Испания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мадрид

Мария Янчева

Embajada de Bulgaria en Espana
Travesia de Santa Maria Magdalena 15, 28016 Madrid, Espana
тел.: +34 682 392 575
факс: +34 91 359 12 01
e-mail: maria.yancheva@mi.government.bgoficinacomercialbulgaria@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeES
https://twitter.com/BGEconOfficeES
https://www.linkedin.com/in/stiv-spain-57036313b

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
 Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Испания
Антоанета Христова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Испания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

Търговия с текстилни изделия в Испания, 2018

Хранително-вкусовият сектор в Испания

Преглед на пазара на текстил за бита в Испания

 

I. Икономическите отношения между България и Испания

1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2010

778.5

19.4

415.9

10.3

362.6

31.9

53.3

2011

1782.0

128.9

543.6

30.7

1238.4

241.5

-694.8

2012

1666.9

-6.5

539.5

-0.8

1127.4

-9.0

-587.9

2013

1859.8

11.6

514.7

-4.6

1345.1

19.3

-830.4

2014

1719.8

-7.5

462.3

-10.2

1257.5

-6.5

-795.2

2015

1739.0

1.1

530.9

14.8

1208.1

-3.9

-677.3

2016

1701.0

-2.2

662.5

24.8

1038.5

-14.0

-376.0

2017

2378.3

39.8

784.2

18.4

1594.1

53.5

-809.8

2018

2196.9

-7.6

698.5

-10.9

1498.3

-6.0

-799.7

2019

2080.5

-5.3

812.9

16.4

1267.6

-15.4

-454.7

по данни на МИ

В периода януари-декември 2019 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 2.08 млрд. евро, отбелязва спад от 5.3%. Износът за Испания се е увеличил с 16.4% и е в размер на 812.9 млн. евро, като заема дял от 2.7% от общия износ на България. Вносът е намалял с 15.4% и е в размер на 1.2 млрд. евро с дял от 3.8%. Салдото е отрицателно (-454 млн. евро). Испания заема 9-то място по отношение на износа и 8-мо място по отношение на вноса.

През 2018 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 2.196 млрд. евро, отбелязва спад от 7.6%. Износът за Испания е намалял с 10.9% и е в размер на 698.5 млн. евро, като заема дял от 2.5% от общия износ на България. Вносът е намалял с 6% и е в размер на 1.498 млрд. евро с дял от 4.7%. Салдото е отрицателно (-799.7 млн. евро).

2. Водещи стоки

Водещи стоки в стокообмена на България с Испания през 2019 г.

 КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00

 

в т.ч. Испания

812 964,45

2,72

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

185 692,49

22,84

1005

Царевица

43 271,41

5,32

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

28 215,01

3,47

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

26 297,86

3,23

4009

Маркучи  от  вулканизиран каучук

24 919,93

3,07

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

21 586,15

2,66

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други

20 958,84

2,58

3826

Биодизел и смеси от биодизел

20 655,52

2,54

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита

18 308,82

2,25

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

16 389,99

2,02

 

 

 

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00

 

в т.ч. Испания

1 267 682,29

3,81

2603

Медни руди и техните концентрати

592 357,99

46,73

3826

Биодизел и смеси от биодизел

101 135,61

7,98

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени

94 174,71

7,43

3004

Медикаменти

25 260,09

1,99

7901

Необработен цинк

11 077,21

0,87

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони  с презрамки, за жени или момичета

10 308,54

0,81

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика,  нелакирани, нито емайлирани

9 756,71

0,77

3207

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване

9 735,49

0,77

3904

Полимери на винилхлорида или  на други халогенирани олефини в първични форми

9 157,04

0,72

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

8 638,98

0,68

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Испания в България към 01.01.2020 г. са в размер на 1.1403 млрд. евро.

През 2019 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Испания в България е 35.8 млн. евро.

Година

млн. евро

1996

0.0

1997

59.9

1998

47.1

1999

3.8

2000

1.1

2001

5.7

2002

0.1

2003

4.0

2004

8.2

2005

46.6

2006

208.0

2007

417.6

2008

172.6

2009

33.5

2010

13.0

2011

-26.5

2012

-89.9

2013

-66.5

2014

103.7

2015

-0.4

2016

-42.3

2017

-2.8

2018

13.8

2019

35.8

*данни на БНБ

Сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите,

август 2004 г. – септември 2009 г. с участие на испански инвеститори:

 

Клас инвестиция

Инвеститор

Инвестиционен проект

2006 г.

1 клас

"Спортен център Кътина" ЕООД, гр. София (Фери груп, Испания)

Кътина Голф Ризорт - Спортен център Кътина (изграждане на голф игрище в с. Кътина)

2006 г.

2 клас

"Керос България" АД, гр. София (Керос, Испания)

Изграждане на фабрика за фаянсови и теракотни плочки

2007 г.

1-ви клас

"Фери Енерджи" ООД, гр. София (Фери Груп, Испания)

Грийн Енерджи (производство на дървесни видове за получаване на биомаса)

2007 г.

1-ви клас

"Риофиса България" ЕООД, гр. София, с испанско участие

София Плаза (търговски и развлекателен център в близост до Централна гара София)

2007 г.

1-ви клас

"Еолика България" АД, гр. София с участие на "Еолика Навара", Испания

Ветроенергиен парк (Суворово) – 60 МВт

2007 г.

1-ви клас

"Риофиса България" ЕООД, гр. София с испанско участие

Пловдив Плаца

Между водещите испански фирми, инвестирали в България, са:

Риофиса, недвижими имоти

Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс ЕООД, недвижими имоти

Херчеса България ООД, недвижими имоти

Еолика България, ВЕИ;

Улбреа България ЕООД, строителство

Керос България АД, производство и търговия с керамични изделия

Рока България – производство на санитарна керамика

Берг Монтана Фитинг – производител на металургични изделия

4. Туризъм

година

в България

промяна %

в Испания

промяна %

2010

51257

+8.3

76199

-30.5

2011

51774

+1.0

77496

+1.7

2012

51519

-0.5

100527

+29.7

2013

49045

-4.8

89352

-11.1

2014

58341

+19.0

102417

+14.6

2015

56209

-3.7

114016

+11.3

2016

59287

+5.5

139418

+22.3

2017

79977

+34.9

170944

+22.6

2018

89 834

+12.3

181 412

+6.1

2019

89 054

-0.9

193 700

+6.8

В периода януари-декември 2019 г. България е посетена от 84 054 испански туристи, отчита се спад от 0.9% в сравнение със същия период на 2018 г. Испания е посетена от 193 700 български граждани, наблюдава се ръст от 6.8% в сравнение със същия период на 2018 г.

През 2018 г. България е посетена от 89834 испански туристи, наблюдава се ръст от 12.3% в сравнение със същия период на 2017 г. Испания е посетена от 181412 български граждани, наблюдава се ръст от 6.1% в сравнение със същия период на 2017 г.

Сътрудничеството на България с Кралство Испания в областта на туризма е от особено значение поради факта, че туризмът е един от най-важните отрасли в испанската икономика и има огромен дял във формирането на БВП на страната.

България участва активно във всички по-значителни международни и национални инициативи, които се организират в Испания. Ежегодно българската страна участва в туристическото изложение ФИТУР в Мадрид.

Съществуват добри перспективи за осъществяване на съвместни туристически проекти между българските и испанските съвети по туризъм, както и за използване натрупания опит на испанската страна за развитието на вътрешния, селския и градския туризъм.

5. Договорно-правна база

 • Дългосрочна  търговска спогодба от 24.01.1979 г. с РМС 196/07.04.2006 в процедура на  прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/11.05.06 до посолство на  Испания
 • Дългосрочна  спогодба за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество (1979 г.)
 • Договор  за избягване на двойното данъчно облагане (1990 г.)
 • Спогодба  за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (1995 г.)
 • Двустранно  споразумение между правителството на Република България и Испанската  държавна компания за застраховане на експортните кредити, представляваща  правителството на Испания, за разсрочване на външния дълг на България към  Испания в рамките на Парижкия клуб (1993 г.)
 • Спогодба  за културно, просветно и научно сътрудничество между правителството на НРБ  и правителството на Кралство Испания (март 1980 г.)
 • Спогодба  между Република България и Кралство Испания за сътрудничество в областта  на туризма (1998 г.), подписана на 21 юли 1998 г., утвърдена с Решение на  МС 712/28.12.1998 г., в сила от 09.07.1999 г.
 • Рамково  споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане дълга  на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в  приватизацията на българските държавни предприятия (1998 г.)
 • Спогодба  между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата  миграция между двете държави (2003 г.)
 • Сключен  договор между правителството на Република България и правителството на  Кралство Испания за насърчаване и взаимна защита на инвестициите  ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 16.01.1997 г. -  ДВ, бр. 9 от 1997 г. Издаден от Министерството на финансите. обн., ДВ, бр.  69 от 17.06.1998 г.
 • Протокол  за намерения между ДАИТС на Република България и правителството на  Екстремадура, подписано на 09.06.2009 г.
 • Меморандум  за разбирателство в областта на туризма между МИЕТ на Република България и  държавния секретариат за туризъм на министерство на индустрията, туризма и  търговията на Кралство Испания, подписано на 08.07.2010 г.

6. Събития

През м. януари 2016 г. България участва в туристическото изложение Фитур в Мадрид с информационен щанд от 79 кв. м, на който заедно с Министерството на туризма, още девет туристически представители и организации промотираха възможностите за целогодишен туризъм в България.

На 12.05.2015 г. се състоя и отмененото през 2014 г. от испанска страна посещение на министъра на външните работи и сътрудничеството г-н Хосе Мануел Гарсия Маргайо, по време на което се проведе и икономически форум България-Испания.

Посещение в Испания и участие на заместник-министър Даниела Везиева в Трета конференция на министрите на индустрията на ЕС „Приятели на индустрията”, Мадрид, 17.02.2015 г.

В периода 3-4 март 2011 г. българска делегация, водена от премиера Б. Борисов, посети Кралство Испания. В делегацията бяха включени министъра на икономиката, енергетиката и туризма Т. Трайков и министъра на земеделието и храните М. Найденов. В рамките на посещението в Испания се състояха среща с министър-председателя на Кралство Испания г-н Хосе Луис Родригес Сапатеро, откриване на Испано-българска индустриално-търговска камара в Мадрид и се проведе Икономическо-инвестиционен форум, организиран от Конфедерацията на испанските предприемачи (СЕОЕ). На икономическо-инвестиционния форум бяха представени предимствата на нашата страна като инвестиционна дестинация, основните мерки на правителството за насърчаване на инвестициите, опростяване на административната тежест и регулаторните режими, облекчаване на бизнес средата.

В периода 7-9 юли 2010 г. на официално посещение в България бе държавния секретар по туризма на Испания г-н Жоан Мескида. По време на визитата бе подписан Меморандум за разбирателство в областта на туризма между МИЕТ и Министерството на Индустрията, търговията и туризма на Испания.

През м. юни 2009 г. на посещение в България бе испанска делегация от областта Екстремадура. Целта на посещението бе участие в двустранна среща в областта на информационните и комуникационните технологии, проведена на 9-10 юни 2009 г. в Гранд хотел София. По време на посещението са подписани два документа за сътрудничество в сферата на информационно-комуникационните технологии: Протокол за намерения за сътрудничество между ДАИТС и правителството на Екстремадура и Протокол за сътрудничество между браншовите организации от ИКТ секторите на двете страни (БАИТ, ИКТ клъстер и БАСКОМ и Асоциация на ИКТ работодателите и ИКТ клъстер на Екстремадура)

В периода 14.06–14.09.2008 г. в гр. Сарагоса, Испания се проведе световно изложение ЕКСПО на тема  „Вода и устойчиво развитие”. Националният ден на България по време на ЕКСПО Сарагоса 2008 се състоя на 21.06.2008 г.

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката