Русия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Москва


Чавдар Христозов
ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6206
факс: +7 499 143 6206
e-mail: ch.hristozov@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru

 https://twitter.com/BGEconOfficeRU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882Павел Страхилов
ул. "Мосфильмовская" №66, 119590 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 499 143 6489
факс: +7 499 143 6206
e-mail: p.strahilov@mi.government.bg; torgpred@bolgaria.ru

 https://twitter.com/BGEconOfficeRU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Екатеринбург

Цветан Бояджиев
гр. Екатеринбург 620075, Руска Федерация
ул. Карла Либкнехта 22, ет.4 офис 403
тел.:  +7 343 272 6906
факс: +7 343 272 6907
e-mail: c.boiadjiev@mi.government.bg

https://twitter.com/BGEconOfficeRU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015612011882

 

Център на промишлеността на Република България в гр. Москва

 
ул. "Красного маяка" д. 24, 117570 Москва, Российская Федерация
тел.: +7 495 726 5800, +7 495 726 5828,
факс: +7 495 726 5890, +7 495 726 5829
e-mail: info@cprb.ru
 

 
Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674
факс: +359 2 981 4915
 

Референт за Русия 
Николина Танева 
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7683
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

 

Бизнес компас

 Двустранни икономически отношения на Република България с Руската федерация

1. Стокообмен

Русия е един от основните външноикономически партньори на България. През 2019 г. на Руската федерация се падат 6,0% от външнотърговския стокообмен на България, в т.ч. 1,7% от износа и 9,9% от вноса.

Външнотърговската дейност между Република България и Руската федерация се регулира от договореностите между Руската федерация и Европейския съюз.

На 29 май 2014 г. в гр. Астана между Руската федерация, Република Беларус и Казахстан беше подписан договор за създаване на Евразийски икономически съюз, който влезе в сила от 2015 г., което оказва влияние и на двустранната ни търговия с тези държави.

Стокообмен на Република България с Руската федерация (в млн. щ.д.)

ГОДИНИ

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2009

3533,0

407,5

3125,5

- 2718,0

2010

4735,3

584,7

4150,6

- 3565,9

2011

6492,2

754,1

5738,1

- 4984,0

2012

7527,6

722,0

6805,6

- 6083,6

2013

7135,9

775,8

6360,1

- 5584,3

2014

6020,8

706,2

5314,6

- 4608,4

2015

3961,1

443,4

3517,7

- 3074,3

2016

3026,3

434,0

2592,3

- 2158,3

2017

4319,6

836,3

3483,3

- 2647,0

2018

4144,0

451,4

3692,6

- 3241,2

2019

4269,5

584,1 

3685,4

- 3101,3

Данните за 2019 г., сравнени с тези от 2018 г., показват:

Стокообменът е нараснал с 3,0% и е 6,0% от общия стокообмен на България.

Износът от България се е увеличил с 29,4% и е 1,7% от целия износ на България.

Вносът от Русия е намалял с 0,2% и е 9,9% от целия внос на страната.

Отрицателното ни салдо се е намаляло с 4,3%.

При структурен анализ се наблюдава, че най-голям е износът при група стоки: медикаменти, хладилници, полиспасти и др. Над 80 % от вноса се формира от минерални продукти и горива, а останалата част се състои от суровини, материали и изделия на машиностроенето.

Водещи стоки в българския износ за /внос от Русия за 2019 г.

Групи стоки

Износ

Отн.

дял /%/

Групи стоки

Внос

Отн.

дял /%/

Медикаменти

31,8

Сурови нефтени масла

55,2

Полиспасти, лебедки и кабестани, крикове

3,5

Нефтен газ

18,7

Хладилници, фризери и др. оборудване

2,8

Нефтени масла

6,2

Апарати с Х (рентгенови) лъчи

2,7

Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло сечение

5,8

Препарати от видовете, използвани за храна за животни

2,6

Необработен алуминий

3,4

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура

2,5

Каменни въглища

1,9

Сурови или необработени тютюни

2,5

Рафинирана мед и медни сплави

1,1

Други двигатели

2,2

Семена от слънчоглед

0,9

Арматурни артикули

2,0

Минерални или химични торове

0,7

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1,7

Меден камък

0,7

Водещата група стоки в износа за 2019 г. - „медикаменти“ има ръст от 39,2% и относителен дял от износа за Русия 31,8%. Останалите групи стоки имат дял под 4%. 

2. Инвестиции

Обем на руските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2009

166,1

2010

205,4

2011

206,9

2012

256,2

2013

63,6

2014

116,8

2015

28,7

2016

-41,0

2017

20,2

2018

6,3 

(източник: БНБ)

По данни на БНБ към декември 2018 г. обемът на инвестиции в България от Русия възлиза на 2,007 млрд. евро, което представлява 4,0% от всички инвестиции. В ранг-листата на чуждестранните инвеститори Русия заема 7-о място сред водещите чуждестранни инвеститори в България за периода 1996 – 2018 г.

3. Сътрудничество в областта на туризма

През 2018 г. броят на руските туристи е намалял с 8,3% и е 511 701 души, при което Русия заема 6-то място по брой туристи.

През 2019 г. броят на руските туристи посетили България е намалял с 12,0% и е 450 116 души, като Русия заема 8-то място по брой посещения.

Руски туристи посетили България 

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

286 757

-1,5%

2010

 378 382

+32,0% 

2011

455 093 

+20,3% 

2012

597 504 

+31,3% 

2013

681 562 

+14,1% 

2014

656 454 

-3,7% 

2015

484 558 

-26,2% 

2016

580 002 

+20,1% 

2017

557 915 

-3,8% 

2018

511 701 

-8,3% 

2019

450 116 

-12,0% 

4. Работа на Междуправителствената комисия

Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чиито заседания обикновено се обсъжда целият спектър на икономическите връзки.

Последното ХVI заседание се проведе на 25.10.2018 г. в гр. Москва, на което беше обсъдено двустранното сътрудничество и набелязани основните направления за по-нататъшното развитие на двустранните българо-руски икономически отношения.

Последното ХVII заседание на МПК се проведе на 16-17.09.2019 г. в резиденция „Евксиноград“, гр. Варна, на което бяха разгледани широк кръг въпроси на българо-руските икономически отношения и двустранното сътрудничество, както и бяха набелязани основните направления за по-нататъшното развитие на двустранните българо-руски икономически отношения.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката