Лихтенщайн
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Берн

с акредитация за Лихтенщайн

Веселка Лалова-Мютце

Botschaft der Republik Bulgarien
in der Eidgenossenschaft SchweizBernastrasse 2-4
3005 Bern, Schweiz
тел.: 0041 31 351 63 02
факс: 0041 31 351 63 03
e-mail: v.lalovamuetze@mi.government.bg
stiv_bern@gmx.ch

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg


I. Икономическите отношения между България и Лихтенщайн

II. Бизнес компас


I. Икономическите отношения между България и Лихтенщайн

1. Стокообмен (в млн. евро)

Княжеството е страна-членка на Европейската асоциация за свободна търговия от 1991 г., а от 1995 г. и на Европейското икономическо пространство, както и на Световната търговска организация. Страната е в Митнически съюз със съседна Швейцария от 1923 г.

През 2019 г. износът е 223.4 хил. евро, като отбелязва увеличение от близо 148% в сравнение с 2018 г. Вносът е 64.9 хил. евро, отбелязва увеличение от 28.4%. Стокообменът възлиза  на 288.3 хил. евро, а салдото е положително със 158.6 хил. евро.

През 2018 г. износът за Лихтенщайн е в размер на 90 хил. евро и отбелязва понижение от 287% спрямо предходната година. Вносът от Лихтенщайн е 50 хил. евро и регистрира спад от 324%, спрямо предходната година. Стокообменът е 140 хил. евро, има спад от 285%. Салдото е положително и възлиза на 40 хил. евро.

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2009

9.8

- 3.9

3.000

25.0

6.800

-12.8

-3.800

2010

6.4

-34.7

3.200

6.7

3.200

-52.9

-0.030

2011

4.7

-26.6

4.500

40.6

0.200

-93.8

4.200

2012

4.1

-10.6

4.000

-11.1

0.200

0.0

3.800

2013

5.6

30.5

5.400

35.0

0.080

-60.0

5.300

2014

0.8

-750

0.600

-88.5

0.200

125.0

0.400

2015

0.2

-75.0

0.040

-93.5

0.182

-1.1

- 0.142

2016

0.2

0.0

0.032

-20.0

0.181

0.5

-135.5

2017

0.4

100.0

0.259

810.0

0.162

-16.0

0.097

2018

0.140

-285.7

0.090

-287.0

0.050

-324.0

0.040

2019

0,29

105

0,22

147,9

0,07

28,4

0,1586

По данни на МИ

 

Водещи стоки по износа в хил. евро

мес. 1-12 2019

2019

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

29 856 064,8

100,0

Общо за Лихтенщайн

223,4

0,0

Общо за 80-те водещи стоки:

223,4

100,0

Части и принадлежности, предназначени за  машините  от NN 8456 до 8465, включително приспособленията за закрепване на  обработваните детайли  и държачите за  инструменти, автоматичните резбонарезни глави

0,8

0,4

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони  и шорти трикотажни или плетени, за мъже или момчета

0,6

0,3

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически  проводници, електрически  изолирани  части, намотки, контакти, нито други електрически части

0,6

0,3

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител и приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в позиции №№ 3002 или 3006

0,5

0,2

Части, предназначени  за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430

0,5

0,2

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране

0,5

0,2

Валцувачни машини за метали и техните валци

0,3

0,1

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

0,2

0,1

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне

71,5

32,0

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата  глава

52,5

23,5

По данни на МИ

Водещи стоки по вноса в хил. евро

мес. 1-12 2019

2019

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

33 303 353,4

100,0

Общо за Лихтенщайн

64,9

0,0

Общо за 80-те водещи стоки:

64,9

100,0

Сачмени, ролкови или иглени лагери

37,0

57,1

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромеди-цински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

8,0

12,3

Конструкции и части за конструкции (мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други)

3,0

4,5

Служебен код (SL) – снабдяване на кораби и самолети

2,7

4,2

Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана

2,2

3,3

Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс-палети и други товароносители, от дърво; дървени подпори за палети

2,0

3,1

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини (за щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване),

1,8

2,8

Артикули и дрехи, употребявани

1,5

2,3

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не

1,1

1,8

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули

1,0

1,5

По данни на МИ

3. Инвестиции

РАЗМЕР НА НЕТНИТЕ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ПЕРИОДА 1996-2019 Г.

(млн. евро)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.6

22.5

45.6

9.2

-7.1

31.4

-5.6

12.3

11.8

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ОБЩО

-38.6

30.1

33.2

-10.3

46.1

30.2

305.4

 

През 2019 г. ПЧИ от Лихтенщайн са 30.2 млн. евро.

Към края на 2019 г. общите инвестиции от Лихтенщайн у нас възлизат на 305.4 млн. евро по предварителните данни на БНБ.

4. Туризъм

Като цяло контактите между България и Лихтенщайн в сферата на туризма са ограничени.

Броят на туристите от Лихтенщайн не превишава няколко десетки души годишно.

По данни на МТ

5. Договорно-правна рамка

На 19.11.1993 г. МС на Република България приема Решение за установяване на дипломатически отношения с Княжество Лихтенщайн и за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на България в Конфедерация Швейцария за извънреден и пълномощен посланик в Княжеството.

Службата за външни отношения на Княжество Лихтенщайн приема, че дипломатическите отношения с България са установени през 1937 г. при издигането на равнището на швейцарското генерално консулство в легация и назначаването на швейцарски пълномощен министър, тъй като съгласно споразумение между Швейцария и Лихтенщайн от 1919 г., в страните, в които Княжеството няма собствени дипломатически мисии, интересите му се представляват от Посолството на Швейцария.

Няма регистрирани договори между двете държави. България и Лихтенщайн са страни по множество международни договори и конвенции. В някои споразумения, сключени между България и Швейцария, е изрично записано, че важат и за Лихтенщайн.

На 30 октомври 2014 г. МС на Република България приема Решение № 743 за откриване на почетно консулство на Република България в Княжество Лихтенщайн. За почетен консул е назначен Хелмут Шверцлер със седалище в гр. Шаан /най-големият град в Княжеството с 5900 жители/ и консулски окръг, обхващащ територията на цялото Княжество.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката