Административно обслужване
Филтрирай по:
 
 
Плащания
Дирекция: Административно обслужване
Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката в звеното за административно обслужване чрез ПОС – терминал или по банков път
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката
Дирекция: Административно обслужване
Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Министерството на икономиката уреждат въпроси, свързани с предоставяните от министерството административни услуги и регулират взаимодействието между звената
 
Комплексно административно обслужване
Дирекция: Административно обслужване
Във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 25 март 2015 г., Министерството на икономиката прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване
 
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги
Дирекция: Административно обслужване
Резултати от проведено анкетно проучване на мнението на гражданите относно административното обслужване в Министерството на икономиката
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката