Кувейт
 


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Кувейт
Светослав Стойнев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7881; факс: +359 2 987 4008
s.stoynev@mi.government.bg

 

Търговско-икономически отношения с Държавата Кувейт

Стокообменът между България и Кувейт е на незадоволително ниво.

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

в млн. щ. д.


ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2011

4.1

2.6

1.5

1.1

2012

8.7

5.5

3.2

2.0

2013

7.7

5.8

1.9

3.9

2014

7.2

5.8

1.4

4.4

2015

7.5

7.3

0.2

7.1

2016

6.9

6.6

0.3

6.3

2017

9.9

7.3

2.6

4.7

2018

8.1

7.9

0.2

7.7

2019

15.3

11.6

3.7

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За целия период на 2019 г. двустранната търговия достига 15.3 млн. щ.д (ръст от над 89% спрямо същия период на 2018 г.), от които български износ 11.6 млн. щ.д. (ръст от около 47 % спрямо периода за 2018 г.) и внос от Кувейт 3.7 млн. щ.д., като се отчита значителен ръст от около 2 118 % спрямо същия период за 2018 г.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт за 2019 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Карбонати

22.7

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

93

 

Конструкции и части за конструкции

7.7

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

3.5

 

 

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати

5.3

 

Лично имущество принадлежащо на физически лица

 

0.6

 

През 2018 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 8.1 млн.щ.д., от които 7.9 млн.щ.д. български износ за Кувейт, а вносът е на стойност 0.2 млн. щ. д. Стоковата структура се запазва.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2018 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

8.2

Пътнически автомобили

 

69.7

 

Готови козметични продукти

8

Части за апарати

 

22.5

 

 

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати

7.1

 

Лично имущество принадлежащо на физически лица

 

3.2

 

През  2017 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 9.9 млн.щ.д., от които 7.3 млн.щ.д. български износ за Кувейт, а вносът е на стойност 2.6. Водеща позиция в стоковата структура на българския износ заемат: пружини за легла и поставка за легла 11.4%; артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика и други видове спорт  с 10.3%, готови козметични продукти 9.8%.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2017 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Пружини за легла и поставки за матраци

11.4

Полимери на пропилена

92.1

Артикули и съоръжения за физическа култура

10.3

Пътнически автомобили

4.9

Готови козметични продукти

9.8

Лично имущество принадлежащо на физически лица

1.2

През 2016 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 6.9 млн.щ.д., от които 6.6 млн.щ.д. български износ за Кувейт, и положително търговско салдо за страната ни от 6.3 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2016 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Шоколад и други хранителни продукти

17.1

Пътнически автомобили

63.0

Хранителни продукти

11.2

Полимери на етилен

17.6

Арматурни артикули за тръбопроводи

5.5

 

 

Електрически бойлери

5.4

 

 

Килими

4.1

 

 

През 2015 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 7.5 млн.щ.д., от които 7.3 млн.щ.д. български износ за Кувейт,  ръст на износа от 26% и положително търговско салдо за страната ни от 7.1 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2015 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Осветителни тела

16.2

Пътнически автомобили

91.1

Пружини за легла и матраци

10.4

Лично имущество на физически лица

5.7

Шоколади

9.7

 

 

Арматурни артикули за тръбопроводи

7.9

 

 

Медицински и ветеринарни инструменти и апарати

4.8

 

 

През 2014 г. българо-кувейтският стокообмен е на стойност 7.2 млн.щ.д., от които 5.8 млн.щ.д. български износ за Кувейт, формиращ се от арматурни артикули за тръбопроводи, мебели, шоколади, електрически бойлери, пластмасови изделия, кухненски мивки, козметични продукти, килими, консервирани зеленчуци, ел.трансформатори и др.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2014 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Арматурни артикули за тръбопроводи

10.1

Полимери на пропилена

75.5

Мебели

7.5

Полимери на етилена

17.9

Шоколади

7.1

Пътнически автомобили

5.7

Електрически бойлери

6.8

 

 

Пластмасови изделия

5.4

 

 

През 2013 г. двустранният стокообменът е на стойност 7.7 млн.щ.д., от които 5.8 млн.щ.д. български износ, а през 2012 г. двустранният стокообмен е на стойност 8.7 млн.щ.д. с 5.5 млн.щ.д. български износ за Кувейт.

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2013 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Арматурни артикули за тръбопроводи

16.8

Полимери на пропилена

63.8

Машини за обработка на каучук и пластмаси

7.2

Полимери на етилена

29.6

Килими

6.9

Натриев хидроксид (сода каустик)

4.1

 

Автоматични машини за обработка на информация

6.8

 

 

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2012 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос
Tокоизправители

34.1

Полимери на пропилена

79.8

Арматурни артикули

10.9

Полимери на етилена

17.6

Кухненски мивки

5.5

Калиев пероксид

1.4

Електрически бойлери

5.4

 

 

Килими

4.1

 

 

Водещи позиции в стокообмена с Кувейт през 2011 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Кувейт

% от общия внос

Арматурни артикули за тръбопроводи и резервоари

17.8

Полимери на етилена

51.4

Машини и  апарати  за пресяване,  разделяне, раздробяване на пръст, камъни и руди

10.9

Полимери на пропилена

30.6

Шоколад и хранителни продукти съдържащи какао

8.6

 

Пътнически  автомобили

 

13.9

Медицински и хирургически инструменти и апарати

5.9

Натриев хидроксид (сода каустик)

0.9

 

Сирена и извара

5.7

 

 

Двустранният стокообмен с Кувейт като цяло остава на ниско равнище. Положителна тенденция за нашия износ през последните години е неговата диверсификация.

През последните години правителството на Кувейт предприе мащабен проект за развитие на редица отрасли извън добива и преработката на нефтопродукти. Може да се очаква, че в перспектива възможностите за износ на преработени български стоки ще се увеличава.

Основен проблем за увеличаване на стокообмена ни с Кувейт е транспортният. Политическата обстановка в Ирак и Сирия затруднява осъществяването на български транзитен сухоземен превоз през Ирак, което оскъпява нашите стоки и ги прави неконкурентноспособни.

ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

Българо-кувейтската Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество е създадена през 1978 г. В съответствие с РМС № 447/21.08.2017 г. за председател на българската част на междуправителствената българо-кувейтска СКИТС е определен министърът на икономиката.

Третата сесия на Смесената комисия е проведена през 1988 г., четвъртата - юни 2002 г. в Кувейт, а последната пета сесия е проведена през май 2006 г. в София, като кувейтската делегация е ръководена от д-р Юсеф ал-Залзала, министър на търговията и промишлеността.

Провеждането на шестата сесия на смесената комисия в Кувейт е многократно отлагана от кувейтска страна, като предстои договарянето на нови дати.

До войната в Залива български инженерингови организации са изградили редица обекти на кувейтска територия - пречиствателни станции, два високоволтови далекопровода, доставяли са и инсталирали климатични, вентилационни и отоплителни инсталации, извършвали са пътни и канализационни работи, изграждали са и поддържали телефонната мрежа, изградили са депо за нефтопродукти, работили са по обекти на озеленяването и др. Работата по някои от обектите е прекъсната вследствие на осъществената иракска инвазия в Кувейт.

В близкото минало в Кувейт са били регистрирани три транспортни смесени българо-кувейтски фирми:

 • “Кувейтско-българска търговска компания” за автомобилен превоз с 45% участие на “СО МАТ”;
 • “АБАТКО” с 49% участие на АК “Балкан”;
 • “Арабиан-Болкан Холидейз” с 49% участие на “Болкан Холидейз”.

Към настоящия момент съществува потенциална възможност за наемане на наши компании като подизпълнители за строителна дейност или като доставчици/поддоставчици на стоки, възли, агрегати и оборудване.

Българският бизнес се представя на кувейтския пазар основно чрез инициативите на БТПП, която поддържа отношения с Търговско-промишлената палата на Кувейт. Тези отношения се основават на Споразумение за сътрудничество подписано между двете палати през 1995 г. През май 2006 г. е подписан и Протокол за сътрудничество между БТПП и Търговско-промишлената палата на Кувейт.

Представители и членове на БТПП са посещавали Кувейт по време на официалното посещение на президента на България в Кувейт през 1997 г., както и в състава на бизнес делегация придружаваща министъра на регионалното развитие и благоустройство на България в Кувейт през 2001 г.

През ноември 2004 г. БТПП, съвместно с Посолството на Кувейт в София е проведено бизнес мероприятие под надслов „Как да правим бизнес с Кувейт”.

БТПП е отправяла многократно покани към ТПП на Кувейт за посещение по време на Пловдивския панаир, но до момента визита не е осъществявана.

В БТПП са регистрирани три фирми с кувейтско участие, като и трите са със 100% кувейтски капитал. Няма регистрирани българо-кувейтски смесени фирми и търговски представителства.

Планирано е през първата половина на 2015 г. неправителствената кувейтска организация „Дом за национални дейности“ да организира кувейтска бизнес делегация и да посети България.

Българските фирми, членове на БТПП, проявяват икономически интереси в Кувейт към областите: строителство, строителни материали, хранително-вкусова промишленост (млечни продукти, плодови и зеленчукови консерви),  фармацевтични продукти.

Неблагоприятни фактори пред развитието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество се явяват следните съществени обстоятелства:

 • високо конкурентният характер на сравнително малкия кувейтски пазар;
 • наложената от правителството на Кувейт протекционистична система при регистрацията на чужди фирми;
 • високото данъчно облагане на чуждите компании;
 • въведените задължителни офсет-програми при надхвърляне на определен праг на търговската сделка.

ИНВЕСТИЦИИ

Договорно-правната база между двете страни в сферата на инвестициите е актуализирана и се базира на Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, подписан на 17.06.1997 г. и впоследствие ратифициран. На 29 януари 2007 г. в Кувейт е подписано хармонизираното Споразумение за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, ратифицирано от НС със закон от 14 май 2010 г. (обн. ДВ бр.39/25.05.2010г.), за което кувейтската страна е уведомена с нота на МВнР № 54-113-28/31.05.2010 г. Влязло в сила от 14 февруари 2011 г.

Съгласно статистика на БНБ през последните години реализираните в България инвестиции от Кувейт са, както следва:

в млн. евро:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-0.5

-0.5

0.4

-1.9

0.6

6.8

По данни на БНБ за 2019 г. ПЧИ от Кувейт са в размер на 6.8 млн.евро.

Налице е желание на кувейтски инвеститори да се ангажират с реализацията на инвестиционни проекти в България. От страна на Кувейт като приоритетни се определят инвестициите в областта на земеделието.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА ДОПРИНЕСЛИ ЗА НАСТОЯЩЕТО РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ

- 12-14 март 2012 г. – участие на екс министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков в 13-тия Международен енергиен форум и съпътстваща министерска среща в Кувейт, организирани под патронажа на емира на Кувейт. В рамките на форума са обсъдени следните въпроси: енергиен пазар и енергийни нужди в световен мащаб; бъдещи инвестиции в енергетиката в глобален аспект; понижаване на вредните емисии и координация на световната енергийна политика;

- 24 март 2010 г. – българска официална делегация, водена от министър-председателя Бойко Борисов и с участието на екс министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, посещава Кувейт. Г-н Трайчо Трайков провежда среща с министъра на търговията и индустрията шейх Ахмед Рашид Ал-Харун, както и срещи с ръководствата на „Кувейтския инвестиционен фонд”, „Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие” и „Кувейтската търговско-промишлена палата”, придружаван от представители на българските браншови организации. В рамките на визитата е договорено и подписано Споразумение между двете държави за икономическо и техническо сътрудничество;

- По време на визитата министър Трайков подписва с кувейтската страна новото хармонизирано Споразумение за икономическо и техническо сътрудничество;

- 2008 г. – след повече от двадесет години кувейтска бизнес делегация проявява интерес за сътрудничество в отбранително-индустриално сътрудничество и посещава специализираното изложение за отбранителна техника „Хемус-2008” в гр. Пловдив;

- януари 2007 г. - Кувейт е посетен от официална българска делегация, водена от министъра на икономиката и енергетиката;

- март 2006 г. – българскатата страна организира изложение в Кувейт под надслов “Инвестирай в България”;

- май 2006 г. – подписан Протокол за сътрудничество между БТПП и Търговско-промишлената палата на Кувейт;

- май 2006 г. – посещение в България на делегация на холдинговата компания „Ал-Шайя груп”, собственик на хотели и вериги от над 1100 магазина в Кувейт, Саудитска Арабия, Турция, Египет и Ливан. Водена от Мохамед ал-Шайя, собственик на фирма „М.Х.Шайя”, съпровождан от Абдула Шайя, директор на Кувейтската търговско-промишлена палата. Организирана е среща с кмета на гр. София г-н Бойко Борисов. Водени са разговори за инвестиции в МОЛ, СПА центрове и други;

- юли 2005 г. - България е посетена от тринадесет членна бизнес делегация, водена от губернатора на провинция Хауали, генерал Хаджи;

- юли 2005 г. – България е посетена от бизнес делегация водена от г-жа Мунира Ал Сабах (от семейството на емира на Кувейт). Делегацията води разговори за коопериране с „Булгартабак” по изграждане на съвместна фирма в Кувейт и създаване на Център за обучение на морски кадри за района на Персийския залив съвместно с ВВМУ “Н. Вапцаров”, Варна;

- януари 2004 г. - българска официална делегация посещава Кувейт в рамките на международното търговско изложение „Възстановяване на Ирак-2004”. България участва с национален щанд и със самостоятелни щандове на фирмите „БУЛГАРТАБАК", "Девин" и "Ел Би Булгарикум". Към официалната делегация се включва българска бизнес делегация от 8 фирми, водена от заместник-министър на икономиката;

- ноември 2004 г. - БТПП, съвместно с посолството на Кувейт в София провежда форум под надслов „Как да правим бизнес с Кувейт”;

- октомври 2002 г. – провеждат се “Дни на България в Кувейт”, организирани от Министерство на икономиката. Начело на делегацията е зам.министър на икономиката, придружаван от представителна българска бизнес делегация.  В рамките на мероприятието се подписва Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Държавата Кувейт.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ

 • 2010, 24 март, подписано в Кувейт - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за икономическо и техническо сътрудничество. Подписано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на петрола и информацията, изпълняващ длъжността министър на финансите шейх Ахмед Абдулла Ал-Ахмед Ал-Сабах. Утвърдено с РМС №634/09.09.2010г. След получаване на кувейтската нота за утвърждаването му от кувейтска страна, Споразумението влиза в сила от 04.10. 2010г.

 • 2007, 29 януари, подписано в Кувейт – Споразумение за изменение на Договор между Република България и Държавата Кувейт за взаимна защита и насърчаване на инвестициите. Споразумението е ратифицирано от НС на Република България със закон от 14 май 2010г. (обн. ДВ бр.39/25.05.2010г.), за което кувейтската страна е уведомена с нота на МВнР № 54-113-28/31 май 2010г. Влиза в сила от 14 февруари 2011г.

 • 2006, 04 май, подписано в София - Споразумение за сътрудничество между БТПП и Кувейтската търговско-промишлена палата;

 • 2002, 29 октомври, подписана в Кувейт – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото, ратифицирана със закон приет от 39-то НС на 21.02.2002г. – ДВ, бр.120/29.12.2002г. Издадена от МФ, обн., ДВ, бр.33/23.04.2004г., в сила от 23.02.2004г.;

 • 1997, 17 юни - подписан Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, ратифициран.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката