Исландия
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Исландия
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
факс: +359 2 987 4993
t.doycheva@mi.government.bg

 

Търговско-икономически отношения между България и Исландия

1. Стокообмен

Година

Стокообмен (хил. евро)

 

Износ (хил. евро)

 

Внос (хил. евро)

 

Салдо (хил. евро)

2009

2102.0

-36.3

250.0

96.9

1852.0

9.9

-1602.0

2010

1339.0

68.7

258.0

3.2

1081.0

-41.6

-823.0

2011

2259.3

-63.8

723.3

180.3

1536.0

42.1

-812.7

2012

817.7

5.6

673.2

-6.9

144.5

-90.6

528.7

2013

863.2

143.2

650.1

-3.4

213.1

47.5

437.0

2014

2099.3

43.2

1155.7

77.8

943.6

342.8

212.1

2015

3005.6

-26.2

1377.6

19.2

1628.0

4.3

-251

2016

2219.2

126.4

657.8

-52.3

1561.4

-4.1

-903.6

2017

2537.0

14.3

1166

77.2

1371

-12.1

-205

2018

4335.8

70.9

2514.1

115.6

1821.7

32.8

692.4

2019

2743.7

-36.7

1034.3

-58.9

1709.4

-6.2

-675.2

Източник: Министерство на икономиката

2. Структура на стокообмена

Водещи стоки в българския износ за Исландия за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29,856,064.76

100.00

0

 

в т.ч. Исландия

1,034.26

0.00

1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

382.94

37.02

2

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне:

113.69

10.99

3

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна  вата или платна от целулозни влакна; картонени  изделия за канцеларски  цели, за  магазини или подобни:

107.72

10.41

4

6305

Амбалажни чували и торбички:

74.59

7.21

5

8712

Велосипеди (вкл. и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

72.38

7.00

6

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

28.44

2.75

7

3307

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти  за  тяло, препарати  за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти  и други козметични  препарати, неупоменати, нито включени другаде;

25.73

2.49

8

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране,

21.83

2.11

9

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

17.63

1.70

10

       

Източник: Министерство на икономиката

Водещи стоки в българския внос от Исландия за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

в т.ч. Исландия

1,709.44

0.01

0

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

1,016.50

59.46

1

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени:

675.96

39.54

2

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

6.16

0.36

3

3913

Естествени полимери (например алгинова киселина)  и  модифицирани естествени  полимери   (например втвърдени протеини, химични  производни на  естествения  каучук), неупоменати, нито  включени другаде, в първични форми:

3.63

0.21

4

9102

Ръчни  часовници,  джобни  часовници  и  подобни  часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101:

2.01

0.12

5

8473

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините  и апаратите  от NN 8469 до 8472:

1.29

0.08

6

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1.22

0.07

7

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802:

1.04

0.06

8

9950

Служебен код (SL)

0.86

0.05

9

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

0.45

0.03

10

 

в т.ч. Исландия

1,709.44

0.01

Източник: Министерство на икономиката

3. Инвестиции

Година

Исландия, млн. евро

2004

4.8

2005

5.0

2006

26.1

2007

10.8

2008

-1.6

2009

1.6

2010

-2.3

2011

-1.2

2012

-2.8

2013

-0.2

2014

-10.5

2015

1.4

2016

3.7

2017

0.3

2018

29.7

2019

0.0

Източник: БНБ

Исландия участва пряко и чрез фондове с исландско участие с инвестиции в България. От значение могат да се посочат фармацевтичната компания АКТАВИС, БТК и закупуването на акции в СИБанк през 2005 г.

4. Туризъм

Броят на исландските граждани, посетили страната ни, е относително малък в сравнение с останалите скандинавски страни и се увеличава за кратко между 2006-2008 г., след което в следствие на редица причини, измежду които глобалната икономическа криза и вътрешните финансови проблеми на страната, тръгва надолу, като тенденцията продължава.

Исландия е извън топ 50 по брой на чуждестранни туристи в страната ни през последните години. Като туристическа дестинация за българи Исландия е много слабо популярна, независимо от ръста в посещенията през последните няколко години.

Туристопоток между България и Исландия

Година

Брой исландски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Исландия

Изменение спрямо

предходна година,%

2000

295

13.0

   

2001

346

17.3

68

 

2002

667

92.8

107

57.4

2003

619

-7.2

78

-27.1

2004

888

43.5

258

230.8

2005

1032

16.2

199

-22.9

2006

6643

543.7

394

98.0

2007

6831

2.8

185

-53.0

2008

6609

-3.2

131

-29.2

2009

3997

-39.5

41

-68.7

2010

1773

-55.6

6

-85.4

2011

1830

3.2

10

66.7

2012

1462

-20.1

51

410.0

2013

836

-42.8

714

1300.0

2014

55

-93.4

440

-38.4

Източник: Министерство на туризма

Забележка: От 2015 МТ не публикува данни за туристи извън 50-те водещи страни.

5. Договорно-правна основа

Договорно-правната рамка на търговско-икономическите отношения между България и Исландия се определя от следните действащи двустранни споразумения и спогодби:

  • 1968 г. - Спогодба за безвизов режим - суспендирана частично от исландската страна през 1989 г. и от българската през 1993 г.;
  • 1970 г. - Разменени писма за развитие на икономическите отношения между Българи и Исландия;
  • 1970 г. - Разменени писма за развитие на културното сътрудничество между България и Исландия.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката