Обществени поръчки
Сортирай по азбучен ред:
 
Съдържание на офертата
Тук можете да научите какво трябва да съдържа Вашето предложение за кандидатстване по обществена поръчка...
Документи, които следва да се представят преди сключването на договор за възлагане на обществена поръчка
Тук можете да научите какви документи е необходимо да представите преди сключване на договор по обществена поръчка...
Производство по обжалване на обществени поръчки
Тук можете да научите как и пред кого се обжалват актове, свързани с възлагането на обществена поръчка...
Електронно възлагане на обществени поръчки
Тук можете да научите какво е електронното възлагане на обществени поръчки и какво представлява централизираната електронна...
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката