Производство на термобарични боеприпаси във „ВМЗ“ АД, гр. Сопот
 

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Председател на 43-ото

Народно събрание

ДО

Г-Н НЕНО ВЛАЙКОВ

Народен представител

ПП ГЕРБ

 

На Ваш изх. № 554-06-766 от 27.05.2015 г.

 

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО:

Производство на термобарични боеприпаси във „ВМЗ“ АД, гр. Сопот

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАЙКОВ,

Във връзка с поставения от Вас въпрос относно производството на термобарични боеприпаси във „ВМЗ“ АД, гр. Сопот и предвид факта, че до този момент не съм бил запознат с взаимоотношенията на завода с фирма „Силверпринт“ ООД, изисках разяснения от държавното дружество по случая, въз основа на които Ви информирам за следното:

 

Дейностите по създаването и отработката на термобарични смеси във фирма „ВМЗ” АД датират от началото на 2000 г. Тогава е създадена първата термобарична смес с показатели, отговарящи на параметрите на произвежданите през 90-те години сходни боеприпаси от водещите фирми на САЩ и Русия.

С тази смес са произведени редица боеприпаси и тя е изнасяна във всички горещи точки на света.

Основен недостатък на създадената по това време във „ВМЗ“ ЕАД термобарична смес се е явявал малкият срок на съхранение – 10 години.

Проследявайки развитието на термобаричните боеприпаси от ново поколение, през 2011 г. във „ВМЗ” АД е взето решение за създаване на нова термобарична смес с повишена мощност, по-дълъг експлоатационен живот – минимум 20 години, универсалност при нейното използване за различните видове боеприпаси, висока безопасност и ниско влияние върху човешкия организъм при нейното изготвяне и не на последно място нейната екологичност в случай на разпиляване по земната повърхност.

След редица теоретични разчети и лабораторни изпитвания, през 2013 г. са проведени първите изпитвания на новосъздадената във фирма „ВМЗ” АД термобарична смес. Резултатите от проведените изпитвания са надхвърлили заложените показатели. Доказана е била нейната технологичност при изготвянето и снарядяването на боеприпаси. Експертите от завода твърдят, че към настоящия момент това е най-добрата термобарична смес. Дружеството е подало необходимите документи за патентоване на този вид смес и е планирало използването й в масовото производство през настоящата година. Универсалността на тази смес позволява използването й както в малогабаритни боеприпаси, така също и в авиобомби от 100 до 500 кг.

През 2014 г. между „ВМЗ” АД и фирма „Силверпринт” ООД е бил сключен договор за проверка на предлаганите от частното дружество два вида термобарични състави. Договорът е бил изпълнен в пълен обем, като получените резултати са били добри.

Независимо от тези резултати, при сравняване на параметрите на новоразработената термобарична смес от „ВМЗ“ АД с тези на предлаганата от „Силверпринт“ ООД, експертите са констатирали, че сместа на „ВМЗ“ АД е с по-добри бойни качества и същевременно при нея са изчистени някои специфични недостатъци, явяващи се в предлаганата от частното дружество смес. Сместа на „ВМЗ“ АД може да бъде използвана  освен като термобарична смес, така също и в качеството на взривно вещество за почти цялата гама от произвеждани продукти от дружеството и от целия Военно промишлен комплекс (ВПК) на Р. България.

Поради тези причини, ръководството на „ВМЗ“ АД не е счело за целесъобразно създаването на смесено предприятие за производство на термобарични боеприпаси с фирма „Силверпринт“ ООД. Независимо от това, „ВМЗ“ АД поддържа тезата за продължаване на сътрудничеството с фирма „Силверпринт“ ООД, като формата на това сътрудничество е възможно да бъде и друга, което следва да се договори допълнително между страните.

В този смисъл съм разпоредил на ръководството на „ВМЗ“ АД отново да анализира детайлно резултатите от изпитанията и предложенията на „Силверпринт“ ООД и да възобнови диалога с представителите на частното дружество за уточняване на възможностите и условията за продължаване на взаимно изгодно сътрудничество между двете фирми.

По отношение на финансовото стабилизиране на „ВМЗ“ АД след взривовете на площадка Иганово, бих искал да Ви информирам, че това е една от приоритетните задачи на ръководството на Министерство на икономиката. Ние положихме изключително много усилия за ускоряване хода на следствените действия и за разчистване на площадката и прилежащите пространства от остатъчни боеприпаси след взривовете. Предприели сме действия и са реализирани промени в организационната и управленската структура на дружеството, с цел оптимизация на дейността и съществено подобряване на организацията и безопасността на производствения процес. Целенасочено работим и в посока осигуряване на поръчки за „ВМЗ“ АД, в резултат на което дружеството е обезпечено с работа за минимум година и половина напред. Очертават се и нови договори, които ще позволят натоварване на мощностите, ритмична работа и реализиране на приходи, позволяващи безпроблемни и без закъснения плащания към доставчиците и персонала, както и постепенно погасяване на натрупаните в предишни периоди задължения на дружеството.

С оглед подобряване мениджмънта на „ВМЗ“ АД, през януари т.г. бяха сменени двама от членовете на директорския съвет на дружеството, като беше даден шанс на изпълнителния директор да докаже възможностите си. За съжаление, очакванията ни спрямо него не се потвърдиха. Освен това той депозира оставка пред акционерите на дружеството, поради което на Общото акционерно събрание, проведено на 03.06.т.г. г-н Стоенчев бе освободен от длъжност. С тази промяна в директорския съвет се надяваме да бъдат преодолени допусканите грешки в мениджмънта, като залагаме на ясно дефинирано и силно застъпено колективно управление на завода.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката