Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
09 октомври 2019
Писмен отговор на въпрос от народните представители г-н Стоилов и г-н Иванов
Относно: окончателен Доклад по сертификация № 47/ 31.03.2017г. по нередност с национален идентификационен номер ОПРК/15/РР/190 регистрирана на 12.11.2015 г. по ДБФП № BG161PО003-2.3.01-0039-С0001...
02 октомври 2019
Писмен отговор на въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева
Относно:Структурата и функционирането на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ...
01 октомври 2019
Писмен отговор на въпрос от народния представител Михаил Христов
Относно: Драстично несъответствие във финансовите данни за износа на ценни кожи с косъм от регистъра на Конференция на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) и данните, декларирани от производителите на ...
05 септември 2019
Устен отговор на въпрос от народния представител Никола Динков
Относно развитието на Индустриална зона Свиленград...
31 юли 2019
Писмен отговор на въпрос от народните представители Стоилов, Данчев и Иванов
ОТНОСНО: Контрол върху изпълнението на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ...
23 юли 2019
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Димитър Данчев
Относно нефинансирани проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкуре...
14 юни 2019
Писмен отговор на въпрос от народния представител Николай Тишев
ОТНОСНО: Плащания с компенсаторни инструменти, издадени по ЗОСОИ...
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката