Анкетна карта

1. 1. Досега използвали ли сте услугите, предоставяни от Министерството на икономиката?

 • да
 • не

2. Коя от приемните на Министерството на икономиката посетихте?

 • На ул. "Славянска" 8, "Едно гише"
 • На ул. "Леге" 4 - приемна на дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"
 • На ул. "Княз Александър I" 12 - приемна на дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

3. Как намерихте информация за административната услуга, която ползвате?

 • На Интернет страницата на министерството
 • При посещение в приемна на министерството
 • По телефона

4. Как определяте информацията на таблото в сградата на Министерството на икономиката на ул. "Славянска" 8?

 • Разбираема и изчерпателна
 • Неясна и недостатъчна
 • Не мога да преценя
 • Друго

5. Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?

6. Колко време изчакахте, за да разговаряте със служителя от звеното за административно обслужване/приемната?

 • Не се е налагало да чакам
 • До 10 минути
 • До 20 минути
 • Над 20 минути

7. Оказано ли Ви бе нужното съдействие от служителя на Министерството на икономиката?

 • Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия
 • Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняване на допунатите пропуски
 • Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание
 • Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително
 • Друго

8. Как оценявате административното обслужване, предоставено от Министерството на икономиката?

 • Отлично
 • Добро
 • Незадоволително
 • Не мога да преценя

9. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Министерството на икономиката?

 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката