Зам.-министър Везиева взе участие в информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Русе
 
30 септември 2016

„Иновационната стратегия за интелигентната специализация /ИСИС/ очертава рамката и пресечните точки, в които се срещат наука и бизнес“. Това обяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева на регионална информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 - 2020 г. в Русе.

Тя посочи, че ИСИС ще бъде реализирана чрез финансовите инструменти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Националния бюджет в рамките на тригодишната бюджетна прогноза, Националния иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания.

„Пътят, който извървяхме през последната година и половина, бе изключително интензивен по отношение на това как да съберем на едно място наука и бизнес, така че тази синергия, която ни е необходима, за да постигнем икономически растеж, да сработи”, каза Везиева.

По нейни думи ИСИС определя четири приоритетни области, в които потенциалът за растеж е най-голям и където следва да бъде насочена подкрепата. Тези области включват: Информационни и комуникационни технологии; Мехатроника и чисти технологии; Индустрии за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативни /творчески/ и рекреативни индустрии.

Зам.-министър Везиева обясни, че общата цел на процеса за интелигентна специализация е свързана с икономическия растеж. Тя изрази надежда срещите по региони да помогнат на бизнеса да получи отговор на въпроса от къде би могъл да черпи финансови ресурси и как да се подпомогне предприемачеството като процес.

Тя изтъкна, че през последните години основно място в политиката за подкрепа на научните изследвания и иновациите в България заема процеса на интелигентна специализация и разработването и реализацията на ИСИС. Везиева уточни, че Стратегията е и задължително предварително условие по Споразумението за партньорство с Европейския съюз за усвояване на средствата предоставяни от ЕСИФ.

„Заедно с МОН и представители на местната власт стартирахме поредица от срещи между научните среди и бизнеса, в резултат на които откроихме четирите тематични области на Стратегията за интелигентна специализация. Предстои ни да продължим тази работа, така че да преодолеем регионалните различия и да развием тези тематични области и възможностите за развитие на икономическите дейности в тях“, посочи Везиева.

Зам.-министърът на икономиката заяви още, че ще продължат срещите на  ниво бизнес-наука, като това е правилният подход да бъдат постигнати очакваните резултати и да бъдат увеличени средствата за наука и иновации.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката