Унгария
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Будапеща

Чавдар Петков

Budapest 1062 , Andrassy ut 115
тел.: 00361 2950055, +361 322-08-24
e-mail: ch.petkov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeHU
https://twitter.com/BGEconOfficeHU
https://www.linkedin.com/in/стив-будапеща-bgeconofficehu

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Унгария
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706;
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Унгария

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Унгария

1. Стокообмен

Стокообмен между България и Унгария в милиона евро

Година

Стокообмен

Ръст%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст%

Салдо

2009

698.3

-18.1

135.3

-6.1

563.0

6.3

-427.7

2010

795.0

13.8

198.0

46.3

597.0

-20.5

-399.0

2011

963.0

21.1

255.3

28.9

707.7

6.0

-452.4

2012

1 004.4

4.3

239.9

-6.0

764.5

18.5

-524.6

2013

1 061.1

5.6

275.6

14.9

785.5

8.0

-509.9

2014

1 179.3

11.1

297.4

7.9

881.9

2.7

-584.5

2015

1 326.5

12.4

350.4

17.8

976.1

10.6

-625.7

2016

1 387.7

4.6

390.7

11.5

389.4

2.2

-605.5

2017

1 527.5

10.2

461.4

18.1

1 066.0

55.4

-604.6

2018

1 608.4

5.3

497.7

7.9

1 110.6

4.2

-612.8

2019

1 708.4

6.2

516.2

3.7

1992.5

3.6

-676.2

 

През 2019 г. стокообменът възлиза на 1708.4 млрд. евро (+6.2%), от които 516.2 млн. евро износ (+7.9%) и 1992.5 млрд. евро (+3.6%) внос. Салдото е отрицателно за България.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2019 г. в млн. евро

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29,856,064.76

100.00

0

 

в т.ч. Унгария

516,234.09

1.73

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

67,179.47

13.01

2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти

44,649.39

8.65

3

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)

20,663.18

4.00

4

8409

Части, изключително  или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408:

20,262.93

3.93

5

3004

Медикаменти

17,616.16

3.41

6

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ

16,124.98

3.12

7

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване 

15,428.36

2.99

8

8534

Печатни платки

13,308.29

2.58

9

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече

11,269.52

2.18

10

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

10,422.67

2.02

Водещи стоки във вноса за 2019 г. в млн. евро

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33,303,353.44

100.00

0

 

в т.ч. Унгария

1,192,512.88

3.58

1

3004

Медикаменти

226,936.51

19.03

2

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства

129,445.28

10.85

3

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ

72,702.66

6.10

4

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

50,288.84

4.22

5

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

46,462.32

3.90

6

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори

37,422.58

3.14

7

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати:

27,215.69

2.28

8

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени

21,966.98

1.84

9

8544

Жици, кабели

19,503.20

1.64

10

9950

Служебен код (SL)

18,842.44

1.58

3. Инвестиции

Между правителството на Република България и правителството на Република Унгария е подписан Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 2 март 1995 г. – ДВ, бр. 24 от 1995 г. В сила от 7 септември 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 7.11.1995 г.

Унгария е една от водещите десет страни като чуждестранен инвеститор в България за периода 2001-2012 г. След последните корекции в данните на БНБ към края на 2015 г. унгарските инвестиции у нас възлизат на 1222.1 млн. евро.

Притокът на преките унгарски инвестиции в България по години за периода 2001-2015 г., в млн. евро е както следва:

Унгарски инвестиции в България (млн. евро)

Година

млн. евро

2002

10.2

2003

324.8

2004

48.9

2005

73.5

2006

242.4

2007

250.3

2008

209.5

2009

111.5

2010

-70.5

2011

-92.7

2012

39.5

2013

5.9

2014

52.3

2015

16.7

2017

25.3

2018

611.3

2019

40.4

Източник: БНБ

4. Туризъм

Година

Унгарски граждани в България

Ръст %

Български граждани в Унгария

Ръст %

2009

109 482

43.52

24 984

4.86

2010

102 124

-6.72

15 929

-36.24

2011

101 938

-0.18

17 304

8.63

2012

95 214

-6.6

14 542

-16.0

2013

90 530

-4.9

17 927

23.3

2014

69 677

-23.0

21 688

21.0

2015

82 429

18.3

37 245

71.7

2016

93 649

13.6

46 517

24.96

2017

94 771

1.2

65 124

40.0

2018

69 691

-26.5

68 995

5.9

2019

89 661

28.7

71 168

3.1

 

5. Договорно-правна база

В областта на двустранните икономически отношения между двете страни са подписани следните междуправителствени документи. Предстои предоговаряне на правната база в следствие приемането на двете страни в ЕС:

  • Спогодба за търговия и плащания –  подписана през април 1991 г., с която се регулират търговско-платежните  отношения между Република Унгария и Република България. С тази спогодба  двете страни си предоставиха режим на най-облагодетелствана нация по  отношение на мита, данъци, такси и всички други въпроси във връзка с вноса  и износа. (С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране от  01.01.2006 г.)
  • Спогодба между правителството на НРБ и правителството на УНР за  създаване на българо-унгарски съвместни стопански организации и основни  принципи на тяхната дейност – подписана на  11.03.1988 г. (С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране с  едногодишно предизвестие);
  • Спогодба между правителството на НРБ и правителството на УНР за  пряко производствено и научно-техническо сътрудничество между предприятия  и организации на двете страни – подписана на  11.03.1988 г. С РМС 727/19.08.2005 г. е утвърдена за денонсиране с  едногодишно предизвестие);
  • Спогодба за взаимна защита на инвестициите – подписана през юни 1994 г.;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - подписана през юни 1994 г.;
  • Ветеринарно-санитарна конвенция -  подписана през октомври 1995 г.;
  • Конвенция за сътрудничество в областта на карантината и защитата  на растенията - подписана през октомври 1995  г.;
  • Спогодба за комбиниран транспорт –  2001 г.
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария – подписано на 17.03.2016 г. в Будапеща, в сила от август 2016 г.

 

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката