Дания
 

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Дания
Теодора Дойчева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Кралство Дания

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Дания

1. Стокообмен

Година

Стокообмен, млн. евро

 

Износ, млн. евро

 

Внос, млн. евро

 

Салдо, млн. евро

2009

139.3

-7.1

35.3

-15.3

104.0

-4.0

-68.7

2010

153.2

10.0

57.5

62.9

95.7

-8.0

-38.2

2011

223.1

45.6

135.0

134.8

88.1

-7.9

46.9

2012

185.9

-16.7

95.0

-29.6

90.9

3.2

4.1

2013

195.0

4.9

101.9

7.3

93.1

2.4

8.8

2014

211.0

8.2

104.7

2.7

106.3

14.2

-1.6

2015

250.0

18.5

125.5

19.9

124.5

17.1

1.0

2016

264.4

5.8

144.8

15.4

119.6

-3.9

25.2

2017

299.7

13.4

161.0

11.2

138.7

16.1

22.2

2018

354.3

18.2

206.8

28.4

147.4

6.3

59.3

2019

320.5

-9.5

176.6

-14.6

143.9

-2.4

32.7

През 2019 г. търговско салдо в търговията с Дания е положително, износът е намалял с 14.6 %, а вносът – също, с 2.4%.

2. Стокова структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа за Дания за 2019 г.

 

Общ износ през: 01-12/2019 г.

28 247 306.70

0

в т.ч. Дания

176,673.59

1

Медикаменти

20,732.32

2

Електрическа енергия

19,842.71

3

Други мебели и техните части:

14,162.17

4

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили:

13,130.51

5

Табла, пана, конзоли,  пултове

10,229.57

6

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони  с презрамки, панталони до под коляното, къси  панталони и шорти  (различни от банските костюми), за жени или момичета:

7,702.26

7

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули  за  легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани,  пухени  завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени, или гарнирани вътрешно  с  всякакви

6,488.78

8

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5,384.58

9

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

4,471.30

10

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

20,732.32

Източник: Министерство на икономиката

Водещи стокови групи във вноса от Дания за 2019 г.

No

Описание

EUR‘000

 

Общ внос през: 01-12/2019 г.

33,303,353.44

0

в т.ч. Дания

143,923.56

1

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

29,771.00

2

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна,

7,459.30

3

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили:

5,756.60

4

Електрическа енергия

4,666.61

5

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

4,223.11

6

Сирена и извара:

3,751.21

7

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

3,435.14

8

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени:

3,229.60

9

Апарати  и  устройства,  дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като  загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация,

2,828.54

10

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

2,774.95

Източник: Министерство на икономиката

3. Инвестиции, млн. евро

Година

Дания, млн. евро

1996

1.3

1997

0.0

1998

1.6

1999

-1.1

2000

2.3

2001

-0.6

2002

4.2

2003

43.4

2004

13.4

2005

20.5

2006

113.2

2007

64.9

2008

63.3

2009

-22.7

2010

2.2

2011

12.2

2012

-8.0

2013

-6.4

2014

6.1

2015

-7.5

2016

6.5

2017

33.6

2018

-3.9

2019

5.0

Източник: БНБ

Най-големите датски инвестиции са на компанията „Карлсберг“ в производството на бира в българските дружества „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“.

Водещи фирми-инвеститори са:

Карлсберг брюърис

Пивоварна индустрия

Данфос

Радиаторни вентили

Бруната

Топлинно счетоводство

Саново фудс

Търговия

Бейкърс

Машиностроене

Егмонд интернационал холдинг

Издателска дейност

JYSK

Мебели, обзавеждане, текстил

На база на приоритетните сфери за развитие на българската икономика и необходимостта от намаляване на енергийната зависимост на страната, българската страна има интерес от привличане на датски инвестиции и реализация на проекти свързани с възобновяеми енергийни източници, имайки предвид значителния датски опит в тази сфера. Дания е сред водещите страни – членки на ЕС по отношение на технологичните иновации в областта на използване на биомаса и вятърна енергия, както и в комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.

4. Туризъм

Туристопоток между България и Дания

Година

Брой датски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Дания

Изменение спрямо

предходна година,%

2009

78 887

-31.4

3 790

-43.1

2010

75 701

-4.0

3 310

-12.7

2011

75 233

-0.6

2 803

-15.3

2012

65 478

-13.0

7 481

166.9

2013

67 851

3.6

11 690

56.3

2014

54 485

-19.7

11 277

-3.5

2015

47 800

-12.3

11 994

6.4

2016

67 586

41.4

20 702

72.6

2017

61 363

-9.2

28 868

43.8

2018

49 501

-19.3

28 943

0.3

2019

45 905

-7,3

28 493

-1.6

Източник: Министерство на туризма

В последните години Дания се очертава като активен туристически партньор на България. Датските граждани проявяват интерес към морския туризъм, тематични пътувания в България, балнеоложки и културен туризъм.

5. Договорно-правна основа

Двустранните търговско-икономически отношения се регламентират от:

  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и  имуществото,1988 г.;
  • Дългосрочна спогодба за научно-техническо сътрудничество в  областта на агро-промишления комплекс, 1989 г.;
  • Спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, 1995 г.;
  • Споразумение за развитие на икономическото, промишленото и  техническото сътрудничество, 1994 г.;
  • Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, 1999  г.;
  • Спогодба за сътрудничество в областта на строителството, 1997 г.;
  • Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари,  1999 г.;
  • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания,  Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция,  Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република,  Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство  Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия,  Република Австрия, Република Полша, Португалската република,  Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство  Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия  (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за  присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз,  подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката