Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Връзка с инспектората
Как да се свържете с инспектората на МИ...
Отчет за предприетите действия
Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората на МИ...
Компетенции и правомощия на инспектората
Компетенции и правомощия на инспектората на Министерството на икономиката ...
Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП)
Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерство на икономиката за 2019 г. за периода от 01.01.2019 – 30.06.2019 г. ...
Нормативни и други документи
Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората ...
Публичност и антикорупционни процедури
Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество...
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката