

12,30

-10,06

2007

3,94

15,53

19,47

-11,59

2008

6,43

0,10

6,53

6,33

2009

1,41

0,10

1,51

1,31

2010

5,43

0,13

5,56

5,30

2011

1,29

0,18

1,47

1,11

2012

2,15

2,50

4,65

-0,35

2013

1,98

0,32

2,30

1,66

2014

1,29

0,00

1,29

1,29

2015

0,81

0,00

0,81

0,81

2016

1,09

0,18

1,27

0,91

2017

0,33

0,01

0,34

0,32

2018

0,18

0,001

0,181

0,179

2019

0,24

0,002

0,241

0,239

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Венецуела отбелязва ръст от 33.15% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 0,241 млн. щ.д.

Българският износ за Венецуела също отбелязва ръст от 33.33% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 0.24 млн. щ.д. Вносът от Венецуела се увеличава с 100.00% до 0.002 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Венецуела през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Венецуела

%

Препарати

39.27

Води, включително минералните води и газираните води

63.06

Маи

26.60

Инструменти и апарати за физични или химични анализи

33.71

Други  плочи

8.98

 

 

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции

8.04

 

 

Дамски превръзки и хигиенни тампони

7.45

 

 

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Венецуела намалява с -46.76% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 0.181 млн. щ.д.

Българският износ за Венецуела също отбелязва спад от -45.45% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 0.18 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на фармацевтични продукти и регистрирания спад в износа на флоат стъкло и др. Вносът от Венецуела бележи спад от -90% до 0.001 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Венецуела през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Венецуела

%

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху  едната или двете страни

36.77

 

 

Препарати

29.81

 

 

Маи (активни или неактивни)

19.31

 

 

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

11.51

 

 

Инструменти и апарати за физични или химични анализи

2.34

 

 

ІІ. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2019 г. потокът на ПЧИ от Венецуела е както следва:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общо за периода

0.1

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

0

ІII. ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

  • Търговска спогодба между правителството на Народна Република България и правителството на Република Венецуела – подписана през 1988 г. в Каракас, с валидност 3 години. Утвърдена с Решение на МС № 204/19.12.1988 г. Не е в сила. Във връзка с привеждането на международните договори на Република България в съответствие със законодателството на ЕС, през 2006 г. чрез размяна на ноти е постигнато споразумение за въздържане от действия по влизането й в сила.
  • Базисно споразумение за техническо, научно и технологическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Венецуела. В сила от 18.12.1992 г.
  • Меморандум за разбирателство за създаването на Смесена българо – венецуелска междуправителствена комисия – подписан на 13 юни 2002 г. в гр. София. В сила от 13.06.2002 г.
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинските науки – подписано на 18 януари 2005 г. в Каракас;
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик и непозволеното използване на упойващи и психотропни вещества и свързаните с тях престъпления – подписано на 18 януари 2005 г. в Каракас;
  • Договор за сътрудничество в областта на туризма между Държавната агенция по туризъм на Република България и Министерство на народната власт за туризма на Боливарска република Венецуела – подписан в София на 2 декември 2008 г.

IV. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

 

На основание подписаната през 1988 г. Търговска Спогодба е създадена Смесената междуправителствена българо–венецуелска комисия за икономическо, промишлено, търговско, научно-техническо и културно сътрудничество.

До момента са проведени 4 сесии на Комисията:

2002 г., 13-14 юни - Първата учредителна сесия в София;

2005 г., 17-18 януари - Втората сесия в Каракас;

2008 г., 1-2 декември -  Третата сесия в София;

2009 г., 16-17 април - Четвърта сесия в Каракас.

Председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия за търговско, икономическо, промишлено и научно - техническо сътрудничество е заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Поради провелите се през 2009 г. избори, първо във Венецуела, а след това и в България, предложените дати за провеждане на следващата Пета сесия на комисията от страна на МТИТС са за периода 29-30 септември 2011 г. Датите не са приети от венецуелска страна и сесията е отложена. През 2012 г. посолството на Република България в Каракас е закрито.

V. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

Разменените официални посещения между двете страни са предимно на ниво заместник-министри и са осъществени в рамките на сесиите на Междуправителствената българо-венецуелска комисия за икономическо, промишлено, търговско, научно-техническо и културно сътрудничество.

През последните години официални посещения между високопоставени представители на двете страни не са реализирани.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката