Индустриално сътрудничество
 

„Министерството на икономиката е отговорната национална институция по координиране и прилагане на политиката на Република България по отношение на индустриалното сътрудничество (ИС).

Индустриалното сътрудничество не е компенсаторен механизъм за възвръщане на част от направените разходи за реализацията на проекти за инвестиционни разходи (ПИР) за модернизация на Българската армия, а е жизнено важен инструмент за:

  • запазване и/или развитие на съществуващи или създаване на нови ключови способности (индустриални, технологични, образователни) за защита на съществени национални интереси в областта на сигурността и отбраната;
  • постигане на съвместимост, повишаване на сигурността на доставките и оперативната независимост;
  • създаване на условия за превръщане на българските компании, работещи в сферата на сигурността и отбраната, в надеждна част от Европейска отбранителна технологична и индустриална база.

Добрите икономически (ползи) ефекти (увеличаване на експорта и постъпленията в бюджета, откриването на нови работни места и др.) от прилагането на ИС са последствие от придобитите нови или запазените и развити способности, а не основна цел.

Вземането на решение за прилагане на ИС и обхвата на търсеното  партньорство се основава на наличието или липсата на необходимите ключови способности, свързани с предмета на проектите за инвестиционни разходи в Българската отбранителна индустриална и технологична база, както и от необходимостта за осигуряване на защита на съществени национални интереси в областта на сигурността и отбраната, съобразно съществуващите възможности в действащото законодателство на ЕС (ДФЕС и Директива 2009/81/ЕО).

Прилагането на индустриалното сътрудничество не може да се обосновава единствено с икономически мотиви, на първо място следва да са налице обосновани стратегически и политически аргументи.

Приложениe:

1. Текст на чл. 346 от ДФЕС;

2. Директива 2009/81/ЕО;

3. Закон за обществените поръчки;

4. Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката