Турция
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Анкара

Димитър Недков
124, Ataturk Blv., Kavakl-dere, Ankara
тел.: +90 312 4662304
факс: +90 312 4662304
e-mail:  d.nedkov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeTR
https://twitter.com/bgeconofficetr
https://www.linkedin.com/in/tradeeconomic-office-turkey-205613136

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Истанбул

Тошко Томов
44, Adnan Saygun cad., 2. Levent, Ulus, Istanbul
тел:+90 212 282 9020
факс:+90 212 282 9021
e-mail: t.tomov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeTR
https://twitter.com/bgeconofficetr
https://www.linkedin.com/in/tradeeconomic-office-turkey-205613136

Ивайло Станев
Истанбул, район "Улус", община Бешикташ, бул. "Аднан Сайгун" 34, ПК 34340
тел. +90 212 281 01 14
факс: +90 212 281 01 11
e-mail: i.stanev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeTR
https://twitter.com/bgeconofficetr
https://www.linkedin.com/in/tradeeconomic-office-turkey-205613136

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Бурса

Александър Александров

3. Aydin Sok. № 1, Adalet mah., Osmangazi/Bursa

GSM: +90 537 954 76 06
Fax: +90 224 245 55 09
a.aleksandrov@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Турция

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Турция

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2010

2 363.8

33.8

1 317.2

55.6

1 046.6

13.8

270.6

2011

2 879.8

21.8

1 773.1

34.6

1 106.7

5.7

666.4

2012

3 146.4

9.3

1 957.7

10.4

1 188.7

7.4

769.0

2013

3 514.5

11.7

2 004.2

2.4

1 510.3

27.1

493.9

2014

3 544.6

0.9

2 076.6

3.6

1 468.0

-2.8

608.6

2015

3 501.6

-1.2

2 006.2

-3.4

1 495.4

1.9

510.8

2016

3 514.8

0.4

1 889.1

-5.8

1 625.6

8.7

263.5

2017

4 390.5

24.9

2 481.4

31.4

1 909.1

17.4

572.3

2018

4 174.3

-4.9

2 162.2

-12.9

2 012.1

5.4

150.0

2019

4 342.6

4.0

2 165.1

0.1

2 177.5

8.2

-12.4

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за Турция през 2019 г. в хил. евро

No

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.8

100.00

0

 

в т.ч. Турция

2 165 073.1

7.3

1

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

597 287.0

27.6

2

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

204 469.6

9.4

3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

186 922.9

8.6

4

7801

Необработено олово

95 148.0

4.4

5

7901

Необработен цинк

76 051.5

3.5

6

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана

57 275.8

2.6

7

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

45 777.5

2.1

 

Водещи стоки във вноса от Турция през 2019 г. в хил. евро

No

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.4

100.00

0

 

в т.ч. Турция

2 177 517.5

6.5

1

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

76 646.2

3.5

2

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

75 875.8

3.5

3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

60 827.8

2.8

4

2716

Електрическа енергия

53 945.7

2.5

5

7408

Телове от мед:

43 812.8

2.0

6

2603

Медни руди и техните концентрати

38,668.1

1.8

7

8702

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

36 901.5

1.7

8

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина  600 mm или повече, плакирани или покрити

34 803.0

1.6

9

4016

Други изделия от невтвърден  вулканизиран каучук

32 796.2

1.5

10

0702

Домати, пресни или охладени

32 463.6

1.5

 

3. Инвестиции

По данни на БНБ към юни 2019 г. турските инвестиции в България са в размер на  853.4 млн. евро.

През 2018 г. се отчита отлив на турски капитали в размер на -32.8 млн.евро.

За първо тримесечие на 2019 г. турските инвестиции са в размер на 6.0 млн.евро, за второ тримесечие на 2019 г. турските инвестиции са в размер на 16.8 млн.евро.

Приток на ПЧИ в България

Година

Млн.евро

1996

0.1

1997

1.4

1998

25.3

1999

13.6

2000

26.2

2001

-10.8

2002

16.4

2003

-4.6

2004

50.6

2005

60.6

2006

94.7

2007

77.5

2008

21.3

2009

53.8

2010

24.5

2011

16.1

2012

108

2013

169.7

2014

45.1

2015

89.8

2016

65.3

2017

73.8

2018

-32.8

2019

18.9

По закона за насърчаване на инвестициите до момента са сертифицирани шест проекта с участието на турски инвеститори (2005 г. – 1 бр.; 2007 г.- 1 бр.; 2011 – 1 бр.; 2012 г. – 2 бр. и 2014 г. – 1 бр.) на обща стойност 815 млн. лева и 1722 нови работни места.

клас инвестиция

инвеститор

инвестиционен проект

1-ви клас

„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище

(Шишеджам, Турция)

Производство на плоско стъкло, стъкларски изделия, обработено стъкло и огледала

1-ви клас

„Солвей Соди” АД, гр. Девня

(група Солвей, Белгия и Шишеджам, Турция)

Разширяване и модернизиране на завод за производство на сода

А клас

Алкомет” АД, гр. Шумен

Турция

Въвеждане в експлоатация на леярска линия №VI и фолиев стан «Мино» в „Алкомет” АД – гр. Шумен

А-клас

Монрол България ЕООД, гр. София

(дъщерна на Eczacıbasi-Monrol, Турция)

Лаборатория за производство на радиофармацевтици

Монрол-София

Сертификат за приоритетен

инвестиционен проект

„Тракия Глас България” ЕАД

гр. Търговище

(част от холдинга „Шишеджам” – Турция)

Производство на стъкло и стъклени изделия - Нови инвестиции

А-клас

„Алкао” ЕООД, гр. Първомай

(с участие на Altinmarka – Турция)

Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия,

гр. Първомай

Интересът на турските фирми в България е насочен към проекти, свързани с изграждане на транспортната и енергийна инфраструктура на страната ни, а също към строителството на жилищни, търговски и офис сгради, както и към банковия сектор.

Хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост също предлагат широко поле за инвестиции.

Съществува потенциал за навлизането на още производители на автомобилни части - сектор, в който Турция има сериозни традиции и дял в световното производство.

Перспективните направления за сътрудничество между България и Турция са в изграждането на смесени предприятия, участието на турски фирми в големи инфраструктурни и строителни проекти, както и сътрудничество в туризма.

Първият български инвеститор, стъпил на турския пазар, е фирма "Приста ойл" - Русе, специализирана в производството на масла, изградила завод за моторни масла в град Измир.

Следва да се има предвид, че са налице турски фирми, които инвестират в България посредством своите европейски филиали (инвестицията на Шишеджам в модернизацията на завода за производство на клинкер и цимент в град Девня).

4. Туризъм

Турски туристи посетили България

година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година %

2009

193 363

-8,0

2010

204 103

5,6

2011

184 835

- 9,4

2012

293 818

59,0

2013

381 704

29,9

2014

438 306

14,8

2015

519 050

18,4

2016

565 368

8.9

2017

636 046

12,5

2018

625 254

-1.7

2019

648 740

3.8

 

Български туристи посетили Турция

година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година %

2009

1 266 732

3.2

2010

1 226 543

- 3.2

2011

1 178 547

- 3.9

2012

1 044 405

- 5.2

2013

1 060 847

1.6

2014

1 106 913

4,3

2015

1 241 733

12.2

2016

1 218 842

- 1.8

2017

1 311 252

7.6

2018

1 515 894

15.6

2019

1 621 597

7

През 2019 г. Турция е на първо място по брой пътувания на български граждани.

5. Договорно-правна база

  • Спогодба за сътрудничество в областта на търговията и икономиката, промишлеността и технологиите (денонсирана);
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;
  • Спогодба за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
  • Споразумение за сътрудничество в областта на туризма;
  • Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност;
  • Спогодба за сътрудничество в областта на енергетиката и инфраструктурата;
  • Договорът за приятелство, добросъседство, сигурност и сътрудничество, подписан на 6.05.1992 г. е една от най-важните съставни части на съвременната договорно-правна основа на двустранните отношения между Република България и Република Турция;
  • Подписването на Декларацията за Черноморско икономическо сътрудничество от двете страни на 25.06.1992 г. в Истанбул, както и на Ялтенската декларация на 05.06.1998 г. откриват нови възможности за развитие на търговско-икономическите отношения между двете страни;
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Турция, подписано на 20.03.2013 г. в гр. Анкара.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката