Хърватия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Загреб


Мирела Тасева

Служба по търговско-икономически въпроси гр. Загреб
Republika Hrvatska, 10000 Zagreb, Ul. Vladimira Nazora 39
тел. + 385 1 4646 609
 факс + 385 1 4646 625
e-mail: m.tasseva@mi.government.bg

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Хърватия
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Хърватия

II. Бизнес компас

III. Други:

- Актуално състояние на икономиката на Хърватия


I. Икономически отношения между България и Хърватия

1. Стокообмен

в млн.евро:

Година

Стокообмен

Ръст%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст%

Салдо

2009

106.959

-44.1

70.070

-44.8

36.889

-19.7

33.181

2010

127.654

19.3

81.942

16.9

35.712

-42.8

46.853

2011

102.400

-19.8

77.606

-5.3

24.794

-3.2

52.812

2012

109.113

6.6

78.720

1.4

30.393

-30.6

48.327

2013

86.891

-20.4

50.086

-36.4

36.805

22.6

13.282

2014

138.268

59.1

92.975

85.6

50.086

21.1

45.292

2015

155.121

12.1

95.660

2.8

59.497

18.7

26.127

2016

174.699

12.6

111.830

16.9

62.870

5.6

48.960

2017

193.678

10.8

114.154

2.1

79.484

26.4

34.630

2018

281.059

45.1

185.827

62.8

95.232

19.8

90.595

2019

229.368

-18.4

147.843

20.4

81.525

-14.4

66.317

 

Тенденции в стокообмена през 2019 г. в сравнение с 2018 г.:

  • Намаляване на износа с:                                      20.4 %  
  • Намаляване на вноса с:                                       14.4%
  • Намаляване на стокообмена с:                              18.4 %
  • Тенденция:         Намаляване на износа, вноса и стокообмена.

2. Водещи стоки в търговията

Водещи стоки в българския износ за Хърватия за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29,856,064.76

100.00

0

 

в т.ч. Хърватия

147,843.15

0.50

1

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

26,012.04

17.59

2

3004

Медикаменти

8,921.62

6.03

3

8528

Приемателни телевизионни апарати

8,765.98

5.93

4

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

7,916.34

5.35

5

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от  банските  костюми

6,491.52

4.39

6

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

6,169.85

4.17

7

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

3,835.47

2.59

8

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули и други)

3,631.54

2.46

9

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

3,396.88

2.30

10

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

3,236.48

2.19

Водещи стоки в българския внос от Хърватия за 2019 г.

No

КодMT

Описание

EUR‘000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33,303,353.44

100.00

0

 

в т.ч. Хърватия

81,525.55

0.24

1

2402

Пури (включително тези с отрязани краища)

9,657.44

11.85

2

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза

6,332.09

7.77

3

3102

Минерални или химични азотни торове:

4,611.98

5.66

4

7404

Отпадъци и отломки от мед

3,388.47

4.16

5

6806

Шлакови  вати, минерални вати; експандиран  вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и  подобни експандирани минерални продукти; смеси  и  изделия  от минерални материали

2,220.28

2.72

6

7601

Необработен алуминий

2,147.84

2.63

7

2401

Сурови или необработени тютюни

2,123.59

2.60

8

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове

1,956.83

2.40

9

3004

Медикаменти

1,693.99

2.08

10

4205

Други изделия от естествена или възстановена кожа

1,348.25

1.65

3. Инвестиции

Хърватски инвестиции в България

(млн. евро)

Български инвестиции в Хърватия

(млн. евро)

2000

0.0

2000

-

2001

0.0

2001

-

2002

0.1

2002

-

2003

0.2

2003

-

2004

1.3

2004

-

2005

0.9

2005

-

2006

0.1

2006

0.0

2007

34.4

2007

-0.1

2008

2.3

2008

0.2

2009

2.9

2009

0.2

2010

1.9

2010

-1.5

2011

1.4

2011

-1.1

2012

10.0

2012

-0.5

2013

-2.4

2013

-0.6

2014

1.2

2014

-0.2

2015

-0.1

2015

-0.0

2016

7.3

2016

-0.1

2017

4.8

2017

1.4

2018

0.1

2018

-1.1

2019

-0.9

2019

1.8

Източник: БНБ

Хърватски фирми, инвестирали в България: „Кончар”, „Магнум груп”, „Орбико”, „Институт по инфраструктурни проекти” (IGN), „Геофото инженеринг”, „Конструктор инженеринг”, "Далековод", „Подравка”.

Български инвестиции в Хърватия

Българската фирма „K&K Електроникс“ притежава 17 магазина, „Техномаркет” 10 магазина за продажба на електроника и техника за домакинството: в Загреб, Задар, Шибеник, Вараждин, Реика, Осиек, Карловац, Сплит, Дубровник, Копривница, Пореч, Пула и имат инвестиционни намерения за откриване на още магазина; българска инвестиция е и изградената на полуостров Истрия кабелна ТВ мрежа от фирма "Истра комуникейшънс" , "Титан Промет", „Елмарк Холдинд”. В Хърватия работи представителството на производителя на аксесоари за автомобили „Балев Аерон”, фирмите „Рефан”, „Бургас Промет ”, „Победа”, „Електромаркет”, „Итал Фууд Индъстри” АД, "Винарска изба Телиш" "Дерони", „Българска роза”-Карлово, „Радомир Метал Индъстриз”, „Витанеа”, „Захарни заводи-Варна”, „Арома”, „Био Фреш”, и др.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Хърватия

година

брой хърватски

туристи в България

брой българи, посетили Хърватия

2009

22 802

6 138

2010

14 186

2 568

2011

15 325

2 287

2012

14 061

3 682

2013

14 660

7 168

2014

15 840

9 020

2015

16 795

12 845

2016

17 974

26 957

2017

22 757

32 129

2018

22 332

36 222

2019

29 270

42 283

5. Смесена междуправителствена комисия

-      24-25 юни 1996 г. – Загреб – Първа сесия на Смесената комисия;

-      7-8 декември 1998 г. - София - Втора сесия на Смесената комисия;

-      15-16 юни 2000 г. – Загреб - Трета сесия на Смесената комисия. На сесията специално бяха обсъдени възможностите за либерализация на търговията между двете страни;

-      17-18 февруари 2004 г. – София –Четвърта Сесия на Смесената комисия. На сесията бяха обсъдени въпроси от областите: търговия, промишленост, труд и социална политика, селско стопанство и околна среда. Страните се договориха да продължат размяна на информации и предприемане на стъпки за разрешаване на актуални въпроси в горепосочените области.

-      22-23 май 2006 г. – Загреб –Пета Сесия на Смесената комисия. На сесията бяха обсъдени въпроси от областите: търговия, статистика, промишленост, труд и социална политика, селско стопанство и защита при бедствия и аварии.

-      01.06.2010 г. - София, Шеста сесия на Смесената комисия. На сесията бяха обсъдени въпроси от областите: търговия, туризъм, енергетика, транспорт, околна среда и др.

-      2 юли 2014 г. – Загреб, Седма сесия на Смесената комисия.

Във връзка с членството на България в ЕС и текущото осъвременяване на международните договори на България с трети страни, на 24 април 2009 г. в София, в рамките на Енергийния форум, е подписан Меморандум за икономическо сътрудничество между Министерство на икономиката и енергетиката на Република България и министерство на икономиката, труда и предприемачеството на Република Хърватия.

6. Договорно-правна база

След отделянето на Република Хърватия от състава на бивша Югославия, двете страни предприеха стъпки по създаване на нова договорно правна основа за развитие на взаимните търговско-икономически отношения. България призна независимостта на Република Хърватия на 15 януари 1992 г. В периода 1992-1998 г. бяха подписани следните документи в икономическата област:

  1. Договор за сътрудничество в областта на туризма - подписан на 25.06.1996 г. Утвърден с решение на МС №673/11.12.1998 г. В сила от 25.01.1999 г.
  2. Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите - подписан 25.06.1996 г.; Влязъл в сила от 20.02.1998 г.
  3. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото - подписана 15.07.1997 г.; в сила от 30.07.1998 г.
  4. Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Държавната служба за стандартизация и метрология на Република Хърватия за сътрудничество в областта на сертификацията, метрологията и акредитацията – подписана на 11.07.2000 г. В сила от датата на подписване.
  1. Меморандум за сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на икономиката, труда и предприемачеството на Република Хърватия /24.04.2009 г.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката