Сан Марино
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Сан Марино
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

 

Икономически отношения между България и Сан Марино

1. Стокообмен

/хил.евро/

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2010

1121.3

 

262.5

 

1383.8

 

858.8

2011

35.5

-96.8

284.0

8.2

319.5

-76.9

-248.5

2012

3.0

-91.5

241.1

-15.1

244.1

-23.6

-238.1

2013

83.0

2666.7

240.9

-0.1

323.9

32.7

-157.9

2014

8.3

-90.0

554.0

130.0

562.3

73.6

-545.7

2015

42.3

409.6

851.3

53.7

893.6

58.9

-809.0

2016

412.0

873.4

417.0

-51.1

828.0

-7.3

-5.0

2017

696.1

69.0

430.96

3.3

1127.1

36.1

265.14

2018

577.5

-17.0

798.8

85.5

1376.3

22.1

-221.3

2019

993.2

72.0

501.2

-37.3

1494.4

8.6

492

Източник: МИ

Данните за 2019 г., в сравнение с 2018 г. показват::

  • износ за Сан Марино 993.2 хил. евро (ръст от 72.0%);
  • внос от Сан Марино 501.2 хил. евро  (спад с -37.3%);
  • салдото е положително и е в размер на 492 хил. евро;
  • стокообменът е 1494.4 хил. евро (ръст от 8.6%).

Данните за 2018 г., в сравнение с 2017 г. показват::

  • износ за Сан Марино 577.5 хил. евро (спад от 17%);
  • внос от Сан Марино 798.8 хил. евро  (ръст 85.5%);
  • салдото е отрицателно и е в размер на 221.3 хил. евро;
  • стокообменът е 1376.3 хил. евро (ръст от 22.1%).

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България със Сан Марино за 2019 г. /хил. евро/

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.76

100.00

 

в т.ч. Сан Марино

993.15

0.00

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

777.39

78.27

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

130.70

13.16

2530

Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде:

49.73

5.01

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

24.25

2.44

8452

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от N 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени  за шевни машини; игли за шевни машини:

8.82

0.89

6809

Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс:

1.66

0.17

9950

Служебен код (SL)

0.34

0.03

5515

Други тъкани от синтетични щапелни влакна:

0.26

0.03

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.44

100.00

 

в т.ч. Сан Марино

501.24

0.00

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

201.05

40.11

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и  устройства  за  пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране 

180.54

36.02

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

28.13

5.61

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702),

27.84

5.55

3305

Препарати за поддържане на косата:

13.79

2.75

3402

Повърхностно  активни  органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати

12.42

2.48

8466

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за  машините  от NN 8456 до 8465, включително държачите за инструменти, автоматичните резбонарезни глави,

11.22

2.24

9950

Служебен код (SL)

6.21

1.24

Източник: МИ

3. Инвестиции

В края на 2019 г. инвестициите от Сан Марино в България възлизат на 0.2 млн.евро. За 2019 г. няма регистрирани инвестиции (0.0 ) според статистиката на БНБ.

Потенциал за инвестиции в България от компании на Сан Марино има в областта на биопродукцията и биотехнологията.

Година

EUR’000

2010

n/a

2011

n/a

2012

n/a

2013

n/a

2014

n/a

2015

n/a

2016

n/a

2017

0.0

2018

0.0

2019

0.0

Източник: БНБ

4. Туризъм

Година

Туристи от Сан Марино в България

2010

28

2011

43

2012

38

2013

29

2014

Няма данни

2015

Няма данни

2016

Няма данни

2017

Няма данни

2018

Няма данни

2019

Няма данни

5. Договорно – правна база в икономическата област

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Обн., ДВ, бр. 74 от 14.09.2007 г. В сила от 26.07.2007 г.)

Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма (Обн., ДВ, бр. 45 от 16.06.2009 г. В сила от 19.05.2009 г.)

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката