МСП-тест
 

Основен инструмент на политиката на разумно регулиране е оценката на въздействие на нормативните актове. Въздействието на нормативните актове върху малките и средните предприятия е специфична оценка, която има за цел да установи възможните ефекти от прилагането на законодателството и подзаконовите нормативни актове върху малкия и средния бизнес. Тази специфична оценка, наречена за краткост „МСП-тест“ е елемент на  цялостната оценка на въздействие.

Въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес е една от приоритетните области на Small Business Act (SBA). В прегледа на SBA  от 2011 г. Европейската Комисия приканва държавите членки систематично да оценяват въздействието на законодателството върху МСП, използвайки „МСП теста“, като вземат предвид различията в размера на предприятията, където е уместно. В доклада за регулаторната пригодност на ЕС от декември 2012, Комисията засилва тежестта за доказване на необходимостта от регулации специално върху микропредприятията. Така от 2012 г. нататък подготовката на Комисията на всички бъдещи законодателни предложения ще се основава върху презумпцията, че специално микропредприятията трябва да бъдат изключени от обхвата на предложеното законодателство, освен ако не бъде демонстрирана пропорционалността от тяхното включване

На национално ниво, прегледът на въздействието върху малките и средни предприятия е подценен. В процеса на подготовка и приемане на законодателни и подзаконови нормативни актове не се оценява систематично ефектът от предлаганите нови или промените на нормативни актове върху малкия бизнес.

Задължителното прилагане на МСП-тест в законодателния процес е наша основна цел, тъй като освен изброеното до тук, ние разглеждаме прилагането на МСП-тест като ключов инструмент за подобряване на бизнес средата. Министерството на икономиката и енергетиката подготви Концепция за прилагане на МСП-тест и схема, поясняваща механизма на действие и процеса на разработване и консултации. Предлагаме на Вашето внимание и подготвените от МИЕ проект на ръководство подготовка и провеждане на МСП тест, включващ и формуляр, чрез който да бъде систематизирана необходимата информация

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката