Зам.-министър Везиева: Без иновации и висока професионална квалификация е невъзможно да бъдем конкурентоспособни
 
22 април 2016

Без иновации, научно-изследователска и развойна дейност, както и висока професионална квалификация е невъзможно да бъдем конкурентоспособни на глобалния пазар. Това каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на кръгла маса на тема „Отворените иновации: Нов тип коопериране между образованието и бизнеса“ в Свищов днес. Събитието е организирано от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

По думите на зам.-министър Везиева българската икономика има нужда от добре функционираща иновационна среда, която да гарантира възможности за бърз преход към производство на стоки с висока добавена стойност, както и да ускорява пътя за превръщането на добрата идея в иновация. "Иновациите трябва да бъдат обвързани с производството, тъй като през тях се постигат най-добри резултати, а отворените иновации са възможността бизнесът да получи от науката това, което му е необходимо", каза още тя.

„България засега е в групата на плахите иноватори в ЕС, но по иновационна динамика заемаме 2-ро място, след Латвия“, уточни Везиева. Тя изтъкна, че през 2014 г. разходите за научно-изследователска и развойна дейност са отбелязали ръст от 25.8%, надхвърляйки 650 млн. лв., като делът на тези разходи от БВП също нараства от 0.64% през 2013 г. до 0.78% през 2014 г. „Амбициозната ни цел е до 2020 г. този дял да достигне 1,5% от БВП. За постигането на тази цел, обаче бе необходимо да дефинираме обща визия за развитие. Тази визия намери израз в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), разработена в съответствие с ръководствата на ЕК и приета вече с Решение на Министерски съвет“, допълни зам.-министърът на икономиката.

По нейни думи ИСИС определя 4 приоритетни области, в които потенциалът за растеж е най-голям и където следва да бъде насочена подкрепата. Тези области включват: Информационни и комуникационни технологии; Мехатроника и чисти технологии; Индустрии за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативни /творчески/ и рекреативни индустрии.

„Иновационната стратегия за интелигентната специализация очертава рамката и пресечните точки, в които се срещат наука и бизнес“, обяви Везиева. Тя посочи, че ИСИС ще бъде реализирана чрез финансовите инструменти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Националния бюджет в рамките на тригодишната бюджетна прогноза, Националния иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания.

"Отворените иновации трябва да навлязат в малките фирми, а пресечните точки между тези програми ще им дадат възможност да внедрят иновации, които ще постигнат високи резултати", завърши Везиева.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката