Литва
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

 

https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Литва
Елвира Андрейчева
ул. "Княз Александър І"12
тел.: + 359 2 940 7751
 e.andreicheva@mi.government.bg


Икономически отношения между България и Република Литва

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2010

52.166

38.6

23.389

22.0

28.777

53.0

-5.388

2011

67.514

29.45

26.445

13.0

41.069

42.77

-14.623

2012

82.214

21.8

35.265

33.5

46.949

14.8

-11.684

2013

83.053

1.1

42.496

20.5

40.557

-14.1

+1.940

2014

90.047

8.4

46.561

9.6

43.486

7.2

+3.074

2015

93.850

3.1

49.809

4.4

44.041

1.7

+5.768

2016

108.053

15.2

57.225

15.0

50.828

15.4

+6.396

2017

117.066

8.3

71.359

24.7

45.707

-10.1

+25.651

2018

141.479

20.9

75.665

6.0

65.814

44.0

+9.851

2019

147.556

4.3

72.539

-4.1

75.017

14.0

-2.477

През 2019 г. износът възлиза на 72.539 млн. евро, отчита намаление с 4.1%. Вносът е 75.017 млн. евро, отчита увеличение с 14%. Стокообменът възлиза на 147.556 млн. евро, отчита увеличение с 4.3%. Салдото е отрицателно 2.477 млн. евро.

През 2018 г. износът възлиза на 75.665 млн. евро, увеличение от 6%. Вносът е 65.814 млн. евро, и увеличение с 44%. Стокообменът възлиза на 141.479 млн. евро и отбелязва увеличение с 20.9 %. Салдото е положително с 9.851 млн. евро.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00

 

в т.ч. Литва

72 539,67

0,24

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

14 849,68

20,47

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

5 536,70

7,63

5601

Вати от текстилни материали и артикули от  тези  вати; текстилни влакна с дължина,  непревишаваща 5 mm  (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

5 112,44

7,05

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

3 266,24

4,50

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

2 413,22

3,33

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1 977,96

2,73

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

1 854,58

2,56

4813

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички

1 453,95

2,00

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

1 376,82

1,90

7604

Пръти и профили от алуминий

1 361,38

1,88

Водещи стоки в българския внос през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00

 

в т.ч. Литва

75 017,16

0,23

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

10 488,06

13,98

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми

6 213,04

8,28

9990

Служебен код 4 (SL)

4 445,35

5,93

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка  на  захар  или други подсладители

3 630,36

4,84

2942

Други органични съединения

2 840,04

3,79

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с  вграден  приемателен  апарат  или апарат за записване или  за  възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

1 764,77

2,35

9403

Други мебели и техните части

1 704,33

2,27

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава

1 673,44

2,23

1604

Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

1 532,91

2,04

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

1 405,49

1,87

 3. Инвестиции

Литовски ПЧИ у нас в млн. евро

година

Млн. евро

2003

0.6

2004

13.5

2005

3.4

2006

3.7

2007

28.6

2008

236.8

2009

-67.6

2010

12.0

2011

-14.7

2012

-114.8

2013

-24.6

2014

8.8

2015

5.9

2016

3.8

2017

-3.6

2018

1.9

 2019

1.5

Източник: БНБ

По данни на БНБ към 01.01.2020 г. общият размер на инвестициите от Литва в България възлиза на 86.5 млн. евро.

През 2019 г. потокът инвестиции от Естония е отрицателен в размер на 1.5 млн. евро.

До 2012 г. Литва е сред първите 25 страни инвеститорки у нас, а сега е след 40 място.

През 2009 г. във връзка с кризисните процеси в световната икономика се наблюдава първото голямо оттегляне на литовски инвеститори от нашата страна като литовските инвестиции у нас тогава са отрицателни с -67.6 милиона евро.

Една от големите вериги за бързооборотни стоки “Т-маркет” е литовска. Литовски инвестиции има и в сектора за зелена енергия, в недвижимите имоти. Една от последните литовски компании, стъпила на българския пазар, но с голям дял, предлага устройства, които преобразуват аналоговия телевизионен сигнал в цифров.

4. Туризъм

През м. март 2009 г. между държавните агенции по туризъм на двете страни е подписано споразумение за сътрудничество. То влиза в сила от 14 декември 2010 г.

През лятото има директни чартърни полети по линията Вилнюс-Варна. Повечето литовски туристи летуват на българското Черноморие. Другите най-посещавани градове са София, Пловдив и Велико Търново.

Брой туристи  по години

Година

Литовски туристи в България

% промяна

Български туристи в Литва

% промяна

2010

10 088

-21.7

486

-30.8

2011

9 246

-8.3

435

-10.5

2012

8 608

-6.9

1 056

142.8

2013

9 377

8.9

1 682

59.3

2014

12 770

36.2

1 959

16.5

2015

10 855

-15.0

5 302

170.6

2016

22 601

108.2

4 889

-7.8

2017

29 888

32.2

11 484

135.0

2018

40 134

34.3

11 316

-1.5

2019

32 674

-18.6

8 693

-23.2

През 2019г. литовските туристи в България са 32 674 души, отчита се намаляване с 18.6%. Българските туристи посетили Литва са 8 693 души, отчита се намаляване със 23.2%.

През 2018 г. България е посетена от 40 134 литовски туристи и отбелязва увеличение с 34.3%. Българските туристи в Литва за периода са 11 316 души и отбелязва спад от 1.5%.

През 2017 г. България е посетена от 29 888 литовски туристи и отбелязва увеличение с 32.2%. Българските туристи в Литва за периода са 11 484 души и отбелязва увеличение със 135%.

5. Договорно-правна основа

Споразумение за свободна търговия. Подписано на 8 май 2001 г. в София и влезе в сила от 1 март 2002 г. С влизането на Литва в ЕС се прилага споразумението между България и Общността.

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Подписан на 21.11.2005 г. Ратифициран със закон на 15.03.2006 г., публикуван в ДВ бр.25/24.03.2006 г. В сила за Р България от 25.04.2006 г.

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото. Ратифицирана със закон на 20.12.2006 г. – ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. в сила от 27.12.2006 г.

Договори и съвместни органи в областта на транспорта:

Междуправителствена спогодба за международни автомобилни превози. Подписана на 7.03.1995 г. в София;

Българо-литовска комисия по международен автомобилен транспорт;

Спогодба за въздушни съобщения между и отвъд териториите на двете държави. През 1996 г. са разменени проекти на Спогодбата. Въпреки изразеното общо желание до момента преговори не са се състояли;

Междуправителствена спогодба за морско търговско корабоплаване. Българската страна е връчила проект на Спогодбата;

Междуправителствена спогодба за международен комбиниран превоз на товари. Изготвеният от страна на Министерството на транспорта и одобрен от МС проект беше връчен на литовската страна по време на официалната визита на министъра на външните работи в Литва през октомври 1999 г.

6. Събития

През лятото на 2010 г. в големите литовски вериги супермаркети бяха проведени акции за продажба на български велосипеди “Лидер”, а в края на годината се продаваха български модели малка механизация. През 2010 г. беше реализиран и туининг проект между Разплащателната агенция на Литва и ДФ “Земеделие” за създаване на електронна борса за покупко-продажба на млечни квоти.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката