Египет
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Кайро
Михаил Михайлов
Cairo, Egypt

тел.: +20 2 2736 3025
моб.: +201010076944
факс: +20 27363826
e-mail: m.mihaylov@mi.government.bg

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Египет
Светослав Стойнев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7881; факс: +359 2 987 4008
s.stoynev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Арабска Република Египет

II. Възможности за износ на пшеница за Египет

- Информация, свързана с регистрирането на Република България като страна-производител на хлебна пшеница с право за участие в египетски търгове.

- Условия за участие в египетски търгове.

- Изисквания към качествата на продукта.

- Справочен материал за регистрация на фирми.

III. Бизнес компас

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Арабска Република Египет

Дипломатическите отношения между България и Египет са установени на 3 февруари 1926 година. Прекъсвани са два пъти: в периода от Втората световна война до 1947 г. и от декември 1978 г. до 31 декември 1984 г.

Египет заема важно геостратегическо положение - контролира Суецкия канал, най-прекия воден път между Средиземно море и Индийския океан, и Синайския полуостров - единствената сухопътна връзка между Африка и Азия.

Египет е една от най-влиятелните арабски страни, макар че не е икономически най-силно развита. Ръстът на БВП за 2016 г. е 3.8%, достигайки 342,8 млрд. щ.д. БВП на глава от населението е 6 600 щ.д. Най-важни отрасли на икономиката са текстилната, хранително-вкусовата, строителната, фармацевтичната и химическата промишленост, и туризмът.

Египет изнася основно петрол и петролни продукти, памук, текстилни продукти,  метали и химически продукти, главно за пазарите на Италия, Индия, САЩ, Саудитска Арабия, Турция и Либия.

Страната внася предимно машини и съоръжения, хранителни продукти, химически продукти, продукти от дървесина и горива. Водещи търговски партньори, от които Египет внася продукция са Китай, САЩ, Германия, Русия, Украйна, Турция и Италия.

На 15 февруари 2017 г., след сливане на министерствата на търговията и промишлеността, и продоволственото снабдяване и вътрешната търговия, за министър на продоволствените доставки и търговията е назначен г-н Али Ел-Сайед Муселхи (Ali El-Sayed Mosselhi).

В резултат на системните координирани усилия на Службата по търговско-икономическите въпроси в Кайро, Посолството на Република България и редица български институции, и ведомства, на 18 април т. г. египетската Главна агенция за снабдяване със стоки (ГАСС) информира официално българското посолство в Кайро, че България е регистрирана като страна-производител на хлебна пшеница, с право на участие в провежданите в Египет държавни търгове.

СТОКООБМЕН

Стокообменът през последните две, три години утвърди Египет като един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток и на целия Африкански континент. Страната ни полага последователни усилия за допълнително стимулиране на сътрудничеството.

В периода 2007 г. – 2016 г. стокообменът е в постоянен възход, достигайки в края на 2016 г. - 707.4 млн. щ.д. До края на 2015 г. търговското салдо е положително за България.

На 20 февруари 2017 г. в Министерство на икономиката в София e проведена двустранна среща с участието на зам.-министъра на икономиката Любомир Ганчев, посланика на Египет в София, г-жа Манал ел-Шиннауи и съветника по икономически въпроси при египетското посолство в Букурещ, г-н Абдел Рахман Абдел Рауф. Бяха обсъдени въпроси на двустранния стокообмен и инвестициите, пътищата за тяхното активизиране и разширяване, предстоящата сесия на СКИС и др. На 22 февруари т.г. бе проведена втора среща с участието и на ръководни представители на ИАНМСП и БАИ.

В началото на март 2017 г. министърът на земеделието и храните на Р България г-н Христо Бозуков е отправил покана до египетския министър на земеделието и усвояването на земите г-н Абдел Муним Ал-Банна, за посещение в България.

1. Развитие на стокообмена между България и Египет

в млн.щ.д.

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

63.9

28.3

92.2

35.6

2008

72.1

38.5

110.6

33.6

2009

145.2

31.4

176.6

113.8

2010

138.9

102.7

241.6

36.2

2011

235.8

106.9

342.7

128.9

2012

221

74

295.0

147.0

2013

237

80.5

317.5

156.5

2014

249

207.7

456.6

41.2

2015

416.9

113.3

530.2

303.7

2016

311.2

396.2

707.4

- 85.0

2017

528

628.6

1156.6

- 100.6

2018

268.9

613.3

882.2

- 344.4

2019

434.3

836.1

1270.4

- 401.8

2. Водещи стоки по внос - износ

За 2014 г. в износа на България водещо място заемат: рафинирана мед и медни сплави (80.90 млн. щ.д.); нефтени масла и масла от битуминозни минерали (58.80 млн. щ.д.); други изделия от пластмаси (22.62 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (10.4 млн. щ.д.); пшеница и смес от пшеница и ръж (7.83 млн. щ.д.), химична дървесна маса (7.51 млн. щ.д.); видове хидравличен цимент (5.06 млн. щ.д.) и др.

За 2014 г. вносът от Египет се формира основно от: сурови нефтени масла (151.28 млн. щ.д.); минерални или химични азотни торове (16.20 млн. щ.д.); полиацетали (13.63 млн. щ.д.); зеленчуци със сухи бобови чушки (4.06 млн. щ.д.); сол и чист натриев хлорид (3.46 млн. щ.д.); полимери на пропилена (3.46 млн. щ.д.); полимери  на  стирена в първични форми (2.08 млн. щ.д.); и др.

За 2015 г. в износа на България водещо място заемат: нефтени масла и масла от битуминозни минерали; рафинирана мед и медни сплави; електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели и др.; сурови или необработени тютюни;   пшеница и смес от пшеница и ръж; ламарини, листове и ленти от мед; резервоари, вани или подобни съдове и др.

За 2015 г. вносът от Египет се формира основно от: сурови нефтени масла; минерални и химични азотни торове; полиацетали; сол, вкл. готварска; зеленчуци; плосковалцувани продукти от желязо, полимери на пропилена и др.

През 2016 г. българският износ за Египет се формира от нефтени масла, рафинирана мед, масла и други продукти, царевица, автомобилни превозни средства за специални цели, арматурни артикули и подобни за тръбопроводи, котли и др., предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия и др., ламарини, листове и ленти от мед, сурови тютюни и др., а вносът от Египет - от сурови нефтени масла, минерални или химични азотни торове, сол, вкл. готварска, полимери на пропилена и др.

През 2017 г. българският износ се формира основно от нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите, рафинирана мед, пшеница и смес от пшеница и ръж, царевица, автомобилни превозни средства за специални цели, сурови и необработени тютюни и др., а вносът от Египет – от сурови нефтени масла, минерални или химични азотни торове, полимери на пропилена,  сол, вкл. готварска и др.

През 2018 г. българският износ за Египет се формира от нефтени масла, рафинирана мед, масла и други продукти, пшеница и смес от пшеница и ръж, арматурни артикули и подобни за тръбопроводи, Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща и др., а вносът от Египет - от сурови нефтени масла, минерални или химични азотни торове, сол, вкл. готварска, полимери на пропилена и др. За 2018 г. се отчита спад на стокообмена между България и Египет в сравнение със същия период за 2017 г., чиято стойност спада до 882.2 млн. щ. д. (износ към Египет 268.9 млн. щ.д и внос у нас в размер на 613.3 млн. щ.д.).

За периода на цялата 2019 г. двустранната търговия достига 1270.4 млн. щ.д (ръст от над 44% спрямо същия период на 2018 г.), от които български износ 434.3 млн. щ.д. (ръст от над 61% спрямо периода за 2018 г.) и внос от Египет 836.1 млн. щ.д. (ръст от 36% спрямо периода за 2018 г.).

Водещи позиции в стокообмена с Египет за 2014 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Египет

% от общия внос

Рафинирана мед

32.5

Сурови нефтени масла

72.84

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

23.62

Минерални или химични азотни торове

7.8

Други изделия от пластмаси

9.09

Полиацетали

6.56

Ламарини, листове и ленти от мед

4.18

Зеленчуци със сухи бобови чушки

1.95

Пшеница и смес от пшеница и ръж

3.15

Сол и чист натриев хлорид

1.67

Химична дървесна маса

3.02

Полимери на пропилена

1.67

Водещи позиции в стокообмена с Египет за 2015 г.:

Износ от България

% от общия износ

Внос от Египет

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

57.83

Сурови нефтени масла

49.71

Рафинирана мед

16.96

Минерални или химични азотни торове

26.16

Пшеница и смес от пшеница и ръж

4.30

Полиацетали

3.99

Ел. трансформатори статични ел. преобразуватели

3.91

Сол и чист натриев хлорид

2.99

Сурови или необработени тютюни

2.60

Зеленчуци със съхи бобови чушки

2.75

Ламарини, листове и ленти от мед

1.11

Плосковалцувани продукти от желязо

2.03

Водещи позиции в стокообмена с Египет за 2016 г.:

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Египет

 

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

63.6

Сурови нефтени масла

81.9

Рафинирана мед

9.7

Минерални и химични азотни торове

11.9

Масла и други продукти

3.1

Полимери на пропилена

0.9

Пшеница и смес от пшеница и ръж

2.1

Сол и чист натриев хлорид

0.9

Царевица

1.6

Плосковалцувани продукти от желязо

0.5

Арматурни артикули

1.5

Зеленчуци със сухи бобови чушки

0.4

Водещи позиции в стокообмена с Египет за 2017 г.:

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Египет

 

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

75.1

Сурови нефтени масла

84.6

Рафинирана мед

8.3

Минерални или химични азотни торове

8.4

Пшеница и смес от пшеница и ръж

3.9

Полимери на пропилена

1.6

Царевица

1.3

Сол, вкл. готварска

0.8

Автомобилни превозни средства за специални цели

0.9

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

0.8

Сурови и необработени тютюни

0.9

Амоняк, безводен  или във воден разтвор

0.6

Водещи позиции в стокообмена с Египет за 2018 г.:

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Египет

 

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

62.8

Сурови нефтени масла

83.5

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

11

Минерални или химични азотни торове

8.5

Пшеница и смес от пшеница и ръж

4.7

Полимери на пропилена

2.4

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи

3.1

Амоняк, безводен или във воден разтвор

1.3

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0.15 мм.

2.2

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките…

0.6

Каолин и други каолинови глини

1

Сол (включително готварска)

0.6

Пури, пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

0.8

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани

0.5

Водещи позиции в стокообмена с Египет за 2019 г.

Износ от България

 

% от общия износ

Внос от Египет

 

% от общия внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

62.9

Сурови нефтени масла

88.5

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

7.9

Минерални или химични азотни торове

4.6

Карбонати

3.4

Полимери на пропилена

3.3

Масла и други продукти

 

 

3.1

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми

0.9

Царевица

 

2.9

Сол (включително готварска)

0.5

3. Инвестиции

В областта на инвестиционното сътрудничество е подписан Договор между правителството на Република България и правителството на Арабска Република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 15 март 1998 г., в сила 08.06.2000 г.). Предвид членството на България в ЕС Договорът бе хармонизиран по време на визитата на президента Георги Първанов в Египет през м. април 2008 г. Засега обемите на взаимни инвестиции не са оптимални, поради което, с цел повишаването им, фирми от двете страни следва да бъдат окуражавани да участват в специални зони с преференциални условия за осъществяване на производство и бизнес.

Съгласно статистика на БНБ през последните години реализираните в България инвестиции от Египет са, както следва:

в млн. евро:

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0.0

0.1

0.1

1.4

-0.1

-3.1

0.0

-0.4

-0.2

6.9

-1.8

6.8

По данни на БНБ, инвестициите през 2018 г. от Арабска Република Египет  в нашата страна са в размер на -1.8 млн. евро, като през 2019 г. се отчита значителен ръст на стойност 6.8 млн. евро. За периода 1996-2016г. нетните парични потоци са отрицателни - 2,5 млн. евро.

Към настоящия момент в Българската агенция за инвестиции няма сертифицирани инвестиционни проекти с произход на капитала от Египет.

4. Договорно-правна база

От началото на м. май 2016 г. египетското Министерство на международното сътрудничество инициира осъществяването на актуален преглед на някои споразумения, формиращи договорноправната база на двустранните отношения и отправи искане до българската страна за становище по 8 египетски проекта за меморандуми и споразумения в областта на въздушните съобщения, морския транспорт,телекомуникациите и информационните технологии, научно-техническото сътрудничество в земеделието, създаването на смесен българо-египетски бизнес съвет,обмен на участие в международни изложения, сътрудничество в туризма, трудовата заетост и социалната политика. Работата по тяхното двустранно съгласуване продължава и в настоящия момент.

 • 2009, 25 април, подписан в София - Меморандум за разбирателство за развитие на сътрудничеството в областта на петрола и природния газ между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на петрола на Арабска република Египет.
 • 2008, 14 април, подписан в Кайро - Меморандум за разбирателство относно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерство на военната промишленост на Арабска Република Египет;
 • 2008, 14 април, подписан в Кайро - Протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Арабска Република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан в Кайро на 15 март 1998 г.);
 • 2007, 18 април, подписано в Кайро – Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Арабска Република Египет (утвърдено с Решение № 574/03.09.2007 г. на МС).
 • 2003, 04 юни, подписан в София - Протокол за сътрудничество в областта на строителството между Българската предприемаческа камара и Египетската Федерация за строителство и строителните предприемачи.
 • 2003, 04 юни, подписана в София - Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите между Министерство на финансите на Република България и Министерство на финансите на Арабска Република Египет.
 • 2003, 04 юни, подписано в София - Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и Египетската компания за гарантиране на експортните кредити (ECGE).
 • 1998, 15 март, подписан в Кайро - Договор между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. Ратифициран със закон, приет от НС на 13.05.1998 г., ДВ, бр.58/1998 г.
 • 1998, 15 март, подписано в Кайро – Споразумение между центровете за насърчаване на износа в Република България и АР Египет.
 • 1998, 15 март, подписан в Кайро - Договор между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за сътрудничество в областта на туризма. Утвърден с Решение на МС Nо 547/30.08.1999 г., Обн. ДВ бр. 72/01.09.2000 г.
 • 1998, 15 март, подписано в Кайро - Споразумение за сътрудничество между Генералната организация за панаири и изложби на Арабска република Египет и Международния панаир в гр. Пловдив.
 • 1998, 15 март, подписано в Кайро - Споразумение за сътрудничество между Асоциацията на бизнесмените на АР Египет и Българската стопанска камара.
 • 1998, 15 март, подписан в Кайро - Меморандум за сътрудничество между Федерацията на египетската индустрия и Българската стопанска камара.
 • 1998, 15 март, подписано в Кайро – Споразумение за съвместно сътрудничество между БТПП и Сдружението на египетските търговски палати.

5. Междуправителствена комисия

Египет е един от нашите стабилни търговски партньори от региона на Близкия изток. След приемането на България в ЕС между страните е създадена Смесена комисия за икономическо сътрудничество, която е приемник на съществуващата до 2007 г. българо-египетска Смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Промяната в поредноста и наименованието на Комисията произтича от прекратяването действието на Търговската спогодба между страните и подписването на ново Споразумение за икономическо сътрудничество, по силата на което се създава и настоящата Смесена комисия. С РМС №744 от 1 октомври 2009 г. българската страна вдига нивото на съпредседателя на комисията от заместник-министър на министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Последната тринадесета сесия на българо-египетската Смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество е проведена в периода 17-18 април 2007 г. в Кайро. Подписано е Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на двете страни, което е хармонизирано съобразно изискванията на ЕС и Споразумението на Египет за асоцииране към ЕС.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката