Естония
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
 
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Естония
Елвира Андрейчева
ул. "Княз Александър І"12
тел.: + 359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

 

Икономически отношения между България и Естония

1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Измен.

%

Износ

Измен.

%

Внос

Измен.

%

Салдо

2010

14.675

37.4

10.950

171.0

3.725

-44.0

7.225

2011

17.825

21.6

12.299

12.5

5.526

40.34

6.773

2012

16.964

-4.8

11.198

-8.9

5.765

4.0

5.433

2013

29.139

71.7

18.547

65.5

10.591

84.0

7.956

2014

39.212

34.6

21.230

14.5

17.982

69.8

3.247

2015

32.494

-17.1

20.812

-2.0

11.682

-35.0

9.130

2016

38.362

18.0

21.823

4.8

16.539

41.5

5.284

2017

54.293

42.0

24.184

10.8

30.109

83.1

-5.925

2018

55.521

2.3

30.435

25.8

25.085

-16.7

5.349

2019

55.847

0.6

25.825

-15.1

30.022

19.7

-4.197

През 2019 г. износът възлиза на 25.825 млн. евро, и намалява с 15.1%. Вносът е 30.022 млн. евро, увеличение с 19.7%. Стокообменът възлиза на 55.847 млн. евро, отчита увеличение с 0.6%. Салдото е отрицателно и е в размер на  4.197 млн. евро.

През 2018 г. износът възлиза на 30.435 млн. евро, отчита увеличение с 25.8%. Вносът е 25.085 млн. евро и намалява с 16.7%. Общият стокообмен възлиза на 55.521 млн. евро, отбелязва увеличение с 2.3%. Салдото е положително с 5.349 млн. евро.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през  2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

29 856 064,76

100,00

 

в т.ч. Естония

25 825,12

0,09

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

2 756,89

10,68

8504

Електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

2 639,49

10,22

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на  температурата и влагата, включително  тези, в които  влагосъдържанието  не се регулира отделно

1 076,30

4,17

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг)

1 053,00

4,08

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

976,92

3,78

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

914,61

3,54

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги  (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

869,34

3,37

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

724,34

2,80

8538

Части, изключително или главно предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

684,94

2,65

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули, притежаващи

610,80

2,37

 Водещи стоки във вноса през 2019 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33 303 353,44

100,00

 

в т.ч. Естония

30 022,73

0,09

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване или  контрол на електрическите величини; инструменти  и  апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или  други йонизиращи лъчения

3 456,34

11,51

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка  на  захар  или други подсладители

3 321,59

11,06

7802

Отпадъци и отломки от олово

2 637,93

8,79

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за  записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

1 861,08

6,20

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране  или  пречистване на течности или газове

1 799,49

5,99

3214

Кит за прозорци, свързващи  смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на  използваните в зидарството

1 137,90

3,79

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304

1 115,58

3,72

9705

Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други колекции и образци за колекции, или такива с историческа, археологическа, палеонтологическа, етнографска или нумизматична стойност

1 054,18

3,51

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други)

868,24

2,89

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и  препаратите  за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

796,27

2,65

 

3. Инвестиции от Естония (в млн. евро)

година

Млн. евро

2003

0.016

2004

1.1

2005

11.1

2006

36.1

2007

47.5

2008

9.5

2009

-6.4

2010

-6.6

2011

-2.9

2012

-19.0

2013

-3.4

2014

-0.8

2015

-0.3

2016

-7.8

2017

-23.9

2018

0.4

2019

5.1

Източник: БНБ

По данни на БНБ към 01.01.2020 г. общият размер на инвестициите от Естония в България възлиза на 103.1 млн. евро.

През 2019 г. потокът инвестиции от Естония е в размер на 5.1 млн. евро.

4. Туризъм

Брой на туристите по години

Година

Естонски туристи в България

промяна %

Български туристи в Естония

Промяна %

2010

8 788

-19.1

283

-12.1

2011

7 768

-11.6

296

+4.6

2012

7 456

-4.0

563

+90.2

2013

6 157

-17.4

1 032

+83.3

2014

4 061

-34.0

1 873

+81.5

2015

3 580

-11.8

958

-48.9

2016

19 452

+443.4

2 684

+180.2

2017

23 750

+22.1

4 120

+53.5

2018

22 903

-3.6

5 884

+42.8

2019

27 242

+18.9

6 057

2.9

През 2019 г. туристите от Естония у нас възлизат на 27 242 души, отчита се увеличение с 18.9%. Българските туристи, посетили Естония през 2019г. са 6 057 души, отчита се увеличение от 2.9%.

През 2018 г. естонските туристи у нас са 22 903 души, отбелязва се намаляване с 3.6%. Българските туристи посетили Естония за същия период са 5 884 души, отбелязва ръст от 42.8%

5. Договорно-правна база

1.1. Споразумение за свободна търговия.

Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония е подписано на 11.12.2001 год. и се прилага от 1.01.2002 г.

По инициатива на естонската страна, с нота то е денонсирано, считано от датата на приемане на Естония в ЕС.

1.2. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Подписана на 13 октомври 2008 г. в Люксембург. Законът за ратифициране на Спогодбата бе приет от 40-то Народно събрание на Р България на 11 декември 2008 г. и бе обнародван на 19 декември 2008 г. в бр. 108 на Държавен вестник.

1.3. Договори и съвместни органи в областта на транспорта:

1.3.1. Междуправителствена спогодба за международни автомобилни превози

Подписана на 18.05.1999 в София, в сила от 12.08.1999 г.

1.3.2. Българо-естонска комисия по международен автомобилен транспорт

Провежда ежегодни заседания за определяне на контингенти от разрешителни.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката