Швейцария
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Берн

с акредитация за Лихтенщайн

Веселка Лалова-Мютце

Botschaft der Republik Bulgarien
in der Eidgenossenschaft SchweizBernastrasse 2-4
3005 Bern, Schweiz
тел.: 0041 31 351 63 02
факс: 0041 31 351 63 03
e-mail: v.lalovamuetze@mi.government.bg
stiv_bern@gmx.ch

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Швейцария
Емил Тепавичаров
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

 

I. Икономическите отношения между България и Швейцария

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

Машиностроене, Електроника и електротехника, Металообработване

- Химическа и фармацевтична индустрия в Швейцария

- Химическа и фармацевтична индустрия в Швейцария 2018

IV. Други:

- Туристическа политика на Швейцария

 

Икономическите отношения между Република България и Конфедерация Швейцария

1. Стокообмен (в млн. евро)

Конфедерация Швейцария е перспективен търговски и икономически партньор за България.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо


млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2009

239.4

-18.4

83.8

4.9

155.6

-27.1

-71.8

2010

273.3

14.2

99.1

18.3

174.2

11.9

-75.1

2011

307.2

12.4

125.8

26.9

181.4

4.1

-55.6

2012

365.6

19.0

157.4

25.1

208.2

14.8

-50.8

2013

351.7

-3.8

153.4

-2.5

198.3

-4.8

-44.9

2014

296.3

-15.8

121.8

-20.8

174.9

-11.9

-53.3

2015

282.3

7.8

89.3

7.2

192.9

8.3

-59.1

2016

332.6

0.17

136.1

52

196.4

0

-60.2

2017

376.934

4.5

165.031

22.0

211.902

7.9

-46.870

2018

397.012

5.3

152.411

-7.6

244.601

15.4

-92.190

2019

451,2

13,6

192,73

26,5

258,47

5,7

-65,74

По данни на МИ

 

2. Водещи стоки

Структура на двустранния стокообмен през 2019 г.

Водещи стоки в износа

Код

MT

Описание

EUR'000

%


Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,0


в т. ч. Швейцария

192 731,3

0,65

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали

17 618,54

9,14

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

17 124,91

8,89

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

15 598,75

8,09

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване  или свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, стопяеми  предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение)

9 516,94

4,94

2941

Антибиотици

7 497,46

3,89

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки,  ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

6 133,80

3,18

7102

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани

5 587,50

2,90

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

5 195,31

2,70

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

5 075,21

2,63

8544

Жици, кабели и други изолирани  електрически  проводници, снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна

4 268,61

2,21

По данни на МИ

Водещи стоки във вноса

Код

MT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,0

 

в т. ч. Швейцария

258 468,76

0,78

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

73 735,77

28,53

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

38 579,76

14,93

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

10 790,55

4,17

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702)

10 772,03

4,17

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде

5 907,07

2,29

7102

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани

5 587,50

2,16

2939

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

4 094,32

1,58

9102

Ръчни  часовници,  джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

3 536,72

1,37

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

3 234,20

1,25

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914

3 222,65

1,25

По данни на МИ

3. Инвестиции

Размер на нетните преки чуждестранни инвестиции от Швейцария (млн. евро)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

4.0

2.9

42.5

9.5

27.2

37.0

39.3

134.2

116.5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

269.5

32.4

147.4

157.3

86.2

-55.9

40.5

309

114.9

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общо

129.5

101.5

-71.8

146.1

-74.5

43.0

1 492.4

Към края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции на Швейцария в България възлизат на 1.4924 млрд. евро, с което страната се подрежда на 10. място по размер на ПЧИ в България.

За 2018 г. швейцарските инвестиции в България са отрицателни като възлизат на -74.5 млн. евро. През 2019 г. швейцарските инвестиции у нас възлизат на 43 млн. евро.

Швейцарските инвеститори осъществяват своята дейност в традиционно бързо развиващи се през последните години в България сектори. Освен концентрираните в София инвестиционни дейности, някои швейцарски компании се ориентират към индустриални паркове и в други градове - Пловдив, Стара Загора, Търговище, Варна, Монтана и Казанлък.

АББ България бе удостоена с отличието „Инвеститор на годината 2013” от Българската агенция за инвестиции, като признание за изключителната си дейност и постижения в страната за 2013 година. Тя бе отличена и с „Награда на Германската икономика в България 2013” за непрекъснатото развитие на производствените си дейности. Освен това, AББ получи отличието „Сграда на годината 2013“ в България от „ГРАДЪТ Медиа Груп“ за сградата на най-новата си производствена база в град Раковски, Пловдивска област.

Лем България ЕООД получи наградата на БАИ за инвеститор в сектор електроника и електротехника за 2013 г.

На 27 юни 2014 г. Нестле България откри обновена производствена линия във фабриката за шоколадови десерти и бисквити в София.

През февруари 2015 г. “Нестле България“ получи специална грамота на БАИ за инициативата „Алианс за Европа“, насочена към намаляване на младежката безработица.

През м. септември 2015 г. швейцарската компания Триза откри логистична база в Индустриален парк София Изток край град Елин Пелин. Чрез тази инвестиция компанията започна разширяване на пазарите си в страните от Източна Европа, Русия и ОНД.

През м. февруари 2016 г. производителят на пелети Палемонтех откри завод в индустриалната зона на гр. Монтана.

Списък на водещи швейцарски инвеститори в България:

Инвеститор

Компания в България

Сектор

ALPIC Holding Group

„Ветроком” ЕООД

Енергетика

NESTLE

Нестле България

Хранително-вкусова промишленост

SOCOTAB FRANA S.A.

„Сокотаб“ ЕООД

Преработка на тютюн

ADECCO

„Адеко България“ ЕООД

Човешки ресурси

ХОЛДЕРБАНК (Holcim)

“Белоизворски цимент”

Циментова индустрия

АBB

“АББ България” ЕООД

Електроника

EnerSys AD

"ЕнерСис" АД

Производство на индустриални батерии

Oscar Rüеgg AG

„Оскар Рюег България”  ЕООД

Електроника и електротехника

LEM Holding S.A.

„ЛЕМ България” ЕООД

Електроника и електротехника

По данни на БАИ

По Закона за насърчаване на инвестициите като клас А са сертифицирани три проекта с участие на швейцарски инвеститори: Ветроком ЕООД, гр. София (Алпик груп, Швейцария), Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД, гр. София (дъщерна на R&M – Швейцария), „Триза” ООД, София (дъщерна на Trisa Holding AG, Швейцария)

4. Туризъм

През 2019 г. България е посетена от 37 440 швейцарски туристи, това е 28. място, има увеличение с 20.6% или с 6387 души. За същия период българските туристи в Швейцария са 19 966 души, това е 24. място, има увеличение с 9.4 % или с 1719 души.

През 2018 г. 31 053 швейцарски туристи са посетили България, ръст от 17.3% или с 4586 души. Страната заема 31. място по брой чуждестранни туристи. През същия период 18 247 български туристи са посетили Швейцария, спад от 6.5% спрямо предходната година и страната заема 28. място сред най-предпочитаните от българите туристически дестинации.

Брой на швейцарските туристи в България по години:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21.5

25.2

31.5

30.5

28.1

19.8

21.9

30.8

26.6

27.1

26467

31053

37440

По данни на МТ (в хил.)

5. Договорно-правна рамка

Основа за развитие на българо-швейцарските търговско-икономически отношения са следните спогодби и споразумения:

 • Споразумение за създаване на зона за свободна търговия между страните членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и България  от 1993 г.
 • Двустранен протокол по търговията със селскостопански стоки от 1993 г.
 • Споразумение за техническо сътрудничество от 1994 г.
 • Спогодба за установяване на безвизов режим по отношение на притежателите на дипломатически, служебни и специални паспорти от 1994 г.
 • Споразумение по суаповата сделка "Дълг срещу околна среда" от 1995 г.
 • Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Швейцарската конфедерация за обратно приемане на незаконно пребиваващите лица (реадмисия) и Протокол за нейното изпълнение, подписана на 18.7.1994 г. в София.
 • Спогодба за обмен на стажанти, подписана на 5.4.1995 г. в Берн.
 • Споразумение между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора, подписано на 21.06.1999 г. в Люксембург, в сила на 01.06.2002 г. През 2008 г. е подписан Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора, отчитащ участието на България и Румъния като договарящи страни. 2009 г. в Швейцария е проведен общ референдум /с положителен резултат/ за продължаване на действието на Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора и присъединяването към него на България и Румъния.
 • Рамковото споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Ратифицирано със закон, ДВ, бр. 82 от 2010 г. В сила от 25 октомври 2010 г.
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество (Ратифицирано със закон, приет от 37 НС на 23.03.1995 г. - ДВ, бр. 31 от 1995 г. Издадено от МВнР, обн.,ДВ,бр.14 от 16.02.1996 г.,в сила от 5.04.1995 г., изм., бр. 105 от 10.12.1996 г., бр. 83 от 23.09.1997 г., бр. 10 от 5.02.1999 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 19 от 10.03.2000 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 12 от 9.02.2001 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 81 от 21.09.2001 г., в сила от 5.04.1995 г., бр. 79 от 16.08.2002 г., в сила от 18.07.2002 г., бр. 73 от 19.08.2003 г., в сила от 14.07.2003 г., бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 19.05.2005 г., бр. 30 от 17.04.2012 г.,в сила от 7.02.2012 г.)
 • Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифицирана със закон, приет от НС на 20.10.1993 г. - ДВ, бр. 92 от 1993 г. издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 47 от 23.05.1995 г., в сила от 26.10.1993 г.)
 • Спогодба между Република България и Швейцарската Конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото (Ратифицирана със закон на Народното събрание от 20.10.1993 г. - ДВ, бр. 92 от 29.10.1993 г. Издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 103 от 7.12.1993 г., в сила от 10.11.1993 г.)

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката