Италия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Милано

Андрияна Колева

telefono ufficcio +39/039 5964689 (стационарен)
cell. +39/3295910349 (мобилен)
e-mail: a.koleva@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeITRomaMilano
https://twitter.com/StivRomaMilano1
https://www.linkedin.com/in/stivmilanitaly

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Италия
Кетя Манойлова
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Италия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Италия

1. Стокообмен

Италия е един от основните, водещи търговско-икономически партньори на България.

Стокообмен между България и Италия/млн.евро/

година

износ

ръст

внос

ръст

стокообмен

ръст %

салдо

2009

1 092.6

-14.1%

1 300.8

- 34.8%

2 393.4

-26.7%

-208,2

2010

1 511.2

38.3%

1 418.2

9.0%

2 929.3

22.4%

92,2

2011

1 720.7

13.9%

1 667.1

17.6%

3 387.8

15.7%

53.6

2012

1 763.8

2.5%

1 685.4

1.1%

3 449.2

1.8%

78.4

2013

1 925.3

9.2%

1 921.5

14.0%

3 846.7

11.6%

3.8

2014

1 980.3

1.7%

1 839.6

-4.3%

3 819.9

-0.7%

141.0

2015

2 135.5

7.8%

1 996.7

8.5%

4 132.2

8.2%

138.8

2016

2 170.2

1.5%

2 067.5

3.6%

4 237.7

2.5%

102.7

2017

2 212.2

1.9%

2 006

6.2%

4 069

4%

57

2018

2 433.4

10.0%

2 421.98

10.4%

4 855.4

10.2%

11.4

2019

2 190.5

-10.0

2 504.4

3.4

4 694.95

-3.3

-313.9

За 2019 г. българският износ за Италия е в размер на 2 190.5 млн. евро и спад от 10%. Вносът от Италия за същия период е в размер на 2 504.4 млн. евро и ръст от 3.4%. Стокообменът възлиза на 4 694.95 млн. евро и спад с -3.3% спрямо 2018 г.

Италия е трети в листата на водещите търговски партньори на България за периода.

2. Водещи стоки износ-внос

В последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, части за обувната промишленост, ел.техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обезкосмени и обработени кожи , нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.

Водещи стоки в търговията между България и Италия за 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064.76

100.00

 

в т.ч. Италия

2 190 508.14

7.34

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

94 806.95

4.33

6406

Части  за  обувки  (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни  от външните ходила); подвижни  вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гетри и подобни артикули  и техните части:

92 741.91

4.23

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

70 145.58

3.20

6109

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени:

53 777.09

2.46

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

51 651.25

2.36

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

50 070.90

2.29

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

49 360.26

2.25

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки,  ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички,

44 055.32

2.01

5107

Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно:

43 630.34

1.99

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

41 162.32

1.88

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353.44

100.00

 

в т.ч. Италия

2 504 442.19

7.52

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

85 049.65

3.40

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709):

83 617.92

3.34

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

63 730.77

2.54

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

51 361.67

2.05

4107

Обезкосмени кожи от други животни и кожи от животни без косми, обработени, различни от тези от NN 4108 или 4109:

44 551.30

1.78

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

42 849.17

1.71

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

40 126.11

1.60

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили:

35 451.09

1.42

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури,  включително пресите за слама или за  фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини  за  почистване или сортиране  на яйца,

34 910.29

1.39

6406

Части  за  обувки  (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни  от външните ходила); подвижни  вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гетри и подобни артикули  и техните части:

33 307.42

1.33

Източник: МИ

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават ниските транспортни разходи и приемливите в сравнение с трети страни цени на българските стоки и тяхното съответствие на изискванията на италиански пазар, както и качеството на предлаганите български стоки.

Италианска Tърговска Камара в България се учредява през 2001 г. под името Асоциация Италия-България по инициатива на италиански и български предприемачи в следствие на засиления търговски обмен между двете страни и на произтичащата нужда от по-голяма подкрепа на фирмите участващи в развитието на търговските, културни и икономически отношения. Със засилването на двустранните отношения през 2003 г. Асоциацията се трансформира в Италианска Търговска Камара в България с амбицията да създаде структура, която да е в състояние да подкрепя активно и да задоволява нуждите на своите членове, както и да предоставя своите услуги на всички тези фирми, организации и чужди асоциации заинтересувани да пробият на българския пазар. Основните цели на Италианска Търговска Камара в България са:

 • Насърчаване и подпомагане на икономическия и културен обмен между Италия и България;
 • Подкрепа на инициативите насочени към икономическия, политически, социален и културен обмен между двете страни;
 • Промоцирането на дейностите за икономическа, техническа и образователна помощ.

Възможности за разширяване на българското присъствие на италианския пазар могат да се търсят в следните насоки:

 • продукти на химическа промишленост (торове, пластмаси и др.);
 • преработвателна промишленост;
 • дървопреработване и мебелна индустрия; продажба на алуминиеви профили и допълнителни елементи;
 • производство и търговия на цигари и цигарени продукти.
 • фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;
 • земеделски машини – минитрактори и мотоблокове, селскостопанска техника за работа в планински и полупланински райони;
 • хранително-вкусовата промишленост; износ на зърнени и маслодайни култури и месопреработване;
 • оборудване за хранително-вкусовата промишленост, включително линии за бутилиране на хранителни течности, малки комплектни предприятия за преработка на мляко, месни произведения, за консервиране на плодове и зеленчуци и др.;
 • електроника /касови апарати, фискални системи, датчици/ и информационни услуги; продажба на сегменти, готови системи и електронни модули за специфични сектори /туризъм, бензиностанции и газстанции/; специализирани софтуерни услуги;
 • износ на петролни продукти и смазочни масла;
 • винопроизводство;
 • текстилна, трикотажна и обувна промишленост;
 • увеличаване на търговския обмен на земеделски и хранителни продукти главно хлебна пшеница, семена и посадъчен материал;
 • двустранно сътрудничество в развитието на сортопроизводството в Албания и продажба на иновативни продукти;
 • строителството на пречиствателни станции, колектори и депа за твърди отпадъци; борба с ерозията и свлачищата; корекции на речни корита;
 • пътно и комунално строителство; монтиране на допълнителни инфраструктурни обекти;
 • строителни материали – през 2002 г. се подписа Споразумение между Асоциацията на строителните предприемачи от двете страни.

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка.

3. Инвестиции

До края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции от Италия в България са в размер на 2 687.9 млн. евро, с което страната се нарежда на 4-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции в страната ни /след Холандия, Австрия и Германия/. През 2019 г потокът инвестиции от Италия е на стойност 93.9 млн. евро.

По години италианските инвестиции, на база нетни транзакции в млн.евро, са както следва:

/млн.евро/

1996

0.7

1997

2.1

1998

2.3

1999

7.2

2000

379.5

2001

163.9

2002

25.1

2003

87.8

2004

71.2

2005

126.6

2006

-51.1

2007

180.9

2008

138.8

2009

43.0

2010

71.1

2011

103.2

2012

62.9

2013

-13.6

2014

77.7

2015

64.3

2016

174.5

2017

93.0

2018

14.0

2019

93.9

Източник: БНБ

Някои от най-големите италиански инвеститори в България са:

Nr.

Инвеститор

Българска компания

Дейност

1.

UNICREDITO, Italy

BULBANK

финанси

2.

MIROGLIO, Italy, Germany

MIROGLIO BULGARIA, INTERPRED

текстил

3.

MARVEX + ITALCEMENT, Italy

DEVNYA CEMENT, VULKAN

производство на цимент

4.

PETROLVILLA, Italy

ВЕЦ по р.Искър

енергетика

5.

E. MIROLIO, Italy

E. MIROLIO

търговия

6.

SAFIL, Italy

„ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Преработваща промишленост

7.

ZOBELE Group, Italy

TODINI

строителство

Отраслите, към които италианските инвеститори проявяват най-голям интерес, са:

 • енергетика;
 • туризъм (изграждане на хотели и курортни селища по Черноморието и в гр.София);
 • банково и застрахователно дело;
 • транспорт (участие в модернизиране на българската инфраструктура, главно на летищата и пристанищата);
 • селско стопанство;
 • преработваща промишленост;
 • търговия.

4. Туризъм

Година

Брой

Ръст

2009

103 140

2.8%

2010

101 679

-1.4%

2011

105 740

4.0%

2012

104 310

-1.3%

2013

108 603

4.1%

2014

129 223

19.0%

2015

132 245

2.3%

2016

145 113

9.7%

2017

163 566

12,7%

2018

157 743

-3.6%

2019

156 564

-0,7

Източник: Министерство на туризма

За 2019 г. италианските туристи в България са 156 564, със спад от -0,7%. Българите посетили Италия за този период са 243 500 с ръст от 0,5%.

За 2018 г. италианските туристи в България са 157 743 и регистриран спад от 3,6% спрямо 2017 г. Българските туристи посетили Италия са 66 047, лек спад от 2.7%.

5. Договорно-правна база

Търговско – икономическите отношения между Република България и Италианската Република се базират на следните договори и споразумения:

1)    Безсрочна спогодба за плащания от 25.02.1958 г.;

2)    Спогодба за научно-техническо сътрудничество, подписана през 1963 г. за срок от 5 г. с автоматично продължаване;

3)    Спогодба между България и Италия относно уреждането на финансови въпроси, подписана в София на 26.06.1965 г.;

4)    Безсрочна спогодба за развитие на икономическото, промишлено и техническо сътрудничество. между България и Италия, подписана на 24.12.1966 г.

5)    Спогодба за международен автомобилен транспорт, подписана през 1968 г.;

6)    Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, подписана на 4.12.1970 г., в сила от 1972г.

7)    Дългосрочна спогодба за развитие на икономическото, промишленото, научното и техническо сътрудничество за срок от 10 г., подписана 1973 г., продължена през 1987 г. за 5 години;

8)    Спогодба за морско търговско корабоплаване. Подписана на 23.06.1975 г.

9)    Междуправителствена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подписана на 21.09.1988 г., в сила от 01.06.1991 г.;

10) Договор между България и Италия относно взаимното насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 4.12.1988 г., в сила от 27.12.1990 г.;/получена нота на Министерството на външните работи на Италия, за денонсиране на Договора.Очаква се отговор на българското Министерство на външните работи/

11) Споразумение между правителствата на България и Италия за разсрочване на външния дълг на България, подписано на 18.12.1992 г., в сила от 09.01.1993 г.;

12) Споразумение за сътрудничество между БСК и италианската конфедерация на индустриалците КОНФИНДУСТРИЯ, подписано на 15.10.1998 г.;

13) Декларация за икономическо сътрудничество - подписана през февруари 1999 г. от заместник-министрите на външните работи на България и Италия;

14) Споразумения за сътрудничество между БТПП и Италианския институт за външна търговия (IСЕ) Рим, и търговските палати във Виченца, Триест, Удине, Гориция и Асоциацията на младите предприемачи (АССО-44).

15)  Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Италианския институт за  външна търговия /17 януари 2007 г. подписан/

16) Меморандум за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Италианския институт за  външна търговия /15 юни 2007 г. подписан/

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката