Сектори в икономиката
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Сектор: Производство на хранителни продукти (C10)
През 2016 г. производството на хранителни продукти участва с 11.7% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост. С10 увеличава дела си в преработващата промишленост с 1.1 процентни ...
Сектор: Производство на напитки (C11)
Секторът за производство на напитки обхваща около 3% от стойността на индустриалното производство в страната и създава около 4% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на тютюневи изделия (C12)
Секторът за производство тютюневи изделия обхваща близо 2% от стойността на индустриалното производство в страната и създава около 1% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло (C13)
През 2016 г. производството на текстил и изделия от текстил, без облекло участва с 1.9% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост, като намалява дела си с 1.2 процентни пункта сп...
Сектор: Производство на облекло (C14)
В сектор "Производство на облекло" се произвежда около 4% от продукцията на индустриалното производство в страната и се създава близо 9% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм (C15)
В сектор "Обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм" се произвежда около 1% от стойността на индустриалното производство в страната и се създава около 2% о...
Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (С16)
В сектора "Производството на дървен материал" се произвежда около 1.5% от продукцията на индустриалното производство в страната и се създава също около 1.5% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (C17)
В сектор "Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон" се произвеждат около 1.7% от стойността на индустриалното производство в страната и се създава около 2.0% от добавената стойност ...
Сектор: Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители (C18)
В сектор "Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители" се произвежда 1.2% от стойността на индустриалното производство в страната и се създава 2.0% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на химични продукти (C20)
Производството на химични продукти обхваща около 4.7% от добавената стойност в индустрията, като увеличава дела си с 1.5 процентни пункта спрямо 2005 г....
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката