Русия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Москва


Чавдар Христозов

ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6206
факс: +7 499 143 6206
e-mail: ch.hristozov@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru

https://twitter.com/BGEconOfficeRU

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882


Георги Пройнов
ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6167
факс: +7 499 143 6206
e-mail: g.proynov@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru

https://twitter.com/BGEconOfficeRU

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882


Павел Страхилов
ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6489
факс: +7 499 143 6206
e-mail: p.strahilov@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru

https://twitter.com/BGEconOfficeRU

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882


Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Екатеринбург


гр. Екатеринбург 620075, Руска Федерация
ул. Карла Либкнехта 22, ет.4 офис 403
тел.:  +7 343 272 6906
факс: +7 343 272 6907
тел.: +7 343 272 6906
e-mail:

https://twitter.com/BGEconOfficeRU

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882


Център на промишлеността на Република България в гр. Москва

Любомир Николов
ул. "Красного маяка" д. 24, 117570 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 495 726 5800, +7 495 726 5828,
факс: +7 495 726 5890, +7 495 726 5829
e-mail: info@cprb.ru


Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674; +359 2 940 7019
факс: +359 2 981 4915
e-mail:

Референт за Русия
Росен Андонов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7683; факс: +359 2 981 4915
e-mail: r.andonov@mi.government.bg

І. Двустранни икономически отношения на Република България с Руската федерация

ІІ. Бизнес компас

 

І. Двустранни икономически отношения на Република България с Руската федерация

1. Стокообмен

Русия е един от основните външнотърговски партньори на България. През 2017 г. на Руската федерация се падат 6,7% от външнотърговския стокообмен на България, в т.ч. 2,7 % от износа и 10,3 % от вноса.

България заема около 1% от външнотърговския стокообмен на Русия.

Външнотърговската дейност между Република България и Руската федерация се регулира от договореностите между Руската федерация и Европейския съюз.

На 29.05.2014 г. в гр. Астана между Руската федерация, Република Беларус и Казахстан беше подписан договор за създаване на Евразийски икономически съюз, който влезе в сила от 2015 г., което оказва влияние и на двустранната ни търговия с тези държави.

Стокообмен на Република България с Руската федерация (в млн. щ.д.)

ГОДИНИ

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2008

5983,4

614,4

5369,0

- 4754,6

2009

3533,0

407,5

3125,5

- 2718,0

2010

4735,3

584,7

4150,6

- 3565,9

2011

6492,2

754,1

5738,1

- 4984,0

2012

7527,6

722,0

6805,6

- 6083,6

2013

7135,9

775,8

6360,1

- 5584,3

2014

6020,8

706,2

5314,6

- 4608,4

2015

3961,1

443,4

3517,7

- 3074,3

2016

3026,3

434,0

2592,3

- 2158,3

I-XII 2017

4319,6

836,3

3483,3

- 2647,0

I-XII 2018

4144,0

451,4

3692,6

- 3241,2

Данните за 2018 г., сравнени с тези от 2017 г. показват:

Стокообменът е намалял с 4,1% и е 5,8% от общия стокообмен на България.

Износът от България е намалял с 46,0% и е 1,4% от целия износ на България.

Вносът от Русия се е увеличил с 6,0% и е 9,7% от целия внос на страната.

Отрицателното ни салдо се е увеличило с 22,4%.

При структурен анализ се наблюдава, че най-голям е износът при група стоки: медикаменти, хладилници, полиспасти и др. Над 85 % от вноса се формира от минерални продукти и горива, а останалата част се състои от суровини, материали и изделия на машиностроенето.

Водещи стоки в българския износ за /внос от Русия за 2017 г.

Групи стоки

Износ

Отн.

дял /%/

Групи стоки

Внос

Отн.

дял /%/

Тръби с кръгло сечение от желязо или стомана

45,3

Сурови нефтени масла

51,9

Медикаменти

16,8

Нефтен газ

18,4

Хладилници, фризери и др. оборудване

2,4

Нефтени масла

7,4

Полиспасти, лебедки, крикове

1,7

Парни котли

3,6

Табла, пана, конзоли, пултове

1,5

Необработен алуминий

3,2

Хидравлични двигатели

1,5

Рафинирана мед и медни сплави

2,5

Сурови или необработени тютюни

1,3

Масла и др. продукти, получени от каменовъглени катрани

2,3

Препарати от видовете, използвани за храна за животни

1,2

Резервоари, цистерни и др. съдове от чугун, желязо или стомана

1,2

Арматурни артикули

1,1

Безшевни тръби от желязо или стомана

1,1

Апаратура за прекъсване, защита, включване на електрически вериги

1,0

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и др. газови турбини

0,8

По предварителни данни за 2018 г. двустранният стокообмен е намалял с 4,1%, при увеличение на общия стокообмен с 9,5%, като износът е намалял с 46,0% при увеличение на общия износ с 6,7%, а вносът се е увеличил с 6,1% при увеличение на общия внос с 12,0%.

Водещата група стоки в износа за 2017 г. - „медикаменти“ има спад от 3,3% и дял от износа за Русия 29,9%. Останалите групи стоки имат дял под 4,0%.

2. Инвестиции

Обем на руските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2007

245,2

2008

298,2

2009

166,1

2010

205,4

2011

206,9

2012

256,2

2013

63,6

2014

116,8

2015

28,7

2016

-41,0

2017

20,2

(източник: БНБ)

По данни на БНБ към декември 2017 г. обемът на инвестиции в България от Русия възлиза на 1,9696 млрд. евро, което представлява 4,0% от всички инвестиции. В ранг-листата на чуждестранните инвеститори Русия заема 7-о място сред водещите чуждестранни инвеститори в България за периода 1996 – 2017 г.

 

3. Сътрудничество в областта на туризма

Посещенията на български граждани в Русия са значително по-малко. През 2017 г. броят на български граждани, посетили Русия се е увеличил с 15,3% в сравнение с 2016 г. и е 53 868 души.

През 2018 г. броят на руските туристи е намалял с 8,3% и е 511 701 души, при което Русия заема 6-то място по брой туристи.

 

4. Работа на Междуправителствената комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чиито заседания обикновено се обсъжда целият спектър на икономическите връзки.

Последното ХVI заседание се проведе на 25.10.2018 г. в гр. Москва, на което беше обсъдено двустранното сътрудничество и набелязани основните направления за по-нататъшното развитие на двустранните българо-руски икономически отношения.

ІІ. Бизнес компас

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката