Зам.-министър Иванова участва в срещата на икономическите министри, в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани
 
04 юли 2019

България подкрепя напълно интегрирането на страните от Западните Балкани към ЕС и активно участва във всички форми на регионално сътрудничество. Западните Балкани имат значителен икономически потенциал, а темпът на растеж е по-висок от този на Съюза. Регионът се превръща в привлекателен пазар за стоки и услуги от ЕС, като постепенно става част от европейските вериги за създаване на стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на срещата на икономическите министри, в рамките на Срещата на върха за Западните Балкани, по линия на Берлинския процес, която се проведе в Познан, Полша.

Заместник-министър Иванова подчерта, че понастоящем степента на икономическа интеграция със Съюза е много висока благодарение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, но са необходими допълнителни усилия за подобряване на конкурентоспособността на икономиките на Западните Балкани. „Това е начинът страните да успеят да се справят с високата безработица - особено сред младите хора, за увеличаване на благосъстоянието и за създаване на бизнес възможности“, изтъкна Иванова.

По думите й модернизирането на регионалните икономики ще привлече още частни инвестиции и ще увеличи търсенето на стоки и услуги от ЕС в Западните Балкани. „Вече се прилага многогодишният план за действие за изграждане на Регионално икономическо пространство, който ще доведе до допълнително укрепване на търговията, инвестициите и свързаността в района и с ЕС. България работи усилено по конкретни проекти по линия на свързаността в областта на транспортната и енергийната инфраструктура и комуникациите“, каза още тя.

Заместник-министър Иванова заяви подкрепата на България за присъединяването на Сърбия и Босна и Херцеговина към СТО в най-кратък срок и поясни, че България като председател на Работната група по присъединяването, полага всички усилия за успешното приключване на преговорите до края на 2019 г.

Икономическият заместник-министър посочи, че за 10-годишния период след присъединяването на България към ЕС, БВП на глава от населението е нараснал с 27%, а производителността на труда с 16%. „За периода от присъединяването към ЕС, общият стокообмен на страната ни е нараснал с повече от 70%. Българският износ се е увеличил повече от 2 пъти, а вносът с близо 50%. Структурните промени в българския износ са в полза на продукти с по-висока добавена стойност“, отбеляза Иванова.

Заместник-министърът на икономиката взе участие в конференция на високо ниво на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на тема „Западните Балкани в световните пазари: нови възможности за търговия и инвестиции“, както и на министерска дискусия на тема „Многогодишен план за действие за изграждане на Регионално икономическо пространство“, където посочи необходимостта от стимулиране на свързаността в областта на транспорта, енергетиката, търговията, цифровизацията и инвестициите между страните от региона, от една страна, и между тях и ЕС от друга, като фактор за икономически растеж.

В панелната част от конференцията на тема „Постигане на правилна бизнес среда: стратегии, финансиране и свързаност“, бяха поставени въпроси свързани с подобряване достъпът до финансиране на малките и средни предприятия, търсенето на нови стимули за улесняване на бизнеса, създаването на нови работни места и нови бизнес възможности.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката