Иновации
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
"Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г."
С Протоколно решение №4 от 18.12.2018 г. от заседание на Съвета за интелигентен растеж бе одобрена първата актуализация на тематичните подобласти на Иновационната стратегия за интелигентна специализац...
Иновации - определения, примери
Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската пр...
Национален иновационен фонд
Национален иновационен фонд и правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд...
Инициативата ЕВРИКА
ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността...
Програма ЕВРОСТАРС
Съвместната Програма ЕВРОСТАРС към инициативата ЕВРИКА е насочена специално към малките и средните предприятия с висок потенциал за растеж...
Иновационна стратегия на Република България
Иновационна стратегия на Република България и мерките за нейната реализация са приети с Решение №723 от 8 септември 2004 година и изменени с Решение №385 от 22 май 2006 г. на Министерския съвет...
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и процес на интелигентна специализация
С Решение на МС №857 от 03.11.2015 г. бе приет окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., като основа за изпълнение на тематично пре...
Участие на България в споразумението по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция. Тръжни процедури
С изпълнение на програмата България ще подобри готовността си за пълноправно членство в Европейската космическа агенция (ЕКА). Проведени тръжни процедури по Плана за европейските коопериращи държави ...
Тематични срещи по приоритетните области на Иновацианната стратегия за интелигентна специализация, 2018 г.
В изпълнението на плана за действие на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г. в периода 15-19 октомври 2018 г., Министерство на икономиката проведе тематични срещи със за...
Регионални срещи по приоритетните области на Иновацианната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 2019 г.
В изпълнението на плана за действие на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за 2019 г. в периода 4-ти юни - 4-ти юли 2019 г., Министерство на икономиката проведе регионалните срещи съ...
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката