Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
05 септември 2019
Устен отговор на въпрос от народния представител Никола Динков
Относно развитието на Индустриална зона Свиленград...
31 юли 2019
Писмен отговор на въпрос от народните представители Стоилов, Данчев и Иванов
ОТНОСНО: Контрол върху изпълнението на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ...
23 юли 2019
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Димитър Данчев
Относно нефинансирани проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкуре...
14 юни 2019
Писмен отговор на въпрос от народния представител Николай Тишев
ОТНОСНО: Плащания с компенсаторни инструменти, издадени по ЗОСОИ...
19 април 2019
Устен отговор на въпрос от народния представител г-жа Даниела Савеклиева
Относно преките чуждестранни инвестиции на територията на област Благоевград като цяло и за общините в частност...
19 април 2019
Устен отговор на въпрос от народния представител г-жа Кръстина Таскова
Относно разходвани средства от капитала на Българска банка за развитие...
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката