Афганистан
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул."Княз Александър І" 12
тел:+359 2 940 7688;
факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Афганистан
Ангел Хаджийски
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 60, факс: +359 2 987 4 008
a.hadjiiski@mi.government.bg

СПРАВКА - ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН

География:

Площ: 652 230 км²

Столица: Кабул

4,012 млн. жители (2018г.),

Официален език: афганистански, фарси или дари.

Население (2017г.):

34 124 811 жители.

Икономика:

БВП (2017г.): 20,89 млрд.щ.д.

БВП/човек:

2,000 щ.д./2017г.

2,000 щ.д./2016г.

2,100 щ.д./2015г.

207 място спрямо останалия свят.

БВП, процент на растеж:

2,5% - 2017;

2,4% - 2016;

1,3% - 2015.

133-то място спрямо останалия свят.

Посолство на Афганистан:

София, България.

Извънреден и пълномощен посланик: няма.

Временно управляващ:

г-н Ахмад Сидик,

Национален празник:

19 август-

Ден на независимостта.

(от Великобритания)

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Природни ресурси: природен газ; петрол; въглища; мед; хром; талк, сяра, олово, цинк, желязна руда; сол, скъпоценни и полускъпоценни камъни, орна земя.

Разпределение на наличната земя (по данни от 2014):

 • Селскостопанска: 58,07% - от която орна 20,5%; даваща непрекъсната реколта 0,37%; даваща възможност за непрекъсната паша 79,0%;
 • Горски фонд: 2,07%;
 • Друга: 39,9%.

Произвежданите основни селскостопански стоки са: опиум, пшеница, плодове, ядки, вълна, овнешко месо, овчи кожи, агнешки кожи, маково семе.

Налична е следната промишленост: производство на тухли на дребно, текстил, сапун, мебели, обувки, торове, бродерия, хранителни продукти, безалкохолни напитки, минерална вода, цимент, ръчно произведени килими, природен газ, въглища, мед (метал).

БВП по сектори (2016): 23,0% селско стопанство; 21,1% промишленост; 55,9% услуги.

Ръст на промишленото производство (2016): отрицателно 1,9%.

191 място в сравнение с останалия свят.

Заетост на работната сила по сектори (2017): селско стопанство 44,3%; промишленост 18,1%; услуги 37,6%.

Безработица: 22,6% 2016г.; 23,9% 2017.

193 място в сравнение с останалия свят.

Население живеещо под прага на бедността (2017): 54,5%.

Процент на инфлация (потребителски стоки): 4,4% 2016г.; 5,0% 2017г.

174 място в сравнение с останалия свят.

Основни стоки по износа: опиум, плодове, ядки, ръчно произведени килими, вълна, памук, сурови и необработени кожи, скъпоценни и полускъпоценни камъни, медицински билки.

Основни партньори по износа (2017г.): Индия 56,5%; Пакистан 29,6%.

Основни стоки по вноса: промишлени стоки и средства за производство; хранителни стоки, текстил, петролни продукти.

Основни партньори по вноса (2017): Китай 21,0%; Иран 20,5%, Пакистан 11,8%, Казахстан 11,0%, Узбекистан 6,8%, Малайзия 5,3%.

Резерви в конвертируема валута и злато: 7,405 млрд.щ.д. 2016; 6,901 млрд.щ.д. 2015

85 място спрямо останалия свят.

Производство на електроенергия (2016): 1,076 млрд. kWh

149 място спрямо останалия свят.

Потребление на електроенергия (2016): 2,866 млрд. kWh

137 място спрямо останалия свят.

Износ на електроенергия (2016): 0,0 млрд. kWh

99 място спрямо останалия свят.

Внос на електроенергия (2016): 4,4 млрд. kWh

44 място спрямо останалия свят.

Инсталирани мощности за производство на електроенергия (2015):

Общо 599,100 kW – 138 място спрямо останалия свят.

Производство на електроенергия от ВЕЦ (2016г.): 86% от общо инсталирания капацитет - 12 място спрямо останалия свят.

Производство на суров петрол (2016): 0,0 барела/ден.

102 място спрямо останалия свят.

Износ на суров петрол (2014): 0,0 барела/ден - 83 място в света.

Внос на суров петрол (2014): 0,0 барела/ден - 88 място в света.

Доказани резерви на суров петрол (2017): 0 барела -105 място в света.

Производство на рафинирани петролни продукти (2014): 0 барела/ден.

113 място спрямо останалия свят.

Потребление на рафинирани петролни продукти (2015): 130,000 барела/ден - 76 място спрямо останалия свят.

Износ на рафинирани петролни продукти (2014): 0 барела/ден.

128 място спрямо останалия свят.

Внос на рафинирани петролни продукти (2014): 127,200 барела/ден.

51 място спрямо останалия свят.

Добив на природен газ (2016): 165,3 млн. м³ - 79 място в света.

Потребление на природен газ (2015): 146,6 млн. м³ - 106 място в света.

Износ на природен газ (2013): 0 м³ - 58 място в света.

Внос на природен газ (2013): 0 м³ - 82 място в света.

Доказани резерви на природен газ (2017): 49,55 милиарда м³,

64 място в света.

Стационарни телефона (2016): общо 114,192 поста; на 100 жители/по-малко от един пост, 142 място спрямо останалия свят.

Мобилни телефони (2016): общо 21,602 млн. броя; на 100 жители/63 броя

55 място спрямо останалия свят.

Потребители на интернет (2016): общо 3,531 милиона; 10,6% от населението - 92 място спрямо останалия свят.

СТОКООБМЕН

Поради продължаващия повече от двадесет години военен конфликт в Афганистан и настоящата обстановка в страната основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни се явява стокообменът.                                             

млн.щ.д.

 

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

34.3

0.0

34.3

34.3

2008

23.5

0.0

23.5

23.5

2009

8.5

0.0

8.5

8.5

2010

8.9

0.0

8.9

8.9

2011

6.0

14.8

20.8

-8.8

2012

5.4

0.0

5.4

5.4

2013

4.9

0.0

4.9

4.9

2014

2,7

0,0

2,7

2,7

2015

2,0

0,2

2,2

1,8

2016

1,3

0,0

1,3

1,3

2017

1,0

0,0

1,0

1,0

*2018

4,0

0,0

4,0

4,0

* 2018г. бележи увеличение на българския износ с 300.0% спрямо 2017, като възлиза на 4,0 млн.щ.д. и регистриран нулев внос от Афганистан.  

Водещи позиции в износа за 2018

Износ от България

% от общия износ

Семена от слънчоглед

45,8

Хидравлични турбини

16,0

Семена за посев

4,3

Човешка и животинска кръв приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

3,9

Автоматични машини за обработка на информация

3,7

Пури, пурети и цигари

3,3

Фланелки с ръкав

2,1

Водещи позиции в износа за 2017

Износ от България

%

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

9,9

Семена от слънчоглед

9,5

Маслодайни семена и плодове

6,9

Електрически трансформатори

6,7

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи

6,1

Обувки с външни ходила от каучук естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

5,6

Семена, плодове и спори, за посев

4,7

Фланелки с ръкав, без яка (тениски)

4,6

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони

4,3

Водещи позиции в износа за 2016

Износ от България

%

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи

12,1

Обувки с външни ходила от каучук естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

8,6

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части

6,2

Фланелки с ръкав, без яка (тениски)

6,1

Слънчогледово, шафраново и памучно масло и техните фракции

5,3

Костюми,  ансамбли,  сака, панталони

5,0

Други конфекционирани  артикули, включително шаблоните за дрехи

4,7

Семена от слънчогд

3,3

Ножове обикновени

3,1

Водещи позиции в стокообмена за 2015

Износ от България

%

Внос от Афганистан

%

Електрически трансформатори

35,2

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия

94,3

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

12,1

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

5,0

Хранителни продукти

10,6

Електрически апарати за жична телефония и телеграфия

0,2

Обувки с външни ходила от каучук естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

7,2

Килими  и други подови настилки от текстилни материали

0,2

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи

4,2

 

 

Автоматични машини за обработка на информация

3,8

 

 

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части

2,6

 

 

Фланелки с ръкав, без яка (тениски)

2,3

 

 

Водещи позиции в износа за 2014

Износ от България

%

Доилни и млекопреработващи машини и апарати

23,9

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

19,0

Фланелки с ръкав, без яка (тениски)

6,2

Обувки с външни ходила от каучук естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

5,7

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи

5,0

Автомобилни  превозни  средства за транспорт на стоки

5,0

Автоматични машини за обработка на информация

3,8

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части

3,1

Eлектрически осветителни и сигнализационни апарати

2,6

През последните десет години стокообмена се формира за сметка на българския износ за Афганистан, поради което салдото е положително за нашата страна.

Количествената стойност на вноса е незначителна. Не могат да бъдат дефинирани постоянно присъстващи и динамично развиващи се стокови групи по вноса от Афганистан.

ДВУСТРАННИ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Търговско-икономическите връзки  с Афганистан датират от 1961г.

С наша техническа помощ са изградени или недовършени поради гражданската война редица обекти, като птицеферми, хладилни складове, кравеферма, завод за комбиниран фураж, керамичен завод.

Основните български дружества работили в Афганистан са “Агрокомплект” (изградени три комплектни обекта), “Техноимпортекспорт”- тухларна фабрика в гр. Дехсабз, явяваща се най-големият промишлен обект изграден с българска помощ в Афганистан, “Електроимпекс”, “Автоимпекс” и др.

През 1998-99г. “Електроимпекс” доставя оборудване за електроподстанция в гр. Кандахар, в допълнение към своя предишна доставка от 80-те год.

В износа за Афганистан през 2001-2002г. преобладават тютюневите изделия и преработените тютюни (2.102 млн.щ.д.), както и транспортни средства (ремаркета и полуремаркета). Основните износители са “Благоевград-БТ” АД, “Слънце Стара Загора–БТ” АД и “СОМАТ”.

След свалянето на “талебаните” от власт България взема участие в Токийската донорска конференция (януари 2002г.), като очертава конкретни измерения на своя принос за възстановяването на Афганистан:

-      изпращане на хуманитарна помощ (палатки, одеяла, медикаменти и др.);

-      предоставяне на техническа помощ в размер на 1.3 млн. евро;

По силата на постановление № 181 на Министерски съвет от 9 август 2002г., в рамките на посещението на министъра на външните работи в Кабул от октомври с.г., е предоставена безвъзмездна хуманитарна помощ на Афганистан във вид на имущество, на обща стойност около 500 хил.щ.д.

Наши фирми изявяват желание за реконструкция на строените от тях обекти и участие в стопанското възстановяване на Афганистан.

През юни – юли 2002г. “Електроимпекс” АД изпраща две делегации в Афганистан и договоря свое участие в изпълнението на енергийни обекти, което не се осъществява поради липса на финансиране от афганистанска страна.

През март 2003г. “Техноимпортекспорт” изпраща екип от експерти в Кабул, след което представя оферта за възстановяване на тухларната фабрика в гр. Дехсабз.

На 20 май 2004г. е подписано Дарителско споразумение за предоставяне от НЕК на Националната електроенергийна компания на Афганистан на кабели и проводници на сума 232 822 лв.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В АФГАНИСТАН

 • От българска страна първа стъпка към възстановителния процес в Афганистан може да бъде ремонтиране на изградените комплектни обекти от българските дружества, които са пострадали в една или друга степен от военните действия;
 • Следва да се проучи моментното състояние и потърсят реални възможности за възстановяване дейността на комплектните обекти и предприятия, изградени на територията на Афганистан с българска помощ и български специалисти, в т.ч. и създаване на смесени предприятия в областта на селското стопанство (особено животновъдството), геоложките проучвания и фармацевтиката;
 • България разполага с необходимите мощности, “ноу-хау” и специалисти за разработката, реализирането и експлоатацията на проекти, отнасящи се до бързото увеличаване на производството на храни и хранителни продукти. В съответствие с нуждите на афганистанската страна и съгласувано с БТПП, БСК, Съюза на работодателите в България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия биха могли да се идентифицират конкретни български фирми и предприятия, които оптимално да отговарят на изискванията за работа;
 • Увеличаване обема и разширяване асортимента на българския износ за Афганистан на стоки от първа необходимост, медикаменти, произведения на химическата промишленост и строителни материали, при гарантирано финансиране от международните фондове, предвидени за възстановяването на Афганистан;
 • Осигуряване приоритетно участие на български инженерингови фирми в търгове за възстановяване инфраструктурата и производствените мощности на страната, финансирани по линия на Световната банка, Азиатската и Ислямската банки за развитие.

Считаме за особено важно становището, вижданията и оценките на афганистанската страна за пътищата, по които страната трябва да бъде възстановена.

Съгласно получената до момента в Министерство на икономиката и енергетиката информация, Афганистан разглежда възстановяването като цялостен процес, обхващащ инфраструктурата, селското стопанство, образованието и медицинското обслужване, регионалното развитие и др. Следователно, тази цялостна картина не би следвало да се фрагментира на отделни проекти, удобни за дарителите и участниците във възстановяването.

В този смисъл, следва максимално да се изяснят условията за участието на българските институции, фирми и предприятия в програмите и проектите за възстановяването на Афганистан.

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА НИСКОТО РАВНИЩЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

 • § Географската отдалеченост на Афганистан и трудностите по транспортирането на стоките;
 • § Много ниската покупателна способност на местното население, поради което афганистанските бизнесмени предпочитат да внасят евтини, макар и много некачествени стоки от съседните страни като Пакистан, Индия, Китай и други;
 • § При събирането на митнически данъци и такси често се прилага практиката на изкуствено създаване на административни пречки и проблеми пред бизнесмените. Служителите от средно и по-ниско ниво в централните и регионални структури на държавната администрация и местни охранителни фирми възпрепятстват дейността на местните и чуждестранните бизнесмени, като с това се цели изключително и само лично финансово облагодетелстване. Това се отразява негативно, както върху стойността на продаваната продукция така и върху планирания процент печалба от бизнеса;
 • § Гарантиране физическата сигурност на бизнесмените – по официални данни на международни компании работещи в сферата на сигурността, в периода 2002-2010г., над 630 афганистански и чужди бизнесмени са били отвлечени или убити. Част от тях са били освободени срещу откуп вариращ от 50 000 до 1-2 млн.щ.д. Отвличанията се извършват от криминогенни групировки поддържащи контакти с терористични организации;
 • § Усложнени процедури и наредби за събиране на данъци и митнически такси – сериозен проблем пред местния и чуждестранен бизнес са процедурите по вносно-износния режим на страната. За износ на продукция са необходими подписите на четиринадесет служителя от осем различни държавни служби. При вноса са необходими подписите на шестнадесет служителя работещи в шестнадесет отделни държавни служби;
 • § Високи нива на бюрокрация и корупция в държавната администрация – ръстът на корупционните практики в страната е стил, начин на живот и част от културата на държавната администрация. Назначаването на служители от средните и по-ниски етажи на администрацията се извършва на кланов способ, личната протекция на влиятелни фигури или хора от тяхното обкръжение. В тези случаи образованието и квалификацията не са показатели, които се отчитат при кандидатстването за мястото.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката