Устен отговор на въпрос от народния представител Димитър Данчев
 

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Данчев, благодаря за въпроса.
Първо да потвърдя – проектите са добри, но знаете – винаги те са в класирането, не са отстранени, винаги така се случва, че парите са определени. Съответно при всяка процедура има корекции, има отказали се предприятия и от натрупаните средства те се разпределят. Сега ще Ви дам конкретно отговора.
На първо място бих искал да подчертая, че управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. носи основната отговорност и ангажимента за усвояване в максимална степен на средствата от Оперативната програма с цел постигане на очаквани ефекти в резултат от изпълнение на Програмата.
Средствата, предвидени в рамката на Приоритетни оси 1 и 3 на Програмата са насочени към постигане на специфичните цели на съответните инвестиционни приоритети, свързани с повишаване на иновационната дейност на предприятията – намаляване на енергийната интензивност на икономиката и повишаване дела на малките и средни предприятия, внедрени мерки за ефективно използване на ресурси.
От друга страна, финансираното по Приоритетна ос 2 на Програмата е насочено основно към повишаване на производствения и експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Индикатор за резултатите, както и тези за продукта по трите приоритетни оси на Оперативната програма също се различават и със спецификата за всяка от тях. Посоченото прави нецелесъобразно и неефективно автоматично прехвърляне на средства от Приоритетна ос 1 и 3 към Приоритетна ос 2 без да са налице необходимите аналитични данни.
Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ понастоящем се намира в решаваща фаза от изпълнението си с над 750 договора в изпълнение и предстоящи за сключване договори по ключови за Програмата процедури. В тази връзка целта на управляващия орган е да направи обстоен анализ, който най-пълно да отрази актуалната динамика на изпълнението на програмата в края на програмния период. Този анализ ще очертае свободния ресурс по Програмата, съобразно последните тенденции на развитие на Оперативната програма, основните алтернативи по усвояване на този ресурс, включително нуждата от договаряне с определен процент с цел постигане на максимално висок процент усвояване към крайния срок на изпълнението.
В тази връзка Ви уведомявам, че на към настоящия момент са отчетени всички обстоятелства, свързани с получените резултати от оценка на проектните предложения по Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“. Проучени са възможностите за увеличаване на бюджета на процедурата и е възложено изготвяне на цялостен анализ за изпълнението на Оперативната програма. Изпълнението на така предприетите мерки ще позволи да бъдат осигурени средства за финансиране в максимална степен на допълнителни проектни предложения, включени в резервните списъци и одобрени проекти по Програмата, която посочих, като предложенията за това ще бъдат предоставени в максимално най-кратък срок на вниманието на Комитета за наблюдение. Имам уверение на моите служители, че този анализ, за който Ви говоря, ще бъде готов другата седмица и се очакват, тъй като това наистина са добри проекти, отново няма да могат всички, виждате че са повече, но средствата ще бъдат предложени, това ще стане публично и ще бъде удовлетворено от Комитета, който и органът, който трябва да го определя.

Благодаря за въпроса.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката