Казахстан
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Нур-Султан

Димитър Мандраджиев

Република Казахстан, гр.Нур-Султан, ул. „Иманова”, №11, Бизнес-център „Нур

Саулет-1”, ет.5.

Moб.тел.: +7 775 139 15 22

Тел.:       +7 717 294 00 17

e-mail:  d.mandradjiev@mi.government.bg 

e-mail: officeKZ@mi.government.bg

 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Алмати

Миладин Миладинов

Република Казахстан, 050060 гр.Алмати, ул. „Зенкова”, №59, вх.2, офис 140.
тел.: +7 701 739 84 18
e-mail: m.miladinov@mi.government.bg; officeKZ@mi.government.bg

https://www.linkedin.com/in/miladin-miladinov-1355b0136/

https://www.facebook.com/BGEconOfficeKZ/


Министерство на икономиката

Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7674
факс: +359 2 981 4915
 
Референт за Казахстан
Иван Баталов
ул. "Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7623
e-mail: i.batalov@mi.government.bg
 

І. Търговско-икономически връзки между Република България и Република Казахстан

ІІ. Бизнес компас

Търговско-икономически връзки между Република България и Република Казахстан

 

 

Стокообмен

Външнотърговски стокообмен на България с Казахстан

(в хил.щ.д.)

Години:

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009 г.

128 822

23 653

105 169

-81 516

2010 г.

37 249

27 591

9 658

17 933

2011 г.

126 565

31 195

95 370

-64 175

2012 г.

89 752

39 124

50 628

-11 504

2013 г.

104 311

45 049

59 262

-14 214

2014 г.

94 541

46 173

48 368

-2 195

2015 г.

54 084

26 417

27 667

-1 250

2016 г.

35 882

16 939

18 943

-2 004

2017 г.

43 402

28 095

15 306

12 788

2018 г.

35 169

29 700

5 399

24 370

2019 г.

41 439

37 818

3 621 

34 197 

През 2019 г. стокообменът между двете страни отбеляза ръст с 27,0 % и е близо 41,5 млн. щат. дол., от които 37.8 млн. щат. дол. износ и 3.6 млн. щат. дол. внос.

Водещи стоки по внос-износ

 

Водещи стоки в износа на България за Казахстан през 2019 г.

Стоки:

%  дял

Медикаменти

25,4

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни

11,4

Сметачни машини

10,9

Електрически апарати за жична телефония

6,6

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели

4,7

Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели

4,5

Препарати за поддържане на косата

3,8

Ортопедични апарати и артикули

 2,8

Водещи стоки във вноса на България от Казахстан през 2019 г.

 

Стоки:

%  дял

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

86,4

Артикули за колективни игри

11,2

Нашата страна има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица стоки и услуги, като: медикаменти; технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци; сглобяеми конструкции; помпи за течности; електрически акумулатори; кари – високоповдигачи; машини и апарати; сметачни и счетоводни машини; осветителни тела; строителни и туристически услуги; препарати за поддържане на косата; препарати за уста; мебели; дърводелски изделия; готови сосове и препарати за сосове; плодови сокове; замразени зеленчукови смеси, консерви и други.

Туризъм

Туристическите връзки между България и Казахстан отбелязаха през последните години съществено развитие. Възможностите на нашата страна в тази област обаче, са много по-големи. В тази връзка, в бъдеще е необходимо да се разгърне туристическата ни реклама в Казахстан, да се разшири системата от чартърните полети до българските курорти, по-широко да се използват възможностите ни в областта на планинския, балнеоложкия и културно-историческия туризъм.

Посещения на казахстански туристи в България

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017

2018

7 288

8 940

9 676

10 880

9 627

10 832

9 613

По данни на Министерство на туризма

Договорно-правна основа

Между България и Казахстан са подписани следните по-важни документи:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 октомври 2011г. в Нур Султан, в сила от 13 септември 2012 г.;
 • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за сътрудничество в областта на туризма, подписан на 15.09.1999 г. в София; в сила от 23.07. 2000 г.
 • Договор между правителствата на Р България и Р Казахстан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 15.09.1999 г. в София. На 24 юли 2006 г. в София бе подписан Протокол за изменение и допълнение, в сила oт 21.05.2007 г.
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 24.07.1998 г.;
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 13.11.1997 г., в сила от 19.08.1999 г.;
 • Протокол между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Комитета по енергетика на Р България и Министерството на енергетиката, индустрията и търговията и Агенцията за стратегическо планиране и реформа на Р Казахстан за намерения за сътрудничество в областта на нефта и природния газ, подписан на 13.03.1998 г. в София;
 • Меморандум между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България и Министерство на енергетиката, индустрията и търговията на Р Казахстан за сътрудничество в областта на строителството, подписана на 13.03.1998 г. в София;
 • Спогодба между правителствата на Р България и Р Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 15.09.1999 г. в София;
 • Спогодба между Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на Р България и Министерството на селското стопанство на Р Казахстан за сътрудничество в областта на селското стопанство, подписана на 15.09.1999 г. в София;
 • Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подписана в гр.София на 4 декември 2009 г.
 • ДОГОВОР между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела (Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. – ДВ, бр. 38 от 2015 г. в сила от 5 ноември 2015 г.)
 • Правосъдният министър Данаил Кирилов и Генералният прокурор на Казахстан Гизат Нурдаулетов подписаха Договор за трансфер на осъдени лица между Република България и Република Казахстан на 13.05.2019 г.

 

Междуправителствена комисия

Съществена роля за активизиране на връзките между двете страни е отредена на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество.

Съпредседател на  българската част на Комисията за икономическо сътрудничество  е министърът на икономиката на Република България  Емил Караниколов.

В рамките на Четвъртото заседание на Комисията (9-10 юни 2016 г., гр. Астана) бяха набелязани мерки за насърчаване на двустранното сътрудничество в редица области, в т.ч. в сферата на търговията и икономиката, регионалното развитие и строителството, селското стопанство,  информационните и комуникационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма, спорта, здравеопазването и социалното развитие,  образованието и науката.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката