Германия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Берлин

Анета Груйчева

Aneta Grouytcheva
Botschaft der Republik Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland
Mauerstraße 11, 10117 Berlin
e-mail: a.grouytcheva@mi.government.bg wirtschaft@botschaft-bulgarien.de
Tel:+49 30 2088094
Mobil: +49 160 956 834 87

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мюнхен

Стефан Йонков

Stefan Ionkov
Leiter der Wirtschafts-und Handelsabteilung,
Wirtschaftskonsul
Wirtschafts- u. Handelsabteilung
Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München
Walhallastraße 7, 80639 München
Email: wirtschaft@bulgeneralkonsulat-muenchen.de
Tel.: 089 32223355, Fax: 089 32223356
Mob.: +49 170 5509424

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Франкфурт на Майн

Румен Бонев

Wirtschaftsrat, Konsul
Leiter der Wirtschafts- und Handelsabteilung
Konsulat der Republik Bulgarien
Eckenheimer Landstrasse 101, 60318 Frankfurt am Main
тел.: +49 69 295286
факс: +49 69 295286
моб.тел.: +49 176 80184542
e-mail: r.bonev@mi.government.bg
e-mail: stivbgbonn@gmx.de

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хамбург

Стойчо Стойчев

Стойчо Стойчев
Служба по търговско-икономическите въпроси
гр. Хамбург, ПК 22085, ул. Хофвег 8.
тел: +4917632013831
e-mail: s.stoytchev@mi.government.bg ; stivbghamburg@gmail.com

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Германия
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

 

 

I. Икономически отношения между Република България и Федерална Република Германия

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Пазарът на дълбоко замразени хранителни стоки в Германия

Енергийният пазар и енергийната реформа в Германия

- Туристическият пазар в Германия

- ИКТ секторът и пазарът на ИКТ продукти в Германия

- Клъстерна политика в Германия

- Търговията в Германия

- Търговия на дребно с облекло и други текстилни продукти и пазарът на български стоки в Германия

- Мебелният бранш и пазарът на мебели в Германия

- Пазарът на стоки за строителството, градината и домашния майстор в Германия

IV. Други

Здравните каси в Германия

- Организации за възрастни хора в Германия

Производители, преработватели и търговци на едро и дребно на храна за животни в Германия

- Фирми и институти, предлагащи продукти и услуги в областта на автомобилостроенето с регистрация в AUTOMOTIVE CLUSTER BAYERN

Енергия в Германия (на немски език)

- ИКТ индустрията в Германия (на английски език)

- Допълнителна информация за клъстерите в Германия

- Търговски съюзи и организации в Германия

- Германски промишлено търговски камари

- Специализирани браншови съюзи в Германия

- Промишлени и работодателски съюзи в Германия

- Федерален и регионални съюзи за търговия на едро, външна търговия и услуги в Германия

- Водещи търговски вериги в Германия

- Дистрибутори и търговци на биопродукти в Германия

- Вносители на вино в Германия

- Търговци на вино в Германия, каталожна търговия

- Институти за изследване на пазарите в Германия

- Водещи търговски вериги за търговия с мебели и стоки за обзавеждане в Германия

- Полезни контакти за мебелния бранш в Германия

- Икономически министерства в Германия

 

I. Икономически отношения между България и Германия

1. Стокообмен

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

 

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2009

3 394

-22.4

1 320

-4.6

2 074

-30.6

-754

2010

3 894

14.7

1 658

25.6

2 236

7.8

-578

2011

4 891

25.6

2 355

42.0

2 536

13.4

-181

2012

4 957

1.3

2 126

-9.7

2 831

11.6

-705

2013

5 534

11.6

2 741

28.9

2 793

-1.3

-52

2014

5 868

6.0

2 655

-3.1

3 213

15.0

-558

2015

6 288

7.2

2 893

9.0

3 395

5.7

-502

2016

6 638

5.6

3 216

11.2

3 422

0.8

-206

2017

7294

9.9

3590

11.7

3703

8.2

-112

2018

8153

11.8

4174

16.2

3979

7.5

194

2019

8458

3.7

4407

5.6

4050

1.8

357

По данни на МИ

Федерална република Германия е водещ външнотърговски партньор на България.

През 2018 г. износът за Германия е в размер на 4,174 млрд. евро  /14.8% от общия износ и ръст от 16.2%/. Вносът от Германия е в размер на 3,979 млрд. евро /12.4% от общия внос и ръст от 7.5%/.

През 2019 г. стокообменът с Германия е в размер на 8,458 млрд. евро /ръст от 3,7%, дял 13,4%/. Износът за Германия е в размер на 4,407 млрд. евро /ръст от 5,6%, дял 14,8%/. Вносът от Германия е в размер на 4,050 млрд. евро /ръст от 1,8%, дял 12,2%/

 

2. Водещи стоки внос-износ

Пълноправното членство на България в ЕС от 01 януари 2007 г. оказа положително влияние върху развитието на двустранния стокообмен, поради хармонизирането на процедурите и улесняването на вноса и износа.

При структурен анализ за последните години се забелязва, че най-голям е износът на текстилни изделия и облекла, машини, електроника, неблагородни метали и изделия от тях и др. При вноса преобладават машини и апарати, текстилни изделия и облекла, електроника, транспортни и превозни средства и съоръжения, химически и фармацевтични продукти и др.

No

КодMT

Описание – водещи стоки / износ

EUR'000

%

 

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,8

100.00

0

 

в т.ч. Германия

4 407 774,4

14,8

1

2616

Руди на благородните метали и техните концентрати

459 799,20

10,4

2

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

328 837,80

7,5

3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

146 801,80

3,3

4

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

124 784,20

2,8

5

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

117 631,00

2,7

6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

104 157,30

2,4

7

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности:

94 230,30

2,1

8

4009

Маркучи  от  вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

88 793,80

2

9

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

84 586,00

1,9

10

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

84 097,00

1,9

 

No

КодMT

Описание – водещи стоки / внос

EUR'000

%

 

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,4

100.00

0

 

в т.ч. Германия

4 050 766,4

12,2

1

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски  култури,  включително пресите за слама или за  фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини  за  почистване или сортиране  на яйца

57 048,50

1,4

2

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

56 446,80

1,4

3

8704

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

46 524,70

1,1

4

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили

43 223,60

1,1

5

3926

Други изделия  от пластмаси и изделия  от  другите  материали  от NN 3901 до 3914

39 151,60

1

6

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори  монтирани в  модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали

38 069,60

0,9

7

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и  устройства  за  пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране  на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

37 308,70

0,9

8

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени  другаде в настоящата  глава

36 878,00

0,9

9

3808

Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

36 547,20

0,9

10

9950

Служебен код (SL)

36 087,90

0,9

3. Инвестиции

Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Инвестициите са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, повече от половината от тях са "на зелено" чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България.

По данни на БНБ към януари 2020 г. преките чуждестранни инвестиции от Германия са в размер на 3,2189 млрд. евро.

През 2019 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Германия в България е 167,6 млн. евро.

Германски инвестиции по години в млн. евро /по данни на БНБ/:

Година

Инвестиции в млн.евро

1996

13.4

1997

44

1998

23.6

1999

43.3

2000

42.3

2001

75.3

2002

90.8

2003

96.1

2004

253

2005

107.1

2006

268

2007

386.5

2008

783.3

2009

271.4

2010

80.8

2011

-45.7

2012

78.8

2013

80.8

2014

-81.1

2015

157.3

2016

290.4

2017

151.6

2018

105.4

2019

167,6

По данни на Българската агенция за инвестиции около 30% от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие. Водещи германски инвеститори:

- Aurubis - Аурубис България АД

- Lufthansa Technik Gmbh - Луфтханза Техник София ООД

- Schneider Electric - Шнайдер Електрик

- Witte Automotive - Витте Аутомотив ЕООД

- ABB - АББ България ЕООД

- SAP - САП България ЕООД - Информационни системи

- Festo - Фесто България ЕООД - Автоматика, пневматика

- Liebherr Hausgeräte - Либхер Хаусегерете Марица ЕООД - Хладилна техника

- Sparky – Спарки Елтос, Агромашина ЕАД - Електро-инструменти

- Grammer - Грамер България АД - Автомобилни части

- Linde Gas - Линде България ЕООД - Индустриални газове

- Rollmann & Partner - Пирин-Текс ЕООД - Конфекция

- Willi Betz - Сомат АД - Транспорт

- Hit Immobilien - Хит имобилиен София ЕООД

- Tengelmann Konzern - Имобилия България АД

- WE2 and WPD - Вятърен Парк Станата ЕООД

- Ixetic - Иксетик Пловдив ЕООД

- Eichhoff Electric GmbH - Айхоф Компонентс ЕООД – Електроника и електротехника

- Nemetschek AG - Немечек ООД – Информационни технологии

- Siemens

Allianz - Алианц България Холдинг АД - Финанси, застраховане

- Hamberger – Хамбергер – Санитарен фаянс

- ProCredit Bank – ПроКредит Банк - Финанси

- IFAO - ИФАО България ЕООД - Софтуер

- Intergenia - Плюс-сървър България - Технически център

- OSRAM – производствена база в Пловдив

- BHTC Behr-Hella Thermocontrol – Производствена база в Божурище

- Nexans – производствена база в Плевен

Търговия - Kaufland /Кауфланд България ЕООД/, Metro /Метро Кеш енд Кери България ЕООД/, Hit /ХИТ Хипермаркет ЕООД/, LIDL /Лидл България/

Водещи германски инвеститори, които впоследствие продават инвестицията на друга компания:

- Heidelberger Zement - Златна панега и Гранатоид АД - Цементо-производство

- E.ON - Е.ОН България ЕАД - Електро-разпределение Варна и Горна Оряховица

WAZ - Прес-група 168 часа – Медии

Ivan Zografski - Кемпински хотел - Хотелиерство, туризъм

Lindner International - Бизнес Парк София ЕООД - Строителство

Перспектива за бъдещи инвестиции е интересът, проявяван от германски компании към сферата на транспортна инфраструктура, енергетика, въгледобив и комунално стопанство, телекомуникации, химическа промишленост, машиностроене (вкл. производство на автомобилни части и детайли), електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост и др.

4. Туризъм

Германия е водещ туристически партньор на България сред страните от ЕС и е един от най-важните пазари за българския туристически продукт.

Германски туристи в България, по години:

Година

Германски туристи

2009

739885

2010

713980

2011

700062

2012

650236

2013

682 702

2014

714 195

2015

622 751

2016

826 939

2017

870 448

2018

850 096

2019

761 156

През 2018 г. България е посетена от 850 096 германски туристи /спад от 2,3% спрямо 2017 г./

За 2019 г. България е посетена от 761 156 германски туристи /спад от -10,5%, трето място след Румъния и Гърция/.

5. Двустранно сътрудничество

Постоянен орган за координиране на двустранни междуправителствени инициативи е Българо-Германският съвет за коопериране, на чиито сесии се решават конкретни въпроси на търговско-икономическите отношения. Председатели на съвета от българска страна са министърът на икономиката и министърът на енергетиката, а от германска страна – държавен секретар във Федералното министерство на икономиката и енергетиката. Към Съвета за коопериране функционират следните работни групи:

- Работна група “Туризъм” – партньор от българска страна е МТ

- Работна група “Енергетика” – партньор от българска страна е МЕ

- Работна група “Селско стопанство и ХВП” - партньор от българска страна е МЗХ

- Работна група “Малки и средни предприятия” - партньори от българска страна са БТПП, БСК и Германо-българската индустриално-търговска камара, с участие и на ИАНМСП и БАИ

- Работна група „Инфраструктура” – партньори от българска страна са МРРБ, МОСВ, МТИТС

- Работна група «Енергийна ефективност» - партньор от българска страна е МРРБ

- Работна група «Електронно управление» - партньор от българска страна е МТИТС.

Търговско-икономическите отношения с Германия са традиционно активни и задълбочаващи се не само на федерално ниво, но и по линия на сътрудничеството с отделните федерални провинции. От особена важност за устойчиво и динамично развитие на контактите са и създадените междуправителствени комисии на ниво федерални провинции, а именно:

-  Смесена междуправителствена комисия „България - Баден-Вюртемберг”, създадена с РМС № 17 от 27 април 2006 г., като за председател от българска страна е определен заместник-министър на външните работи. От баден-вюртембергска страна комисията се ръководи от Държавното министерство на федералната провинция. МИ участва в работна група «Икономика, туризъм и финансова сфера». До момента са проведени 7 сесии на комисията.

-  Постоянна междуправителствена комисия „България – Бавария”, създадена през юни 1995 г., като за председател от българска страна е определен заместник-министър на външните работи. От баварска страна комисията се ръководи от Баварската държавна канцелария. МИ участва в работна група «Икономика и финанси». До момента са проведени 13 сесии на комисията.

Доказателство за интензивността и значимостта на политическите и търговско-икономическите отношения между България и Германия е и откритата през март 2004 г. Германо-българска индустриално-търговска камара, която е висшата институционализирана форма на германско икономическо представяне в дадена страна.

Като основни приоритети в двустранната външноикономическа политика с Германия могат да се определят привличането на стратегически германски инвестиции и предприемане на мерки за балансиране на стокообмена чрез увеличаване на износа на българска продукция на германския пазар.

6. Договорно-правна база

Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли   1879 г. На 5 ноември 1992 г. влиза в сила Договорът за приятелско сътрудничество и партньорство в Европа между Р България и ФР Германия като юридическа основа на отношенията между двете страни.

До 01 януари 2007 г. като член на ЕС Германия прилагаше в икономическите си връзки с България Споразумението за асоцииране на България към ЕС, в сила от 1 февруари 1993 г. Търговията и значителна част от другите форми на икономически отношения се регулират от Спогодба за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България и Европейската общност, подписана на 8 май 1990 г.

Важни средства за регулиране на външноикономическите връзки с Германия са двустранните договори и спогодби в областта на икономиката, енергетиката и туризма:

1988, Договор между Народна република България и Федерална република Германия относно взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. Ратифициран с Указ № 2024 на Държавния съвет на НРБ на 16.06.1986 г. – ДВ, бр. 48 от 1986 г. В сила от 10.03.1988 г.

1988, 25 февруари, подписана в Бон - Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Федерална република Германия за сътрудничество в научноизследователската дейност и технологическото развитие. В сила от 25.02.1988 г. Регистрация в ООН под № 27013/5.01.1990 г.

1997, 27 март, подписана в Пловдив - Рамкова спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество. В сила от 10.11.1997 г. Ратифицирана със закон, приет от НС на 29.10.1997 г., ДВ, бр. 103/1997 г. Обн. - ДВ, бр.121/1997 г. Регистрирана в Секретариата на ООН от Германия под № 42111 на 01.12.2005 г.

1997, 31 януари, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия, съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие за изграждането и разширяването на тържища за плодове и зеленчуци въз основа на Кредитното споразумение между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие. В сила от 31.01.1997 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Програма за насърчаване на икономиката и заетостта”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Подпомагане на ловешкия планински район, както и на българското овощарство и лозарство”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Дружество за насърчаване на заетостта и структурното развитие”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2000, 28 ноември, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2000 година/. В сила от 20.04.2001 г. Ратифицирана със закон на НС от 28.03.2001 г./ДВ бр.35/10.04.2001 г. Обн. - ДВ бр. 55/19.06.2001 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.

2000, 13 октомври, подписано в София - Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество /”Реституция на горите”/. В сила от 13.10.2000 г. По останалите въпроси действа по разпоредбите на Рамковата спогодба за техническо сътрудничество от 27.03.1997 г.

2001, 10 октомври/29 декември, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за продължаване на проекта “Изграждане на дружества за заетост и структурно развитие”. В сила от 29.12. 2001 г.

2002, 4 септември, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2001 година/. В сила от 13.01. 2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 21.12. 2002 г./ДВ бр. 120/2002 г. Обн. - ДВ бр. 12/7.02.2003 г. Споразумение за изменение от 16.02.2007 г.

2003, 1 април, сключено чрез размяна на ноти - Споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за проекта “Национална програма за намаляване на броя и опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци”. В сила от 1.04.2003 г.

2003, 22 май, подписана в София - Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество /2002 година/. В сила от 30.10.2003 г. Ратифицирана със закон на НС от 02.10. 2

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката