Съобщение до всички кандидати в работа в Министерство на икономиката, имащи отношение към обявените конкурсни процедури и процедурите по мобилност, както и с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020
 
16 март 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА,

На основание Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение, съгласно чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.), с цел защита здравето на гражданите, кандидати в съответните процедури, обявени по реда на чл. 10, чл. 10а и чл. 81а на Закона за държавния служител и здравето на служителите на Министерството на икономиката, имащи отношение към обявените конкурсни процедури и процедурите по мобилност, както и с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, се СПИРАТ:

I. Обявените конкурсни процедури по реда на чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, както следва:

1. за длъжността "главен инспектор" в Инспектората на Министерството на икономиката, обявена със Заповед № РД-16-119/11.02.2020 г.;

2. за длъжността "старши експерт" в отдел "Право на установяване и услуги", дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите", обявена със Заповед № РД-16-182/25.02.2020 г. ;

3. за длъжността "младши експерт" в отдел "Техническа хармонизация – химикали, лекарства, медицински изделия и козметика", дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите", обявена със Заповед № РД-16-183/25.02.2020 г.;

4. за длъжността "старши експерт" в отдел "Международно контролирана търговия", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", обявена със Заповед № РД-16-184/25.02.2020 г.;

5. за длъжността "младши експерт" в отдел "Регионално сътрудничество", дирекция "Външноикономическа политика", обявена със Заповед № РД-16-189/26.02.2020 г.;

6. за длъжността "младши експерт" в отдел "Европа", дирекция "Външноикономическо сътрудничество", обявена със Заповед № РД-16-243/10.03.2020 г.

II. Обявените процедури по мобилност, съгласно чл. 81а от Закона за държавния служител, както следва:

1. за длъжността "старши експерт" в сектор "Процесуално представителство", отдел "Изпълнение на проекти", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", обявена със Заповед № РД-16-195/26.02.2020 г.;

2. за длъжността "главен експерт" – 2 щ.бр. в отдел "Търговски механизми", дирекция "Външноикономическа политика", обявена със Заповед № РД-16-201/26.02.2020 г.;

3. за длъжността "главен експерт" в отдел "Европа", дирекция "Външноикономическо сътрудничество", обявена със Заповед № РД-16-242/10.03.2020 г.

При възобновяване на процедурите, информация ще бъде публикувана на страницата на Министерството на икономиката в рубрика Министерство/Кариери/Обяви за конкурси/, а кандидатите уведомени.

ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ"

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката