Андора
 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Андора
Антоанета Христова
ул."Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg


Икономическите отношения между България и Андора

Стокообмен с Андора в евро

период

стокообмен

ръст %

износ

ръст %

внос

ръст %

салдо

2010

366648

5537.3

365947

101551.9

701

-88.6

365246

2011

56956

-84.5

32545

-91.1

24411

3382.3

8134

2012

61998

8.9

30827

-5.3

31171

27.7

-344

2013

239738

286.7

220029

613.8

19709

-36.8

200320

2014

124937

-47.9

96137

-56.3

28800

46.1

67337

2015

79357

-36.5

40404

-58.0

38953

35.3

1451

2016

138373

74.4

95199

135.6

43174

10.8

52025

2017

94096

-32.0

77685

-18.4

16411

-62.0

61274

2018

130173

38.3

80759

4.0

49414

201.1

31345

*по данни на МИ

През 2018 г. стокообменът с Андора е в размер на 130173 евро, от които износ в размер на 80759 евро и внос 49414 евро. Стокообменът с Андора е нараснал с 38.3% в сравнение с 2017 г. Вносът от Андора се е утроил, а износът е нараснал с 4%. Салдото е положително (31 хил. евро).

През 2017 г. се наблюдава спад от 32% в стокообмена с Андора, който е в размер на 94096 евро. Износът е спаднал с 18.4% в сравнение с 2016 г., 78 хил. евро в сравнение с 95 хил. евро през 2016 г. Вносът е намалял с 62%. Салдото е положително (+61 хил. евро).

Търговско-икономическите отношения между България и Андора имат непостоянен характер. По-значителен износ е осъществен през 2010 г. и 2013 г.

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа на България за Андора през 2018 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ износ през: 01-12/2018 г.

28 247 306.70

100.00

 

в т.ч. Андора

80.76

0.00

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, за жени или момичета

14.73

18.24

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

12.01

14.88

8516

Електрически бойлери и бързовари; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за  подобни  приложения; електронагревателни апарати за фризьорски  цели

11.44

14.17

9013

Устройства с течни кристали; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и  инструменти

7.24

8.96

6203

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони, за мъже или момчета

6.83

8.46

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

6.64

8.22

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия

5.41

6.70

8419

Апарати  и  устройства за  загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация

3.75

4.65

6202

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за жени  или момичета, с изключение  на  артикулите  от N 6204

3.00

3.72

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване

2.57

3.18

 

Водещи стоки във вноса от Андора през 2018 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

 

Общ внос през: 01-12/2018 г.

32 168 627.54

100.00

 

в т.ч. Андора

49.41

0.00

8535

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита,  разклоняване, включване   или  свързване  на електрически вериги

38.51

77.94

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора

6.54

13.24

8470

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване

1.80

3.65

9950

Служебен код (SL)

1.09

2.21

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, за жени или момичета

0.81

1.63

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги

0.36

0.72

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

0.30

0.61

#

Други стоки

0.00

0.00

 

3. Инвестиции в България

По данни на БНБ за периода 1996-2018 г. инвестициите от Андора в България са в размер на 9.4 млн. евро. През 2016 г. реализирани са инвестиции в размер 100 хил. евро, а през 2017 г. – 800 хил. евро, а през 2018 г. са извършени нетни плащания в размер на 1.3 млн. евро.

година

млн. евро

1996

0.0

1997

0.0

1998

0.0

1999

0.0

2000

0.0

2001

0.0

2002

0.0

2003

0.0

2004

0.0

2005

0.1

2006

7.0

2007

2.5

2008

1.3

2009

0.1

2010

0.0

2011

-0.2

2012

-1.1

2013

0.0

2014

-0.1

2015

0.2

2016

0.1

2017

0.8

2018

-1.3

1996-2018

9.4

2019, 1-3

0,0

* Източник: БНБ

4. Посещения

През м. април 2014 г. бе реализирано посещение на заместник-министър Бранимир Ботев в Андора с цел участие в Осми конгрес за зимен и планински туризъм. Световният конгрес по зимен и планински туризъм се провежда на всеки две години в Андора в тясно сътрудничество между местните власти, правителството на Андора и Световната организация по туризъм (UNWTO) към ООН и представлява възможност за обмяна на опит и знания в областта на зимния и планинския туризъм.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката