Чили
 


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Чили
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821; факс: +359 2 987 4008
i.stoev@mi.government.bg

I. ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЧИЛИ

1. Икономическо сътрудничество

Дипломатически отношения между България и Чили  са установени през 1935 г., с прекъсвания през 1943-65 г. и 1973-90 г.

След военния преврат през 1973 г. България прекъсва дипломатическите си отношения с Чили, без да денонсира подписаните двустранни документи.

С началото на демократичния преход в двете страни, България предприе стъпки за възобновяването на икономическите и политическите контакти с Чили. На 6 април 1990 г. в Мадрид е подписано споразумение за възстановяване на дипломатическите отношения между България и Чили.

Икономическия ръст за 2017 г. e 1.5%, през 2016 г. - 1.3 %, а през 2015 г. - 2.3%. По данни на CIA (Central Intelligence Agency) през 2017 г. БВП на Чили е в размер на 452.1 милиарда долара  (44-то място в света), а през 2016 г. – 445.5 милиарда долара. През 2017 г. основната част от БВП се формира от сектора на услугите - 63%, следва индустрията с 32.8%. Делът на земеделието е едва 4.2%.

2. Стокообмен

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2010

5,718

235,347

241,065

-229,629

2011

17,046

6,722

23,768

10,324

2012

7,996

3,242

11,238

4,754

2013

5,59

3,43

9,02

2,16

2014

5,06

23,82

28,88

-18,76

2015

16,26

9,31

25,57

6,95

2016

7,44

5,76

13,2

1,68

2017

7,49

5,77

13,26

1,72

2018

12,36

38,04

50,4

-25,68

2019

15,00

37,80

52,8

-22,8

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Чили отбелязва ръст от 4.76% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 52.8 млн. щ.д.

Българският износ за Чили също отбелязва ръст от 21.36% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 15.00 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация и техните единиции,  хранителни продукти, табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове и др. Вносът от Чили бележи спад от -0.63% до 37.80 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Чили през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

25.93

Медни руди и техните концентрати

80.49

Артикули и дрехи, употребявани

8.18

Медикаменти

5.86

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

8.14

Вълна, фини или груби косми

2.54

Инсектициди

7.83

Ракообразни

2.47

Електрически бойлери и бързовари

4.56

Вина от прясно грозде

1.99

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Чили се увеличава с 280.09% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 50.4 млн. щ.д.

Българският износ за Чили отбелязва ръст от 65.02% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 12.36 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на медицински инструменти и апарати, артикули за  колективни игри, други изделия от пластмаси и изделия  от  другите  материали и други. Вносът от Чили също бележи ръст от 560% до 38.04 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Чили през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Чили

%

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

10.72

Медни руди и техните концентрати

81.86

Артикули за  колективни  игри

10.56

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

4.94

Други изделия  от пластмаси и изделия  от  другите  материали

10.41

Медикаменти

2.93

Артикули и дрехи, употребявани

7.72

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол

2.21

Маркучи  от  вулканизиран каучук

6.83

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

2.04

3. Инвестиции

Регистрираните в България инвестиции от страните от Латинска Америка са незначителни, в това число и от Чили.

По данни на БНБ в периода 2011 - 2013 г. е регистриран поток от финансови средства към и от Чили за България, достигащи 11 млн. евро. Тези финансови потоци се неутрализират в отчетения период.

По данни на БНБ в периода 2010-2019 г. ПЧИ от Чили са в размер на -1.1 млн. евро.

/млн. евро/

2010

2011

2012

2013

2014

 

2015

 

2016

2017

2018

2019

Общо за периода

0.1

-11.9

12.1

0.1

0.4

6.2

-1.7

-5.6

-0.6

-0.2

-1.1

4. Договорно-правна база

След влизането на страната ни в ЕС с Решение на Министерския съвет №727/29.08.2005 г. и № 196/07.04.2006 г. се денонсира Търговската спогодба между България и Чили, за което чилийската страна е уведомена по официален път. С денонсирането на спогодбата се прекратява и дейността на двустранната междуправителствена комисия. Чили има подписано Споразумение за свободна търговия с ЕС, което е в сила от 01.01.2003 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката