Люксембург
 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg


Икономическите отношения между България и Люксембург

1. Стокообмен (в млн. евро)

Двустранната търговия се отличава със сравнително ниски стойности, което очертават необходимостта от търсене на нови пазарни ниши за българските стоки.

Великото Херцогство Люксембург е страна-основател на ЕИО и член на Световната търговска организация. Посредством тези механизми за търговско-икономическо сътрудничество България може да разшири възможностите за пазарно присъствие, привличане на инвеститори и реализиране на съвместни проекти в рамките на Европейския съюз.

През 2019 г. износът за Люксембург възлиза на 13.0 млн. евро (16.3% ръст, в сравнение с 2018 г.), а вносът от Люксембург е 43.3 млн. евро -13.8% спад, спрямо 2018 г.,). Салдото е отрицателно и възлиза на -30.3 млн. евро. Стокообменът е спаднал с -30.3%, спрямо предходната 2018 г. и възлиза на 56.4 млн. евро.

Година

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Стокообмен

Ръст

Салдо

 

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

2009

12.6

173.9

13.8

-38.9

26.4

-2.9

-1.2

2010

20.4

61.9

13.2

-4.3

33.6

27.3

7.2

2011

18.3

-10.3

14.4

9.1

32.7

-2.7

-3.9

2012

3.8

-79.2

20.8

44.4

24.6

-24.8

-17

2013

3.4

-10.5

47.3

127.4

50.7

106.1

-43.9

2014

2.6

-23.5

76.1

60.9

78.8

55.2

73.5

2015

5.4

107.7

79.7

3.9

85.1

7.4

-74.3

2016

6.1

13.7

87.3

9.5

93.5

9.9

-81.2

2017

9.3

52.5

92.3

5.7

101.6

8.7

-83.0

2018

11.2

20.4

50.3

-45.5

61.5

-39.5

-39.1

2019

13.0

16.3

43.3

-13.8

56.4

-8.3

-30.3

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за Люксембург през 2019 г. са: електрическа енергия (41.65%), пътнически автомобили (15.73%), готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от  медикаментите (11.75%), резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (3.26%), електрически акумулатори (2.85%) и др.

Водещи стоки във вноса от Люксембург през 2019 г. са: профили от желязо или нелегирани стомани (19.90%), електрическа енергия (14.81%), електрически акумулатори, включително техните сепаратори (7.96%), машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси (6.27%), плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани (5.70%), необработен калай (4.21%), захарни изделия (3.73%) и др.

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.76

100.00

0

 

в т.ч. Люксембург

13 030.01

0.04

1

2716

Електрическа енергия

5 427.57

41.65

2

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите

2 049.96

15.73

3

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и  препаратите  за получаване на слънчев загар;

1 530.83

11.75

4

7309

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали / с изключение на сгъстените или втечнени газове /, от чугун, желязо или стомана

425.18

3.26

5

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма:

371.69

2.85

6

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла

369.84

2.84

7

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци

330.53

2.54

8

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи

282.44

2.17

9

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

243.75

1.87

10

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване,

167.79

1.29

По данни на МИ

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.44

100.00

0

 

в т.ч. Люксембург

43 326.63

0.13

1

7216

Профили от желязо или  от нелегирани стомани:

8 619.98

19.90

2

2716

Електрическа енергия

6 418.15

14.81

3

8507

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма:

3 448.49

7.96

4

8477

Машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси или за производство на продукти от тези материали,

2 714.55

6.27

5

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

2 471.70

5.70

6

8001

Необработен калай:

1 821.93

4.21

7

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):

1 617.32

3.73

8

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

1 275.00

2.94

9

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване

1 101.15

2.54

10

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006

908.59

2.10

По данни на МИ

3. Инвестиции

До края на 2019 г. чуждестранните инвестиции на Люксембург в България възлизат на 1 354.6 млн. евро.

(в млн.евро)

Година

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Люксембург

40.5

-94.9

176.5

357.8

-694.7

-121.1

200.0

407.6

85.8

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-141.3

41.8

-39.5

38.7

-218.9

105.4

Страните от Белго-Люксембургския икономически съюз поддържат смесени комисии единствено с Румъния и Русия.

През 2004 г. е учреден Белгийско–българско-люксембургски бизнес клуб, с основна цел подпомагане и стимулиране на икономическите и търговските връзки между трите страни. Понастоящем членове на бизнес клуба са 80 компании от различни сектори на икономиката.

4. Туризъм

Броят на туристите от Люксембург в България през 2019 г. възлиза на 4 519. Наблюдава се спад от -11,0% на туристите от Люксембург в България спрямо предходната година. Българите посетили Люксембург са 3 870, което е спад с -15,2% спрямо 2018 г.

Туристи от Люксембург в България в хил. бр.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6 274

4 255

1 991

1 951

4 281

7 375

7 339

7 893

7 577

5 075

4 519

 

5. Договорно-правна база

В най-ново време, основните документи, регламентиращи търговско-икономическите отношения, между двете страни, са:

  • Спогодба за насърчаване на инвестициите, в сила от 29.5.1991 г.
  • Спогодба за международен шосеен транспорт, в сила от септември 1990 г
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в сила от март 1994 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката