Ирак
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Ербил

Васил Василев

Royal city, Block B-8
7th Floor, ap. 15
Erbil
Kurdistan Region, Iraq

тел.: +964 7834367595
моб:  +964 7514578615
e-mail:  vasilvasilev.ts@gmail.com, v.vasilev@mi.government.bg.

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%92-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA-1277915782288510/

https://twitter.com/STIV_Iraq

https://www.linkedin.com/in/dimityr-ugrinov-2314b113b/

 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Ирак
Бойко Годев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7817; факс: +359 2 987 4008
b.godev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Ирак

II. Предстоящи събития, изложения и търгове:

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Ирак

До 1989 г. Ирак е бил основен външнотърговски партньор на нашата страна като стокообменът през 1988 г. е достигнал 813 млн. щ. д. (износ 394 млн. щ. д.).

Регулиращ орган на двустранните търговско-икономически отношения е била Смесената междуправителствена комисия за икономическо, търговско и техническо сътрудничество.

1. Стокообмен

До 1989 г. основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни е двустранният стокообмен. През последните години обемът на двустранния стокообмен е, както следва:                      

в млн. щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

16.4

0.0

16.4

16.4

2008

12.7

0.0

12.7

12.7

2009

19.0

0.0

19.0

19.0

2010

16.0

0.0

16.0

16.0

2011

124.4

0.2

124.6

124.2

2012

259.0

0.6

259.6

258.4

2013

146.8

0.0

146.8

146.8

2014

50.99

0.0

50.99

50.99

2015

33.3

0.1

33.4

33.2

2016

41

0.02

41.02

40.98

2017

39.5

29.3

68.8

10.2

2018

40.1

69.3

109.4

- 29.2

2019

47.8

28.5

76.3

19.3

Стокообменът ни с Ирак за 2019 г. възлиза на 76.3 млн. щ.д., бележейки спад от 30,2%, спрямо 2018 г., основно поради намаление на вноса от Ирак на сурови нефтени масла и битуминозни минерали.

Износът ни за Ирак през 2019 г. възлиза на 47,8 млн. щ.д. с увеличение от 19,2% спрямо 2018г. Състои основно от царевица, птичи яйца; електрогенериращи агрегати; крафтхартии и крафткартони; хплебарски, тестени  продукти; медикаменти на дози за продажба на дребно; медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати; инструменти и апарати за физични или химични анализи; парфюмерийни продукти; сирена и извара: табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и др.;  електрически трансформатори, арматурни  и други подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари и др.

Вносът ни от Ирак през 2019 г. възлиза на 28,5 млн щ.дол, основно сурови нефтени масла и битуминозни минерали.

Стокообменът ни за Ирак през 2018 г. възлиза на 109.4 млн. щ.д.

Износът ни възлиза на 40.1 млн. щ.д. и се състои основно от царевица, тестени изделия, птичи яйца, хранителни продукти, крафт картони, медикаменти и др. Вносът от Ирак през същия период възлиза на 69.3 млн. щ.д. и е основно от  сурови нефтени масла, битуминозни минерали.

През 2017г. стокообменът между Република България и Република Ирак възлиза на 68,8 млн. щ.дол с ръст от 67% спрямо 2016 г., дължащо се на вноса от Ирак на сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали /99% от вноса за периода/.

Износът ни за Ирак през 2017 г. отбелязва спад от 3,6% спрямо 2016г. и се формира  основно от птичи яйца 7.06 млн. щ.д.; хлебарски изделия /6,4 млн. щ.д. /; други храннителни продукти / 1.79 млн. щ.д./; електрически трансформатори /1.63 млн.щ.д./; крафтхартии и крафткартони / 1.61 млн. щ.д. /; консервирани плодове /1.48 млн. щ.д./; медикаменти /1,02 млн.щ.д./

Водещи позиции в износа на България за Ирак през 2017 г.

Износ от България % от общия износ

Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени

17,86

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти

16,19

Сирена и извара:

4,80

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

4,53

Електрически трансформатори, токоизправители), бобини и дросели:

4,13

Крафтхартии и крафткартони, на роли или на листа:

4,07

Плодове и други части от растения, годни за консумация:

3,74

Артикули и дрехи, употребявани

2,71

Медикаменти пригодени за продажба на дребно:

2,59

Препарати за хигиена:

2,58

Козметика;

2,40

Тютюн и заместители на тютюна, обработени; 'хомогенизирани:

2,35

Електрически акумулатори:

2,00

Етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

1,92

Миялни машини за съдове ;

1,70

Вати от текстилни материали и артикули от вати, текстилни материали:

1,62

Машини и апарати  за  подготовка или преработка на тютюн;

1,52

Семена, плодове и спори, за посев:

1,52

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

1,39

Вносът от Ирак през 2017г. възлиза на 29,3 млн. щ.дол., основно сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали, които представляват 99% от общия внос от Ирак за периода.

Водещи позиции във вноса на България от Ирак за 2017 г.

Внос от Ирак % от общия внос

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

99,29

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове;

0,29

Вати от текстилни материали и артикули от  тези  вати; текстилни влакна с дължина,  непревишаваща 5 mm  (мъх от влакна)

0,24

Машини и апарати  за  подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито  включени  другаде  в настоящата глава:

0,15

Електрически трансформатори, преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

0,02

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия:

0,01

Други стоки

0,00

През 2016 г. стокообмена между Република България и Република Ирак е на стойност 41 млн. щ.д., като бележи ръст от 23% в сравнение със 2015 г. и се състои почти изцяло от български износ. Основни стокови групи по износа на България за Ирак са: хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти (8 млн. щ.д.); царевица (4.7 млн. щ.д.); сирена и извара (4 млн. щ.д.); птичи яйца (2.7 млн. щ.д.);  крафтхартии и крафткартони (2.2 млн. щ.д.) и др.

Вносът в България от Ирак за 2016 г. е символичен.

Водещи позиции в износа на България за Ирак за 2016 г.

Износ от България

% от общия износ

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти

19.4

Царевица

11.4

Сирена и извара

9.7

Птичи яйца

6.5

Крафтхартии и крафткартони

5.4

През 2015 г. стокообменът между България и Ирак бележи спад с близо 34% в сравнение с 2014 г.- 33.4 млн. щ.д. Износът на България намалява с около 30% и е в размер на 33.3 млн. щ.д. Отбелязан е внос от Ирак на стойност 115 хил. щ.д., състоящ се основно от птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени (78 хил. щ.д.), медикаменти (25 хил. щ.д.), живи коне, магарета, мулета и катъри (4 хил. щ.д.) и др.

Българският износ за Ирак през 2015 г. се формира основно от: хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти (7 млн. щ.д..), крафтхартии и крафткартони (5 млн. щ.д.), птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени (2 млн. щ.д.), табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други (1.7 млн. щ.д.), сирена и извара (1.4 млн. щ.д.).

Водещи позиции в износа на България за Ирак през 2015 г.

Износ от България

% от общия износ

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти

21

Крафтхартии и крафткартони

15

Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени

5.9

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други

5.1

Сирена и извара

4.2

Хранителни продукти, неупоменати другаде

4.0

Препарати за поддържане на косата

3.2

През 2014 г. се бележи рязък спад от в българския износ за Ирак – 50.99 млн. щ. д. Това се дължи на значителното намаление на износа на цигари към Ирак. Ирак е традиционен пазар за цигари, като тази стокова позиция формира по-голямата част от българския износ за страната в последните няколко години.

Българският износ за Ирак през 2014 г. се формира основно от: птичи яйца (17.9% от общия износ, на стойност 9.10 млн. щ. д.), крафтхартии и крафткартони (14%, на стойност 7.14 млн. щ.д.), хлебни, тестени, сладкарски или бисквитени продукти (8%, на стойност 4.07 млн. щ.д.), бинокли и далекогледи (7.1%, на стойност 3.63 млн. щ.д.) и др.

Водещи позиции в износа на България за Ирак за 2014 г.

Износ от България

% от общия износ

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

17.9

Крафтхартии и крафткартони

14

Хлебни, тестени, сладкарски или бисквитени продукти

8

Бинокли и далекогледи

7.1

Електрически трансформатори

5.8

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други

4

Препарати за поддържане на косата

3.7

През 2013 г. се отбелязва намаляване на износа ни с Ирак, като той възлиза на 146.8 млн. щ.д. (намаление с 43.32% спрямо същия период на 2012 г.). За периода няма регистрирани промени в българския внос, като той остава минимален и салдото за България е положително.

Износът за Ирак през 2013 г. се формира основно от: цигари от тютюн или от заместители на тютюна (103.5 млн. щ.д.); птичи яйца (7.8 млн. щ.д.); електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (6 млн. щ. д.); Устройства с течни кристали (3.7 млн. щ. д.); хлебни, тестени, сладкарски или бисквитени продукти (2 млн. щ.д.) и др.

Водещи позиции в износа на България за Ирак за 2013 г.

Износ от България

% от общия износ

Цигари

70.5

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

5.3

Електрически трансформатори

4.1

Устройства с течни кристали

2.5

Хлебни, тестени, сладкарски или бисквитени продукти

1.4

Семена, плодове и спори, за посев

1.1

Препарати за поддържане на косата

0.8

Профили от желязо или  от нелегирани стомани

0.8

3. Инвестиции

По данни на БНБ, иракските капиталовложения в България за периода 2005 - 2019 г. възлизат на над 7.8 млн. евро.

4. Договорно-правна база

 • Спогодба за създаване на Българо-иракски комитет за икономическо, техническо и научно сътрудничество от 04.09.1963 г.;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма от 30.09.1967 г.;
 • Спогодба за сътрудничество в областта на земеделието;
 • Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на НРБ и правителството на Р Ирак от 6.08.1967 г. В сила от 4.12.1967 г.
 • Спогодба за разширяване на икономическото, научното, техническото и културното сътрудничество от 27.06.1973 г.;
 • Споразумение за плащания от 21.04.1973 г.;
 • Ветеринарно-санитарна спогодба от 10.07.1976 г.;
 • Спогодба за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество подписана през м. февруари 1986 г. (изтекла през 1991 г.);
 • Двустранно споразумение (за уреждане на междуправителствените финансови задължения) от 21.10.2007 г.;
 • Споразумение за сътрудничество между Хасковската търговско-промишлена палата и Асоциацията за кюрдистанско-българско приятелство;
 • Споразумение за икономическо и научно сътрудничество, подписано по време на 25-тата сесия на българо-иракския Смесен комитет, 28-29.11.2013 г.

5. Междуправителствена комисия

Последната 25-та сесия на българо-иракския Смесен комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество (СКТИТС) се проведе в София в периода 28 - 29 ноември 2013 г. Българската делегация беше ръководена от министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев. Ръководител на иракската делегация беше министъра на индустрията и минералите г-н Ахмед Насер Дели.

В рамките на сесията г-н Дели и г-н Бабакр, министър на търговията на Република Ирак, проведоха срещи с министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски, председателя на Народното Събрание г-н Михаил Миков и с г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В резултат от провеждането на сесията и на двустранните срещи на двамата иракски министри, беше договорено провеждането на двустранен българо-иракски бизнес форум.

По време на сесията на смесената комисия беше подписано Споразумение за икономическо и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Ирак. Споразумението има рамков характер, като чрез него двете страни заявяват стремежа си за създаване на още по-благоприятни условия за развитие на българо-иракското икономическо сътрудничество. В Споразумението са набелязани следните области на тясно сътрудничество и обмен на информация: машиностроене, добивна промишленост; металургия, преработвателна промишленост, електроника и електромашиностроителна промишленост, химическа и нефтопреработвателна индустрия, селско и горско стопанство, енергетика, научно-изследователска и развойна дейност, строителство и строителна индустрия, телекомуникации, изчислителна техника и информатика, транспорт и логистика, туризъм, насърчаване на инвестициите, сътрудничество в областта на малките и средни предприятия, управление на качеството и стандартизация и др.

В следствие на договореностите между двете страни по време на сесията на междуправителствената комисия, в периода 10-11 март 2014 г. в България беше проведен първи българо-иракски двустранен бизнес форум. На бизнес форума присъстваха 18 представители на иракския бизнес в сферите: строителство, енергетика, фармацевтика, туризъм, инженеринг, електроника, автомобилостроене, хранително-вкусова промишленост и др. От българска страна форума беше организиран от ИАНМСП, като взеха участие 113 български фирми.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката