Молдова
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Кишинев

  
ул. "Букурещ" № 92
тел: +373 22 242240
факс: +373 22 237978
 

Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674
факс: +359 2 981 4915
 
Референт за Молдова
Светослав Лалов
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7662
e-mail: s.lalov@mi.government.bg 

На 27 юни 2014 г. беше подписано Споразумението за асоцииране (СА) между ЕС и Република Молдова, в рамките на което е включена търговска част, т. нар. дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ). Република България ратифицира Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова на 24 юли 2014 г. (законът за ратифициране е обнародван в брой 66 на Държавен вестник от 8 август 2014 г.). Някои части от СА с Молдова, включително и ДВЗСТ се прилагат временно от 1 септември 2014 г., а в своята цялост, договорът влиза в сила на 1 юли 2016 г.

Споразумение за асоцииране между ЕС и Република Молдова

 

Икономически отношения между Република България и Република Молдова

Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към интегриране в ЕС.

1. Стокообмен

 

Стокообмен между Република България и Република Молдова (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009

65,6

50,7

14,9

35,8

2010

83,8

67,9

15,9

52,0

2011

96,1

75,3

20,8

54,5

2012

117,6

89,6

28,0

61,6

2013

126,3

93,0

33,3

59,7

2014

143,7

102,9

40,8

62,1

2015

85,2

55,9

29,3

26,6

2016

132,2

59,3

72,9

-13,6

2017

161,4

80,4

81,1

-1,0

2018

128,3

67,9

60,4

7,5

2019

136,8 

67,4 

69,4 

-2,0 

Данните за 2019 г., сравнени с тези от 2018 г. показват:

 • Стокообменът се е увеличил с 6,7%;
 • Износът на България се запазва на приблизително същото ниво (– 0,8%);
 • Вносът от Молдова сe е увеличил с 15,0%;
 • Молдова запазва позициите си от 2018 г. с 0,2% от износа и 0,2% от вноса на България като цяло.

2. Водещи стоки в българския износ за /внос от Молдова за 2019 г.

Групи стоки

Износ

Отн.

дял /%/

Групи стоки

Внос

Отн.

дял /%/

Нефтени масла

15,9

Семена от слънчоглед

47,0

Пластмасови едножични влакна

11,1

Жици, кабели и др. изолирани проводници

9,0

Медикаменти

9,5

Броячи за течности, газове  и електричество

8,7

Артикули за фойерверки

3,3

Етилов алкохол

6,0

Дамаджани, Бутилки и флакони

3,1

Валцдрат

4,8

Повърхностно активни органични вещества

2,5

Бутилки, дамаджани и флакони

2,6

Плочки и плочи от керамика

2,2

Захар

2,5

Хранителни продукти

2,2

Семена от рапица или рапида

2,5

Флоат стъкло

2,1

Профили от желязо

2,3

При структурен анализ на стокообмена за 2019 г. се забелязва, че най-голям е износът при група стоки: нефтени масла (15,9%), пластмасови едножични влакна (11,1%), медикаменти (9,5%), артикули за фойерверки (3,3%), дамаджани, бутилки и флакони (3,1%), повърхностно активни органични вещества (2,5%), плочки (2,2%), хранителни продукти (2,2%), флоат стъкло (2,1%). Останалите са с дял под 2%. Процентно най-голямо увеличение спрямо 2018 г. получават групите на сглобяемите конструкции, машини за сортиране и разтрошаване на пръст, печатните произведения и слънчогледови семена. Съответно най-голям спад има при нефтените масла и алуминиевите пръти и профили.

Що се отнася до вносът за 2019 г., той се формира от семена от слънчоглед (47,0%), жици, кабели и др. изолирани проводници (9,0%), броячи за течности, газове и електричество (8,7%), етилов алкохол (6,0%), валцдарт (4,8%). Останалите са с дял под 4,0%. Най-голям процентен ръст спрямо предходната година се отбелязва при вноса на слънчогледови семена, етилов алкохол, вина и миялни машини, а най-голям спад има при етеричните масла, синтетичните прежди и тракторите.

3. Инвестиции

По данни на БНБ към края на 2019 г. молдовски инвестиции в България са с негативен знак (- 0,3 млн. евро) за първа година от 2014 г. насам. За сравнение през 2017 г. и 2018 г. преките инвестиции в България от страна на Молдова са в размер средно 1 млн. евро годишно, а общата стойност на преките молдовски инвестиции към края на 2019 г. е 12,8 млн. евро.

За периода 1996-2015 г. Република Молдова е инвестирала в страната ни 8,7 млн. евро. От общата сума на инвестициите от Молдова най-голям е размерът на тези в сферата на финансите. През 2015 г. те са в размер на 0,4 млн. евро. В периода януари – септември 2016 г. инвестициите от Република Молдова са отрицателни – 0,6 млн. евро.

По данни на БНБ за 2019 г. нетните преки български инвестиции в Молдова са с увеличение повече от 40 пъти спрямо последните 5 години и са на стойност 41, 8 млн. евро.   

4. Туризъм

Молдовски туристи посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

37 667

+ 48,3%

2010

46 617

+ 23,8%

2011

55 669

+ 19,4%

2012

74 110

+ 33,1%

2013

71 784

-  3,1%

2014

126 999

+ 76,9%

2015

149 357

+ 29,3%

2016

179 034

+ 9,1%

2017

208 594

+ 16,5%

2018

232 103

+ 11,3%

2019

256 754 

+ 10,6% 

По брой на туристи, посетили България, Молдова се нарежда на 11-то място от всички държави в света, което е своеобразен връх в посещенията на молдовски граждани в България с близо 257 хил. или с 24 651 повече от молдовските туристи през 2018 г. През изминалата година 13 944 българи са посетили Молдова, което е спад с 8 884 туриста или -38,9%. Важна роля за развитие на двустранното сътрудничество в областта на туризма играе „Дунавската стратегия“. 

5. Междуправителствена българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество

На 24-25.03.2016 г. в гр. София се проведе VІІI заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия. Българската част на Комисията беше ръководена от г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката, а молдовската – от г-н Виталие Юрку, заместник-министър на икономиката. На заседанието бяха разгледани актуални въпроси на двустранното икономическо сътрудничество и бяха набелязани основните направления за неговото по-нататъшно развитие.

 

6. Договорно-правна база

Основа за развитие на българо-молдовските икономически отношения са следните спогодби:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество (в сила от 23.04.2007 г.);
 • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (в сила от 11.06.1997 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (в сила от 24.03.1999 г.);
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма;
 • Спогодба за взаимни пътувания на гражданите (в сила от 22.12.2000 г.);
 • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на въздушните съобщения;
 • Спогодба за принципите на сътрудничеството в областта на железопътния транспорт;
 • Спогодба между правителствата на България, Русия, Украйна и Молдова за сътрудничество в областта на транспортирането на ядрени материали между РБ и РФ през територията на Украйна и територията на Република Молдова (ратифицирана);
 • Конвенция за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията (16.09.1998 г.);
 • Ветеринарно-санитарна конвенция;
 • Договор между съответните министерства за сътрудничество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
 • Спогодба за сътрудничество между КЗК на България и Министерство на икономиката и реформите на Молдова;
 • Протокол за сътрудничество между търговско-промишлените палати на България и Молдова;
 • Спогодба за взаимна административна помощ в митническата област (16.01.2003 г.).

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката