Малта
 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Малта
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bgИкономическите отношения между България и Малта

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2009

6.3

-37.6

7.2

205.7

13.5

-0.7

-0.9

2010

6.3

0.0

25.9

359.7

32.2

238.5

-19.5

2011

31.2

495.2

13.5

-47.9

44.7

38.8

17.7

2012

11.1

-64.4

45.8

339.3

56.9

27.3

-34.7

2013

22.7

204.5

6.6

-85.9

29.4

-48.3

16.6

2014

37.9

66.9

71.0

1075.7

108.9

370.4

-33.2

2015

51.8

36.7

10.2

-85.6

62.0

-43.1

41.6

2016

37.4

-27.8

17.1

67.6

54.6

-11.9

20.3

2017

18.7

-50.0

38.2

123.2

56.9

4.3

-19.5

2018

20.9

11.8

119.3

212.3

140.3

146.6

-98.4

2019

22.3

6.6

25.2

-78.9

47.5

-66.1

-2.9

Източник: МИ

За 2019 г. данните за двустранната търговия с Малта са следните:

  • Износ – 22.3 млн. евро, ръст от 6.6%
  • Внос – 25.2 млн. евро, спад от -78.9%
  • Стокообмен – 47.5 млн. евро, спад с -66.1%

В периода 1987-1990 г. голям дял в износа на България за Малта имат мото- и електрокарите, текстилът и рибните консерви. След 1990 г. износът е значително преструктуриран, като през последните години структурата му е сравнително непостоянна.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в стокообмена на България с Малта за 2019 г. /хил.евро/

КодMT

Описание

EUR‘000

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.76

 

в т.ч. Малта

22 311.09

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели,

4 993.75

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

3 564.40

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели 

1 219.82

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа:

968.84

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла

752.37

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи,

559.11

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

515.52

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори:

510.53

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

474.78

9930

Корабно и самолетно снабдяване 1 (SL)

460.07

 

КодMT

Описание

EUR‘000

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.44

 

в т.ч. Малта

25 210.61

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток

8 775.77

3102

Минерални или химични азотни торове:

4 903.32

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели

4 281.89

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или  профилактични цели

3 155.68

7404

Отпадъци и отломки от мед

1 261.54

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен 'клинкер'), дори оцветени:

432.38

8708

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705:

347.20

1109

Глутен от пшеница, дори в идсушено състояние /АТК /

337.90

6201

Палта,  пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение   на артикулите  от N 6203:

317.32

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина  600 mm или повече, плакирани или покрити:

211.14

Източник: МИ

3. Инвестиции

До края на 2019 г. малтийските инвестиции в България възлизат на 836.3 млн. евро.

По данни на БНБ за 2019 г. инвестициите от Малта са отрицателни, на стойност -23.5 млн. евро. За 2018 г. стойността на малтийските инвестиции в България е 140.6 млн. евро, а за 2017 г. инвестициите са положителни в размер на 129.8 млн. евро.

Поток на преки чуждестранни инвестиции от Малта в България на базата на нетни транзакции (млн. евро)

2000

1.0

2001

3.0

2002

1.1

2003

7.4

2004

3.1

2005

5.6

2006

12.2

2007

242.3

2008

7.8

2009

-75.3

2010

17.1

2011

-43.7

2012

4.0

2013

59.6

2014

-30.3

2015

25.9

2016

-26.8

2017

129.8

2018

140.6

2019

-23.5

Източник: БНБ

4. Туризъм

Посещението на малтийски туристи в България през последните години е както следва:

Година

Брой

Ръст %

2010

4 727

 

2011

3 202

-27.0

2012

3 756

-7.2

2013

2 443

-23.7

2014

1 799

-26.4

2015

2 228

23.8

2016

4 676

109.9

2017

3 719

-20,5

2018

4 590

23,4

2019

3 475

-24,3

Източник: МТ

Българите посетили Малта през 2019 г. са 11 102 със спад от -1,2%.

Българите посетили Малта през 2018 г. са 11 237, което бележи спад с -12,4% спрямо 2017 г.

 

5. Договорно-правна база

Икономическите отношения между Република България и Република Малта се базират на следните споразумения:

  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука (обн., ДВ, бр. 60 от 18.06.2002 г., в сила от 23.01.2002 г.);
  • Договор между правителството на България и правителството на Малта за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Подписан на 12 юни 1984 г. в София;
  • Спогодба между правителството на България и правителството на Малта за избягване на двойното данъчно облагане. Подписана на 23 юли 1986 г. в София;
  • Договор за сътрудничество за хуманитарна помощ между Министерството на здравеопазването на Република България и Суверенния военен благотворителен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта;
  • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за полицейско сътрудничество.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката