Зам.-министър Любен Петров: Икономическата ни политика е насочена към поддържане на привлекателност на инвестиционната и бизнес среда
 
13 октомври 2016

Икономическата политика на правителството е насочена към поддържане на най-важните фактори за привлекателност на инвестиционната и бизнес среда. Tова заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров пред участниците в конференцията „Osteuropa Wirtschaftstag 2016“ /Ден на икономиката на Източна Европа 2016/, която се провежда в германската столица Берлин.

Зам.-министърът изтъкна, че усилията на българското правителство са насочени към създаване на условия за икономически растеж, подобряване на административната среда и запазване на най-ниските в ЕС данъчни ставки, инвестиционни стимули и мерки за насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средните фирми. Сред приоритетите са и реформиране на професионалното образование и обучение и взаимодействие между висшите училища и бизнеса.

Замeстник-икономическият министър бе лектор в панела „Ситуация и осигуряване на професионални кадри“, където представи политиките и мерките за запазване на макроикономическата и финансовата стабилност на страната ни. Той съобщи, че навлизането през последните години на големи международни компании на българския пазар е довело до увеличаване на недостига на висококвалифицирани кадри. „Въвеждането на дуална система на професионално обучение, адаптирано за условията на българската икономика, може да се разглежда като потенциална ефективна мярка за насърчаване на младежката заетост”, подчерта заместник-министър Петров. „Наред със стимулиране на предприемачеството, развитието на дуалното обучение в България ще допринесе за повишаване на атрактивността на бизнес средата и за привличане на нови инвеститори, както и ще осигури потребностите на бизнеса от подходящо квалифицирани кадри“, каза още той. Любен Петров представи мерките, чрез които се насърчава дуалната система на обучение, свързани с развиване на тренировъчни предприятия в училищата, насърчаване на предприемаческата инициатива сред учащите и регионални политики за връзка на бизнеса с образованието. „Предприятията в някои сектори на икономиката в България, които усещат недостиг на кадри, са готови да участват активно в процеса на обучение на своите кадри“, уточни зам.-министърът и представи първите успешни резултати в областта на професионалното образование: За настоящата учебна година е планиран план-прием в 22 паралелки дуално обучение в 12 областни градове по заявка на бизнеса в партньорство с професионалните гимназии. През учебната 2015-2016 година в България стартира изпълнението на пилотни проекти в областта на дуалната система на обучение. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 предстои одобрение на проект „Ученически практики – Фаза 1“, насочен към подобряване на връзките между професионалното образование и обучение и бизнеса и подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда.

Зам.-министър Петров поясни, че специализираното законодателство в областта на инвестициите също дава възможности за целенасочена подкрепа. По реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ определени инвестиционни проекти могат да се насърчават чрез финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация. Зам.-министърът представи и проекта „stARTs”, насочен към обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия от ученици. По този проект са създадени 10 тренировъчни предприятия „Учебна компания” и са обучени над 200 ученици. В рамките на проекта се изпълнява и Конкурсът „Брандико” за насърчаване знанията на младите хора в областта на интелектуалната собственост.

В заключение Любен Петров очерта работата на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в създадения от нея клъстер „Дуално професионално обучение“, пилотния проект по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за приложение на дуалната система на обучение в средни професионални училища в България, пилотния австрийски проект на Австрийска стопанска камара „Дуално обучение в България“, както и проекта с финансиране от българския бизнес за професиите „Минен техник“, „Машинен техник“, „Техник на прецизна техника“ и „Техник на транспортна техника“.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката