Швеция
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Стокхолм, Швеция

Валентин Стоев

с акредитация за Финландия
Karlavagen 29, Stockholm 11434
Тел:  +46 8 246310
Мобилен: +46 735 950 744
e-mail: v.stoev@mi.government.bg

 

https://www.facebook.com/BGEconOfficeSE
https://twitter.com/BGEconOfficeSE
https://www.linkedin.com/in/stivstockholmsweden

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Швеция
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Швеция

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Обща информация за успешен износ и устойчиви бизнес партньорства на пазара на Швеция

- ИКТ индустрия в Швеция

- Мебелен пазар в Швеция

- Пазар на облекло в Швеция

- Пазар на вино, бира и алкохолни напитки в Швеция

- Пазар на хранителните продукти в Швеция

- Сектор "Машиностроене и електроника" в Швеция

- Списък с вносители на органични продукти в Швеция

IV. Предстоящи събития, изложения и търгове:

- Организация на възлагането и участието в обществени поръчки в Швеция

- Обща информация за панаирите и изложенията в Швеция

V. Други:

- Бизнес организации в Швеция по сектори

- Държавно устройство на Швеция

- Икономическо развитие и икономическа политика на Швеция

- Политика за насърчаване на износа на Швеция

 

I. Икономически отношения между България и Швеция

1. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2009

162.8

-37.9

65.4

-7.9

97.3

-49.1

-32.0

2010

178.6

9.7

78.1

19.4

100.5

3.3

-22.4

2011

251.5

40.8

104.8

34.2

146.7

46.0

-41.9

2012

226.6

-9.9

94.0

-10.3

132.6

-9.6

-38.6

2013

254.3

12.2

108.3

15.2

146.0

10.1

-37.7

2014

289.2

13.7

139.6

28.9

149.6

2.5

-10.0

2015

314.5

8.7

152.0

8.8

162.5

8.6

-10.5

2016

346.6

10.2

181.7

19.5

164.9

1.5

16.8

2017

411.8

19.0

218.2

20.6

193.6

17.2

25.7

2018

457.6

11.1

252.7

15.8

204.8

5.8

47.9

2019

461.0

0.8

262.5

3.9

198.4

-3.1

64.1

Източник: Министерство на икономиката

През 2019 г. стокообменът възлиза на 461.0 млн. евро (0.8%), от които износ 262.5 млн. евро (3.9%)и внос 198.4 млн. евро (-3.1%).

2. Структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа от Швеция за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29,856,064.76

100.00

0

 

в т.ч. Швеция

262,576.35

0.88

1

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

22,058.26

8.40

2

4009

Маркучи  от  вулканизиран каучук, дори с принадлежности  (например свръзки, колена, муфи):

19,141.75

7.29

3

8409

Части, изключително  или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408:

16,357.85

6.23

4

8430

Други машини и устройства за терасиране

15,808.40

6.02

5

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни

12,419.41

4.73

6

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги 

12,138.00

4.62

7

3004

Медикаменти

11,040.48

4.20

8

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

9,383.40

3.57

9

9403

Други мебели и техните части:

8,634.92

3.29

10

8529

Части, изключително  или главно предназначени  за  апаратите от позиции NN 8525 до 8528:

6,728.26

2.56

Източник: Министерство на икономиката

Водещи стокови групи във вноса от Швеция през за 2019г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33,303,353.44

100.00

0

 

в т.ч. Швеция

198,463.22

0.60

1

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

21,620.39

10.89

2

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини  и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация

12,388.56

6.24

3

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

10,250.94

5.17

4

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

9,341.54

4.71

5

3004

Медикаменти

9,210.09

4.64

6

8704

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки:

7,302.31

3.68

7

7225

Плосковалцувани продукти от други легирани  стомани  с широчина 600 mm  или повече:

7,184.62

3.62

8

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, предпазители, високочестотни електрически филтри,

6,615.07

3.33

9

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

6,160.34

3.10

10

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

5,035.09

2.54

Източник: Министерство на икономиката

Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. И части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и др.

3. Инвестиции

Дейностите, в които са инвестирани капитали от Швеция са свързани със секторите телекомуникации, електроника и електротехника, производство на машини и съоръжения, превозни средства, търговия и др. Шведските компании оценяват условията за бизнес и инвестиции у нас и в търсене за утвърждаване и разширяване на присъствието си са насочили интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазване на околната среда, здравеопазването, IT сектора и производството на електроника, машини и оборудване.

Година

Швеция, млн. евро

1996

1.1

1997

0

1998

0

1999

0.4

2000

2.5

2001

6.3

2002

30.7

2003

6.1

2004

15.2

2005

13.5

2006

3.8

2007

33.2

2008

31.2

2009

15.6

2010

14.6

2011

-22.3

2012

36.6

2013

1.8

2014

1.2

2015

5.3

2016

7.2

2017

-1.8

2018

33.1

2019

30.3

Източник: БНБ

Водещи шведски фирми, инвестирали в България:

SKF JCS – производство на лагери, инвестирали 63.8 млн. щ.д.;

Swedish Match – производство на кибрит (завод в Костенец), с инвестиция от 13.3 млн. щ.д.;

Шведско-швейцарската ABB – електротехника, 7.0 млн. щ.д. инвестиции.

MTG – Modetn Times Group – медийна фирма, собственик на телевизионните канали Нова Телевизия и Диема;

EQT V – Инвестиционният фонд придоби през м. октомври 2009 г. 100% от телевизионния кабелен оператор Евроком и 70% от Кейбълтел, слети в компания Blizoo Media and Broadband, оперираща в сектора на цифровата телевизия, интернет и телефония (т.нар. triple play).;

Bonnier Business press – през 2009 г. стана 100% притежател на собствеността на деловия всекидневник „Пари“.

Trelleborg Sealing Solutions Bulgaria (TSS) – производството и търговията на уплътнения и уплътнителни системи, част от шведската индустриална група  Trelleborg АB; В България има свой маркетингов офис, който отговоря за пазарите на България, Турция, Румъния, Украйна, Република Беларус и Азербайджан; В България се помещава и една от производствените единици на групата, разположена в гр. Перник и даваща заетост на около 60 работника.

IKEA – световноизвестната шведска марка за мебели и домашно обзавеждане; на 20 септември 2011г. в София отвори първият им магазин в България (инвестицията е чрез франчайз);

H&M – верига за облекло (втората по обем на продажбите модна групировка в света след испанскатаInditex); на 10 март 2012 г. в София се откри първият им магазин като инвестицията е директна, а не чрез франчайз, а до края на 2014 г. H&M откри общо 15 магазина – 8 в София, както и по един във Варна, Бургас Пловдив, Благоевград, Плевен, Велико Търново и Стара Загора.

С по-малък размер на инвестициите са: Scania Trade Development (производство на двигатели), Electrolux(търговия), Sandvik (търговия), АBB (съоръжения и апаратура за енергийната промишленост),AROS Quality Group (производство на електродвигатели, генератори и трансформатори), Tranemo Textile(текстил).

Шведските компании оценяват условията за бизнес и инвестиции у нас и в търсене за утвърждаване и разширяване на присъствието си са насочили интерес към енергетиката, транспорта, изграждането на съоръжения за отпадъчни води и опазване на околната среда, IT сектора и производството на електроника, машини и оборудване.

Много добри перспективи има в сътрудничеството между компании от двете страни в областта на информационните и телекомуникационни технологии и енергетика, по-конкретно оползотворяване на ВЕИ, зелените технологии, технологиите за обработка на отпадъците и т.н.

През 2009 г. беше официално открита учредената Българо-скандинавска търговска камара, която обединява български и скандинавски компании от различни отрасли на икономиката. Сред основателите на камарата са водещи шведски компании от различни сектори на търговията и промишлеността, които развиват дейност в България, между които: „Астра Зенека“ (Astra Zeneca), „Атлас Копко“ (Atlas Copco), „Алфа Лавал“ (Аlfa Laval), „Ей БиБи“(ABB), „Ериксон телекомюникейшънс“ (Ericsson Telecommunication), СААБ (Saab) и „Волво тръкс“ (Volvo Trucks),“Ес Ка ЕФ“ (SKF), „Таймлайн“ (Time Line). Създаването на камарата допринася за разширяване на възможностите за икономическо сътрудничество и мрежата от контакти между двете страни, разработването на нови пазарни и инвестиционни ниши. Предмет на дейността и в голяма степен е съдействието за навлизането на шведските малки и средни предприятия в България.

4. Туризъм

В областта на туризма Швеция дълго време бе значим партньор за България, но от 2009 г. насам броят на шведските туристи в страната ни постоянно намалява – тенденция, която продължава и през следващите години. Шведските туристи проявяват интерес главно към българското черноморие, но в немалка степен също и към българските балнеоложки центрове, морски и планински почивки, ски-туризъм, обиколни и комбинирани познавателни турове. Все повече нараства интересът към  зимните ни курорти, особено след предаването по шведската телевизия SVT на Световната купа по ски в Банско през 2011 г. и през 2015 г. Добри възможности съществуват и за допълнителното популяризиране на СПА и уелнес туризма в България сред шведските граждани, както и на бизнес и конгресния туризъм у нас.

Туристопоток между България и Швеция

Година

Брой шведски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Швеция

Изменение спрямо

предходна година,%

2009

52 977

-51.4

2 534

-43.7

2010

43 468

-17.9

1 871

-26.2

2011

43 807

0.8

1 851

-1.1

2012

39 815

-9.1

4 737

155.9

2013

38 433

-3.5

7 747

63.5

2014

40 356

5.0

10 104

30.4

2015

30 569

-24,3

9 576

-5.2

2016

38 259

25.2

13 552

41.5

2017

51 244

33.9

18 6998

38.0

2018

49 473

-3.5

19 577

4.7

2019

37 864

-23.5

19 423

-0.8

 

Източник: Министерство на туризма

5. Договорно-правна основа

Икономическите отношения между България и Швеция се регламентират от:

  • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия,  Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.;
  • Междуправителствена Спогодба за граждански въздушен транспорт (1957 г.), в сила от 1958 г.;
  • Междуправителствена Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари (1969 г.), в сила от 1970 г.;
  • Дългосрочна програма за развитие на икономическото, промишленото и научно-техническото сътрудничество (1969 г.);
  • Дългосрочна спогодба за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество от 1970 г.;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане от 1988 г.;
  • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, (1994 г.), в сила от 1995 г.;
  • Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерството на икономиката и енергетиката и Кралство Швеция, представлявано от Министерството на промишлеността, заетостта и комуникациите, подписан на 12 юни 2006 г. в София,  в сила от 12 юни 2006 г.

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката