Екопроектиране
 

 

При много продукти, свързани с енергопотреблението, има значителен потенциал за подобрение с оглед намаляване на въздействието за околната среда и постигане на икономия на енергия посредством процеса на проектиране, благодарение на който се постигат и допълнителни икономии за бизнеса и за крайните потребители.

Налагането на изисквания за екопроектиране, свързани с енергопотреблението, води до подобряване на нивото им на екологично представяне, което е от съществено значение за устойчивото развитие, тъй като тези продукти имат значителен дял в потреблението на енергия и природни ресурси.

Изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението са регламентирани в Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова и определя общите изисквания за продуктите, свързани с енергопотребление. Изискванията за отделните продуктови групи са посочени в съответните делегирани регламенти към нея. Върху продуктите, свързани с енергопотреблението, които съответстват на изискванията за екопроектиране, следва да е нанесена маркировката „СЕ“ и свързаната с нея информация, за да могат да се пуснат на вътрешния пазар на ЕС и да се движат свободно.

В българското законодателство директивата е въведена посредством Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

От обхвата на изискванията за екопроектиране са изключени превозните средства за пътници и товари.

Контролът по спазване на изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

 

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

 1. Климатизатори и вентилатори за разхлаждане
 2. Циркулационни помпи
 3. Компютри
 4. Битови уреди за готвене
 5. Електродвигатели
 6. Външни електрозахранващи устройства
 7. Домакински съдомиялни машини
 8. Битови барабанни сушилни
 9. Битови перални машини
 10. Промишлени вентилатори
 11. Осветителни продукти за домакински нужди и в сектора на услугите
 12. Локални отоплителни топлоизточници
 13. Топлоизточници и водоподгреватели
 14. Силови трансформатори
 15. Професионални хладилни шкафове за съхранение
 16. Хладилници и фризери
 17. Прости телевизионни приставки
 18. Котли на твърдо гориво
 19. Електрическо и електронно битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“
 20. Телевизори
 21. Прахосмукачки
 22. Вентилационни агрегати
 23. Водни помпи
 24. Въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката