Единно звено за контакт за доставчиците на услуги (ЕЗК)
 

Основната роля на Единното звено за контакт (ЕЗК) е да подпомогне предприемачите в областта на предоставянето на услуги, като улесни процеса по стартиране на бизнес. Чрез ЕЗК доставчиците на услуги ще могат по електронен път да получат цялата необходима информация и да извършат всички административни процедури, свързани със стартирането и упражняването на дейност по предоставяне на услуги.

ЕЗК е достъпно за всички предприемачи в областта на услугите, независимо от това в коя държава-членка са установени. Чрез ЕЗК предприемачите значително ще съкратят времето и разходите за стартиране на бизнес на територията на цяла Европа.

Порталът на Единното звено за контакт в България се намира на Интернет страница: Портал за електронни административни услуги.

ЕЗК на всички държави-членки на ЕС са достъпни чрез портала на Европейската комисия.

Въпроси относно необходимите административни процедури за упражняването на дейност по предоставяне на услуги можете да отправяте към ЕЗК в България на email: psc-bg@mee.government.bg.

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката