Латвия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

 

с акредитация за Литва, Латвия и Естония

 

Йордан Драганчев
 
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
 
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
 
тел: +48 22 621 25 35;
 
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Латвия
Елвира Андрейчева
ул. "Княз Александър І"12
тел.: + 359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

 

Икономически отношения между България и Латвия

1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокобмен

Изм. %

Износ

Изм.  %

Внос

Изм. %

Салдо

2010

28.554

37.1

16.930

34.4

11.624

32.8

5.306

2011

35.865

25.5

23.184

36.94

12.681

8.86

10.503

2012

44.222

23.3

27.320

17.8

16.902

33.4

10.418

2013

35.826

-23.4

25.071

-8.2

10.755

-36.1

14.316

2014

38.080

6.3

25.715

2.6

12.365

15.3

13.350

2015

54.415

42.9

25.559

-5.9

28.856

133.5

-3.297

2016

62.749

15.3

27.356

7.0

35.393

22.7

-8.037

2017

65.554

4.5

29.707

8.6

35.846

1.4

-6.139

2018

71.792

9.5

37.610

26.6

34.182

-4.6

3.428

2019

61.784

-13.9

30.279

-19.5

31.505

-7.8

-1.228

През 2019 г. износът е 30.279 млн. евро, намалява с 19.5%. Вносът е 31.505 млн. евро, намалява с 7.8%. Стокообменът възлиза на 61.784 млн. евро, отбелязва намаление с 13.9%. Салдото е отрицателно с 1.228 млн. евро.

През 2018 г. износът е  37.610 млн. евро, ръст от 26.6%. Вносът е 34.182 млн. евро, отчитано намаление с 4.6%. Стокообменът възлиза на 71.792 млн. евро, отчитан ръст от 9.5%. Салдото е положително с 3.428 млн. евро.

В периода 2013-2017 г. в износа за Латвия най-голям относителен дял имат стокови групи като: медикаменти; ел. трансформатори; текстилни влакна и вати; осветителни тела; електрически машини и апарати; слънчогледови семена; ел. бойлери; плосковалцувани продукти от желязо и стомана; листа, ленти, фолио и пластини от пластмаси; сурови тютюни. Стокообменът, износът и вносът през последните три години постигат рекордни стойности, което е предпоставка за продължаване на възходящите тенденции в двустранната търговия, плод на все по-доброто опознаване на потенциалните бизнес партньори от двете страни.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00

 

в т.ч. Латвия

30 279,02

0,10

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

5 686,54

18,78

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

2 387,44

7,88

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули, притежаващи

1 615,97

5,34

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

1 143,87

3,78

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

1 123,55

3,71

8543

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

1 021,70

3,37

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

828,48

2,74

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

735,73

2,43

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

695,69

2,30

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

651,50

2,15

 Водещи стоки във вноса през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00

 

в т.ч. Латвия

31 505,09

0,09

2701

Каменни  въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

5 317,75

16,88

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка  на  захар  или други подсладители

4 610,53

14,63

7019

Стъклени  влакна,  (включително стъклената вата) и  изделия  от тези материали (например прежди, тъкани)

3 664,46

11,63

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

2 716,22

8,62

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

2 600,40

8,25

3102

Минерални или химични азотни торове

1 250,44

3,97

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

989,73

3,14

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

941,93

2,99

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти

576,33

1,83

3306

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, включително  праховете и  пастите  за улесняване прилепването на  зъбните протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), пригодени за продажба на дребно

530,66

1,68

 3. Инвестиции

година

Млн. евро

2002

1.4

2003

1.6

2004

0.7

2005

9.06

2006

30.4

2007

73.9

2008

35.0

2009

10.5

2010

-1.9

2011

1.5

2012

7.4

2013

5.8

2014

-4.3

2015

0.2

2016

8.1

2017

-1.8

2018

0.0

2019

1.0

Източник: БНБ

По данни на БНБ към 01.01.2020 г. общият размер на инвестициите от Латвия в България възлиза на 166.3 млн. евро.

През 2019 г. потокът инвестиции от Естония е в размер на 1.0 млн. евро.

Основно инвестициите са насочени в недвижимите имоти, по-малка част са в сектора на търговията и услугите.

 4. Туризъм

Брой туристи по години

година

Латвийски туристи в България

% промяна

Български туристи в Латвия

% промяна

2010

6 304

-17.4

280

 

2011

5 469

-13.2

165

-34.0

2012

5 584

+2.1

573

+247.3

2013

4 753

-15.1

2 533

+342.0

2014

7 259

+53.0

2 291

-9.6

2015

6 280

-13.5

1 025

-55.3

2016

15 934

+153.7%

1 968

+92.0

2017

17 842

+12.0

6 820

+246.5

2018

23 431

+31.3

7 023

+3.0

2019

21 992

-6.1

7 774

+10.1

През 2019г. латвийските туристи у нас възлизат на 21 992 души, отбелязва се намаляване с 6,1%. Българските туристи посетили Латвия са 7 774 души, отбелязва се повишаване с 10.1%/

През 2018 г. латвийските туристи у нас са 23 431 души и отбелязва ръст от 31.3 %. Българските туристи посетили Латвия за същия период са 7 023 души, увеличение с 3%.

5. Договорно-правна база

Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Латвия е подписано на 16 октомври 2002 г. в Рига. След влизането на Латвия в ЕС през 2004 г. се прилага споразумението за свободна търговия с ЕС.

В периода 3-5 декември 2003 г., по време на първата държавна визита на латвийски президент – г-жа Вайра Вике-Фрайберга в България по покана на президента Георги Първанов, са подписани:

Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (София, 4 декември 2003 г.)

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (София, 4 декември 2003 г.).

Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и Латвия

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката