Туркменистан
 


Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
Илиян Костов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019
факс: +359 2 981 4915
e-mail: i.kostov@mi.government.bg

Референт за Туркменистан
Бойко Георгиев-Черковалиев
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7787; факс: +359 2 981 4915
e-mail:b.georgiev@mi.government.bg

 

Търговско-икономически отношения между Република България и Туркменистан

1. Стокообмен

(в млн. щ.д.)

ГОДИНИ

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2008

30.740

2.560

28.180

- 25.620

2009

13.650

4.410

9.240

-4.830

2010

19.880

1.520

18.360

- 16.840

2011

45.819

3.360

42.459

- 39.099

2012

62.223

21.940

40.283

- 18.344

2013

79.067

6.999

69.128

- 62.129

2014

76.552

26.220

50.332

- 24.102

2015

18.028

11.093

6.936

4.159

2016 13.283
10.441 2.842
- 7.598
I-VI 2016 2.390 1.718 0.672 1.046
I-VI 2017 5.795 1.235 4.560 - 3.325

При структурния анализ за водещите стоки в двустранната търговия ще отбележим, че най-голям е износът при следните групи стоки: табла; конзоли; пултове; инструменти; и апарати и машини за  измерване; медикаменти; човешка кръв приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти; хлебарски изделия.

Почти 100 % от вноса (97,1) от Туркменистан за 2015 г. се е формирал от нефтени масла и масла от битуминозни смоли.

През 2016 г. асортиментът на вноса от Туркменистан се е променил както следва:

минерални или химични азотни торове; спално бельо; покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухни; спално бельо.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки при износ за Туркменистан през 2016 г.

Групи стоки

%  дял

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

36.6

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профил-проектори

12.8

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

12.4

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

11.8

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

10.4

Метли и четки, дори  представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули

2.9

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително  праховете и  пастите  за улесняване прилепването на  зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно

2.8

Препарати за поддържане на косата

2.7

Нашата страна има потенциал да увеличи износа си за Туркменистан на редица стоки и услуги, като: медикаменти; технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци; сглобяеми сгради и конструкции; помпи за различен вид течности; електрически акумулатори; кари – високоповдигачи; машини и апарати; сметачни и счетоводни машини; осветителни тела; строителни и туристически услуги; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели; дърводелски изделия; готови сосове и препарати за сосове; плодови сокове; замразени зеленчукови смеси, консерви.

Водещи стоки при внос от Туркменистан през 2016 г.

Групи стоки

% дял

Минерални или химични азотни торове

85.7

Спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня;

6.5

Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко  85 % памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2:

4.6

Спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня; непригодени за продажба на дребно:

3.1

През 2016 г. се променя характерът на водещите стоки на внос от Туркменистан. Преобладават минерални или химически азотни торове, спално бельо, покривки, памучни тъкани. (За 2015 г. това са нефтени масла и масла от битуминозни минерали, 97.1%).

През юли 2014 г. се проведе бизнес-форум с участие на 25 български фирми и бизнесмени.

След провеждането на Втората МПК се създаде Българо-туркменистанска индустриално търговска палата на реципрочна основа.

От камарата е регистриран търговски дом София в Ашхабад и търговски дом Ашхабад в София. Дейностите на камарата са насочени към културно-хуманитарната област: издаден е албумът за алкетинския кон – национална гордост на Туркменистан.

Издаден е за първи път българо-туркменски разговорник. Разговорникът съдържа кратка справка за двете страни и е стъпка в подобряване на бизнес климата и облекчаване общуването на между двата народа.

Туркменистан не е член е на Световната търговска организация (СТО), но участва в Конференцията на ООН по търговия и развитие.

3. Инвестиции

В областта на инвестициите и смесените предприятия двустранните връзки на практика остават неразвити. Няма открити търговски представителства на териториите на двете страни, но са създадени смесени българско-туркменистански частни фирми и дружества според туркменското законодателство. В процес на преговори е изготвянето на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане и меморандум за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и туркменистанското министерство на икономиката и развитието.

4. Туризъм

Туристическите връзки не са развити между двете страни, както и сътрудничеството в областта на туризма, въпреки подписаното споразумение за туризъм.

Сътрудничеството в тази област след разделянето на бившите МИЕТ и МИЕ е в компетенцията на новосъздаденото Министерството на туризма.

През 2013 г. се проведе обзорно пътуване в Туркменистан за български туристически фирми и журналисти.

Данните за посещенията на туркменистанските граждани с цел туризъм в Република България за  предходните години са следните: през 2011 г. - 267, през 2012 г. - 220. През 2013 г. страната ни е посетена от 611 туркменски граждани,

Почти същото е нивото на туристите за 2014 г. – 548, за 2015 г. - 527.

През 2016 г. Република България е посетена от 562 туркменистански граждани общо, от които:

 • 403 с цел туризъм, от тях:
 • 27 – посещения на близки и роднини;
 • 153 – бизнес посещения;
 • 181 - почивки и възстановителен туризъм;
 • 42 – други;
 • 159 транзитно преминали туркменистански граждани.

5. Договорно-правна база

От 2006 г. насам започна процес на изграждане на договорноправната база на търговско-икономическите отношения между двете страни. През 2008 г. по инициатива на нашата страна са подписани:

 • Меморандум за разбирателство по въпросите за сътрудничество в областта на енергетиката между Република България и Република Туркменистан, който е в сила от датата на подписването 19.12.2008 г.
 • Споразумение между правителството на Република България и Република Туркменистан за икономическо сътрудничество, утвърдено от Министерския съвет с Решение № 244 от 09.04. 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.
 • Меморандум за сътрудничество между министерствата на външните работи на Република България и Република Туркменистан 2007 г.
 • Споразумение за установяване на безвизов режим за гражданите на двете страни, притежатели на дипломатически и служебни паспорти 2009 г.
 • Споразумение за сътрудничество между ТПП на Република България и ТПП на Република Туркменистан 2008 г.
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за сътрудничество в областта на туризма.
 • Споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република българия и Министерството на строителството и архитектурата на Туркменистан 2015 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Съюза на индустриалците и предприемачите на Туркменистан 2015 г.
 • В областта на двустранните държавни отношения все още действа Договора за дружба и сътрудничество между СССР и НРБ от 1975г. (за гражданско и наказателно право).

На 20 юни 2012 г., в рамките на конференцията на ООН по устойчиво развитие „Рио-20” се проведе среща между президента на Република България г-н Росен Плевнелиев и президента на Туркменистан, г-н Гурбангули Бедирмухамедов.

След провеждането на МПК се създаде Българо-туркменистанска индустриално търговска палата на реципрочна основа.

6. Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизирането на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество.

С Решение Министерския съвет от август 2017 г. за председател на българската  част на Комисията е определен министърът на регионалното развитие и благоустройство. За председател на туркменистанската част на Комисията е определен министърът на икономиката и развитието.

На 17-18 март 2016 г. в гр. София се проведе трето заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия. Бяха обсъдени въпроси, свързани със строителния бизнес, и иновационните технологии. Паралелно със заседанието се проведе бизнес-форум.

Четвъртото заседание е планирано да се проведе през 2018 година.

7. Посещения и срещи

През 2010 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма взе участие в поредния форум по енергетика в Ашхабад.

На 20 юни 2012 г., в рамките на конференцията на ООН по устойчиво развитие „Рио-20” е проведена среща между президента на Република България г-н Росен Плевнелиев и президента на Туркменистан, г-н Гурбангули Бедирмухамедов

През август 2015 г. министър-председателят на Република България посети Ашхабад.

През февруари 2016 г., туркменистанска делегация посети гр. София по покана на председателя на българската част на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия. Акцент на посещението бяха иновативните технологии и дейността на Техно парк София.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката