Иновационна стратегия на Република България
 

Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация са приети с Решение №723 от 8 септември 2004 г. и изменени с Решение № 385 от 22 май 2006 г. на Министерския съвет.

Една от основните стратегически цели, които България си е поставила в процеса на присъединяване към Европейския съюз е повишаване конкурентоспособността на българската индустрия и подобряване способността й да устоява на конкурентния натиск на европейския и световни пазари.

Иновационната стратегия предлага именно мерки за постигане на тези цели, изхождайки от разбирането, че конкурентно предимство в индустрията се постига посредством създаване, внедряване и разпространение на иновации, осигуряващи водещи конкурентни позиции на международните пазари, задоволяващи изпреварващо нови потребности на националните и международни потребители.

Проектът на Иновационната стратегия на Република България и мерки за нейната реализация е разработен с подкрепата на Холандското правителство по предприсъединителна програма PSO.

Иновационната стратегия е резултат от задълбочени проучвания и направени анализи на огромен обем информация:

  • Инвентаризация на Българската национална иновационна система;
  • Преглед на нормативната база, националната стратегия, и политиките в областта на научно-технологичното развитие и иновациите;
  • Научно-техническият и иновационен потенциал в промишлеността за периода 1998-2000 г. (резултат от анкетно проучване);
  • 10 примера на иновативни български фирми.

В Иновационната стратегия са формулирани десет мерки за нейната реализация, организирани в две основни групи: Финансови и Нефинансови инструменти за въздействие.

Предстои да бъде разработена нова Иновационна стратегия.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката