Австрия
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Виена

Десислава Стоянова

Handelsabteilung der Botschaft Republik Bulgariens
Rechte Wienzeile 13, A-1040, Wien, Österreich
тел.: +43 1 5813226
e-mail: d.stoyanova@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Австрия
Емил Тепавичаров
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg


I. Икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

 

I. Икономическите отношения между България и Австрия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

%

млн. евро

2009

912.3

-32.2

229.5

-26.7

682.8

-33.4

-453.3

2010

962.2

5.5

293.8

28.0

668.4

-2.1

-374.6

2011

1 172.9

21.9

388.2

32.1

784.7

17.4

- 396.5

2012

1 162.6

-0.9

380.4

-2.0

782.2

-0.3

-401.8

2013

1 111.6

-4.4

400.5

5.3

711.1

-9.1

-310.6

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

-0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 181.6

5.3

459.4

11.7

722.1

1.6

-262.6

2017

1 220.674

3.2

491.532

6.9

729.141

0.8

-237.609

2018

1 310.061

7.3

506.678

3.1

803.382

10.2

-296.703

2019, 1-9

1,037

8

408,1

7,1

628,5

8,6

-219,8

По данни на МИ

Структура на стокообмена през 2019 г.

Водещи стоки по износа

Код

MT

Описание

EUR'000

%

28 247 306,70

100

в т. ч. Австрия

506 678,85

1,79

8412

Други двигатели

50 368,49

9,94

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, други видове спорт, вкл. тенис на маса или игри на  открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

43 587,27

8,60

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, вкл. кабелните телефони с безжична слушалка и за телекомуникация чрез носещ ток; видеофони

34 147,45

6,74

9021

Ортопедични апарати и артикули, вкл. медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези

24 712,36

4,88

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата

21 133,73

4,17

8606

Товарни железопътни вагони

14 505,90

2,86

8431

Части, предназначени  за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

13 213,00

2,61

7901

Необработен цинк

11 548,25

2,28

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

9 875,16

1,95

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони  с презрамки, къси  панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

9 382,51

1,85

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с  електрическо или  друго  оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от  N 8415

9 250,00

1,83

По данни на дирекция «ИП»

Водещи стоки по вноса

Код

MT

Описание

EUR'000

%

32 168 627,54

100

в т. ч. Австрия

803 382

2,50

3004

Медикаменти (с изкл. на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), представени под формата на дози или за продажба на дребно

69 522,59

8,65

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за запис на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

27 778,95

3,46

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефои с безжична слушалка и за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

24 015,66

2,99

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт на хора (различни от  тези от N 8702)

16 806,24

2,09

8443

Печатарски машини  и устройства, вкл. печатарските машини, работещи с изхвърляне на мастило (ink-jet), различни от  посочените в N 8471; спомагателни машини за печат

13 310,86

1,66

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

13 293,33

1,65

8477

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

13 259,04

1,65

2202

Води, вкл. минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители, и други безалкохолни напитки, с изкл. на плодовите сокове от N 2009

10 589,52

1,32

7308

Конструкции и части за конструкции (мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, перила и други)

9 935,57

1,24

3920

Други  плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

9 904,83

1,23

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

9 722,17

1,21

По данни на дирекция «ИП»

 

3. Инвестиции

Австрия заема водещи позиции по инвестиции в пет страни от региона на Югоизточна Европа (Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Румъния и България).

РАЗМЕР НА НЕТНИТЕ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-11.2019 Г.

(млн.евро)

Период

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Австрия

5.9

17.7

41.5

78.7

78.2

104.6

166.4

210.9

691.1

 

Период

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Австрия

747.3

956.7

1281.1

1144.0

422.2

-654.2

585.9

-189.6

-0.3

 

Период

2014

2015

2016

2017

2018

Австрия

-213.4

376.8

27.5

-30.1

4.5

Период

2019-1-3

2019-06

2019-09

 

Австрия

11,1

-54,3

40,9

 

През  2018 г., инвестициите от Австрия са положителни и възлизат на 4.5 млн. евро. За периода 1996 - 2018 г. преките чуждестранни инвестиции на Австрия в България възлизат на повече от 4 млрд. евро, с което страната се подрежда на 2-ро място по размер на ПЧИ в България.

По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 7 проекта с австрийско участие: "Петромакс Рифайнъри България", гр. Силистра, "Кнауф" ЕООД, гр. София с два завода за гипсови мазилки и производство на гипсови плоскости, "Пайплайф" България ЕООД, гр. Пловдив и "Сентилион" ООД, гр. София, "Амер Спортс БГ" ЕООД, гр. Чепеларе (Amer Sports, Австрия, Финландия) и Voestalpine VAE София.

Австрийските компании са сред водещите в класацията на 100-те най-големи чуждестранни инвеститори в България. Австрийските инвестиции в България са концентрирани в почти всички сектори: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености. Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании.

Австрийската компания EVN бе отличена с наградата инвеститор на годината за 2011 г. в категорията Инвестиции в иновации за Проекта нова когенерационна централа на площадката на съществуващата ТЕЦ „Пловдив Север".

Водещи австрийски инвеститори в България

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1

TELECOM AUSTRIA

Мобилтел АД

Комуникации

2

EVN

Ел. разпределение Пловдив и Ст. Загора

Електроразпределение

3

Wienerberger

Винербергер ЕООД

строителни материали, от 2004 г. внос, от 2007 г. - завод в Луковит

Wienerberger /до 2012 г. в съдружие със Solvay, Belgium/

Пайплайф България ЕООД

производител на пластмасови тръбни системи за ВиК, газоснабдяване и напояване

4

RAIFFEISEN BANK

Райфайзен Банк България

Финанси

5

OMV

OMV България

търговия, петрол

6

KNAUF

“Гипсфазер” Видин

строителни материали

7

EUROBILLA

БИЛА България

търговия, ХВП

8

Bramac

Bramac Dachsysteme International

покривни материали

9

CRONOSPAN

Кроношпан България

Дървообработване

10

PALFINGER

Палфингер Червен бряг

Машиностроене

11

Planzee TIZIT

Gewindewerkzeuge Gabrovo (GWG)

произв. на режещи инструменти, от /продадена на RS Werkzeuge, после пак авст. собственост/

По данни на БАИ

4. Туризъм

През 2018 г. 134 891 австрийски туристи са посетили България, спад от 10.8%, това е 16. място  (9. място сред страните членки на ЕС). За същия период 221 638 български туристи са посетили Австрия, което е 9.2% ръст и 8. място като предпочитана туристическа дестинация.

Към месец септември на 2019 г. 127 157 хиляди австрийски туристи са посетили страната ни.

Австрийски туристи в България

В хил. бр.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019-09

69165

79148

115 660

117 782

124 035

122 996

129 617

174 899

139 942

166 538

151 218

134891

127 157

По данни на МТ

 

5. Договорно-правна рамка

  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. - ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. - ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Народна Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея. в сила от 03.02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката