Инвестиции
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Инвестиционна среда
България предлага икономическа, политическа и финансова стабилност, най-ниските данъчни ставки и оперативни разходи в Европейския Съюз...
Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите
ЗНИ регламентира издаването на сертификати за клас инвестиция за инвестиционни проекти и предоставянето на административни и финансови насърчителни мерки...
Издаване на документи по реда на Закона за чужденците в Република България
МИ издава документи за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и т. 16 и чл. 25а от ЗЧРБ, свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени...
Данъчно облекчение за първоначални инвестиции, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Министерство на икономиката представя информация за държавната помощ за регионално развитие за първоначални инвестиции, представляващо по чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подо...
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката