Лилия Иванова
заместник-министър

Лилия Иванова завършва Немска езикова гимназия в гр. Добрич. Висшето си образование получава в Юридическия факултет на СУ „Кл. Охридски“ и практикува след това като адвокат в областта на гражданското и търговското право. Има множество специализация в чужбина и у нас.

През годините се утвърждава като професионалист с дългогодишен управленски и експертен опит в публичния сектор. От 1998 г. досега заема последователно длъжностите началник-кабинет на министъра на културата, съветник в Министерския съвет, директор на дирекция в Министерството на държавната администрация и административната реформа, главен секретар в Министерството на земеделието и храните, в Министерството на здравеопазването и в Министерството на младежта и спорта. Ръководител или участник е в много проекти, финансирани по линия на DFID, PHARE, OП“АК“, ОПРР и др. Притежава специфичен опит  в областта на облекчаване на административното обслужване за бизнеса и гражданите, въвеждането на принципа на „едно гише“, публично-частното партньорство, въвеждане на системи за управление на качеството в администрацията, изграждане и обновяване на публична спортна инфраструктура. Ръководила е процеси, свързани с опростяване на бизнес-средата чрез анализиране и намаляване на държавните такси, намаляване на сроковете и документите за предоставяне на публични услуги, въвеждане на принципите на електронно управление и аутсорсинг.

До момента заемаше длъжността началник-кабинет на министъра на икономиката Емил Караниколов.

Била е член на Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация, Маастрихт, Холандия като представител на Република България, автор е на публикации и на книгата „Обслужване „на едно гише“.

Специализирала е „Банково право“ в Австрия, била е стажант-адвокат в Германия, преминава специализации по публично-частно партньорство и проектен мениджмънт в Ирландия, Испания и Великобритания. Обучавана е в ЕNA, Париж.

Владее немски, английски и руски езици.

Омъжена с едно дете.

отпечатай тази страница
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката